Chỉ thị 9998/CT-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 9998/CT-BNN-KH

Chỉ thị 9998/CT-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:9998/CT-BNN-KHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:11/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 9998/CT-BNN-KH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP NGÀY 01/11/2012
 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW
NGÀY 01/6/2012 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH
XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 – 2020
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 27/CT-TTg) về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (Nghị quyết số 15-NQ/TW) và để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết số 70/NQ-CP và Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Bộ trưởng chỉ thị các cơ quan, đơn vị, các Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng và nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:
1. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 32/QĐ-BNN-KH ngày 07/01/2013 về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.
2. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; coi thực hiện các chính sách xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục; có biện pháp cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị nhằm đưa các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đi vào thực tiễn, không ngừng nâng cao đời sống cho người dân.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng nói riêng và các chính sách an sinh xã hội nói chung.
4. Tiếp tục rà soát, đề nghị sửa đổi chính sách chưa phù hợp đối với người có công; trong đó chú trọng chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn"; tạo điều kiện để nông dân và cư dân nông thôn nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh xã hội.
5. Rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách hỗ trợ việc làm trong nông nghiệp, nông thôn, phát triển thị trường lao động; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015; trong đó, chú trọng đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội thuộc các lĩnh vực mà Ngành nông nghiệp và PTNT phụ trách.
7. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp tổng kết các mô hình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương để có cơ sở hoàn thiện và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay ra các địa phương khác; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, nhất là tại các xã nghèo, huyện nghèo Chương trình 30a, Chương trình 135 giai đoạn III, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, các xã vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; hướng dẫn thực hiện chế độ ưu tiên, ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và diêm nghiệp đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
8. Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.
9. Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì giúp Ban Chỉ đạo Trung ương điều phối và giúp Bộ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
10. Các Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho an sinh xã hội trên địa bàn; đưa các chỉ tiêu bảo đảm an sinh xã hội vào kế hoạch phát triển Ngành hàng năm và 5 năm của địa phương để triển khai, thực hiện.
11. Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; chủ động đề xuất Bộ xử lý vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định và định kỳ hàng năm trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ LĐTB v
à XH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KH. (185)
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán và ký kết Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Quy trình thí điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam do Chính phủ Lào đảm nhận có sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam, áp dụng riêng cho Dự án Trường Trung học phổ thông hữu nghị A-nu-vông tại tỉnh Xay-sổm-bun, Lào

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán và ký kết Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Quy trình thí điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam do Chính phủ Lào đảm nhận có sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam, áp dụng riêng cho Dự án Trường Trung học phổ thông hữu nghị A-nu-vông tại tỉnh Xay-sổm-bun, Lào

Ngoại giao, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi