Thông tư 32-TC/TCĐN của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công tác ngắn hạn ở nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 32 TC/TCĐN NGÀY 21/4/1995
SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ 44TC/ TCĐN NGÀY 21.5.1994
QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁCNGẮN HẠN
Ở NƯỚC NGOÀI.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đê đáp ứng yêu cầu của các đoàn đi công tác nước ngoài, nhằm tăng cường công tác quản lý, Bộ Tài chính bổ sung sửa đổi Thông tư 44 TC/ TCĐN ngày 21.5.1994 như sau:

 

1. Về phạm vi áp dụng.

Chế độ công tác phí qui định trong Thông tư này áp dụng cho cán bộ đi công tác ngắn hạn: thời hạn công tác không quá 2 tháng.

Trong trường hợp đặc biệt phải kéo dài thì thời gian áp dụng chế độ qui định theo Thông tư này cũng không được quá 6 tháng và áp dụng theo mức sau đây:

- Nếu thời gian công tác trên 2 tháng thì 2 tháng tiếp theo (Kể từ ngày thứ 61đến ngày thứ 120 ) được hưởng 2/3 mức lưu trú (hoặc tiền tiêu vặt) và tiền ở khoán nêu trong phụ lục đính kèm.

- Nếu trong thời gian công tác trên 4 tháng thì kể từ tháng thứ 5 đến hết tháng thứ 6 (từ ngày thứ 121 đến ngày thứ 180) được hưởng 1/2 mức lưu trú (hoặc tiền tiêu vặt) và tiền ở khoán nêu trong phu lục đính kèm.

Nếu đi công tác vượt trên 6 tháng, thì kể từ tháng thứ 7 hưởng mức lưu trú bằng mức sinh hoạt phí của cán bộ đi công tác nhiệm kỳ.

Ngoài ra cán bộ đi công tác trên 2 tháng vẫn áp dụng các quị định khác nêu trong Thông tư 44 TC/TCĐN ngày 21. 5.1994 và các qui định trong Thông tư này.

Trường hợp đoàn đi theo hợp đồng nhập thiết bị hoặc đào tạo thì xem xét riêng.

2/ Thời gían quá cảnh

- Trường hợp có chuyến máy bay thẳng hoặc nối chuyến được, có sự xác nhận của hàng không, thì đoàn đi không được thanh toán công tác phí khi quá cảnh ở một nước mà không nhất thiết phải quá cảnh.

- Trường hợp bạn đài thọ tiền vé và ăn, ở, Bộ Tài chính không cấp tiền cho thời gian quá cảnh (Trừ trường hợp không có chuyến bay theo sự xác nhận của hàng không, thì được hưởng theo chế độ quá cảnh).

3. Bổ sung các khoản thanh toán.

Các đoàn được cấp tiền lệ phí sân bay khi xuất cảnh từ Việt nam và tiền lệ phí Visa theo hoá đơn thu tiền thực tế của các cơ quan cấp Vịsa.

4. Về tiền vé máy bay.

- Bộ Tài chính chỉ cấp tiền mua vé theo hành trình hơp lý có sự xác nhận của các Hãng hàng không vừa đảm bảo nhu cầu của đoàn công tác vừa tiết kiệm chi cho Ngân sách Nhà nước.

Mọi trường hợp mua vé đều phải có hoá đơn thu tiền hợp lệ của các hãng hàng không thì mới được thanh toán.

5. Các qui định khác:

- Bộ Tài chính không chi tiền bồi dưỡng trong bất cứ trường hợp nào.

- Trường hợp chi lễ tân ở nước ngoài (tặng phẩm, chiêu đãi....) phải được dự toán và được phép của cấp ra quyết định cử đoàn đi (Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, cơ quan chức năng của Đảng).

- Xác nhận của các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài không thay thế được các chứng từ cần thiết đã được qui định đê thanh toán.

- Chứng từ làm cơ sở thanh toán phải là phiếu thu tiền (Receipt, Recu, Tax invoice) hợp lệ, không tẩy, xoá, sửa chữa.

6. Phụ lục đính kèm theo Thông tư này thay thế cho phụ lục đính kèm Thông tư 44 TC/TCĐN ngày 21.5.1994.

7. Những nội dung qui định trong Thông tư 44 TC/TCĐN ngày 21.5.1994 của Bộ Tài chính trái với những nội dung qui định trong Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này có hiệu lực cho các đoàn xuất cảnh kê từ ngày ký.

8. Việc áp dụng chế độ chi tiêu trong Thông tư này không làm thay đổi kế hoạch kinh phí đoàn ra năm 1995 đã thông báo cho các Bộ, Ngành.

 

 

(Có biểu ở trang sau)

 

TT

NƯỚC

TIN ĂN TIÊU

(USD/NGÀY)

TIỀN Ở

(USD/NGÀY)

LỆ PHÍ SÂN BAY VÀ TAXI (USD/LƯỢT)

TIỀN TIÊU VẶT

(USD/NGÀY)

GHI CHÚ

 

 

A

B

A

B

 

A

B

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm I

1.Mỹ

45.00

40.00

50.00

40.00

90.00

15.00

13.00

 

 

2. Nhật bản

45.00

40.00

50.00

40.00

90.00

15.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm II

1. áo

39.00

35.00

50.00

40.00

50.00

13.00

11.50

 

 

2. Canada

39.00

35.00

50.00

40.00

50.00

13.00

11.50

 

 

3. Đài loan

39.00

35.00

50.00

40.00

50.00

13.00

11.50

 

 

4. Hàn Quốc

39.00

35.00

50.00

40.00

50.00

13.00

11.50

 

 

5. Thuỵ sỹ

39.00

35.00

50.00

40.00

50.00

13.00

11.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm III

1. Anh

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

2. Bỉ

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

3. Cô oét

36.00

30.00

40.00

30.00

30.00

12.00

10.00

 

 

4. Đan mạch

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

5. Đức

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

6. Hà Lan

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

7. Hongkong

36.00

30.00

40.00

30.00

30.00

12.00

10.00

 

 

8. LB Nga

36.00

30.00

35.00

25.00

30.00

12.00

10.00

 

 

9. Nam Phi

36.00

30.00

40.00

30.00

30.00

12.00

10.00

 

 

10. Nauy

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

 

11. Phần lan

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

12. Pháp

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

13. Singapore

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

14. Tây Ban Nha

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

15. Thụy Điển

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

16. Ý

36.00

30.00

40.00

30.00

40.00

12.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm IV

1. Angiê ri

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

2. An go la

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

3. Achentina

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

4. Ai cập

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

5. Apganistan

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

6. ấn Độ

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

7. Anbani

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

8. Ba lan

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

9. Bryney

26.00

22.00

35.00

25.00

40.00

8.50

7.00

 

 

10. Bungary

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

11. Brazin

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

12. Campuchia

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

13. Các nước SNG

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

14. Các nước Châu phi, Châu Mỹ La Tinh, Châu á khác

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

15. Congo

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

16. Cuba

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

17. Etôpi

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

18. Ghine

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

19. Hung ga ri

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

20. Iraq

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

21. Iran

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

22. Indonesia

26.00

22.00

35.00

25.00

40.00

8.50

7.00

 

 

23. Lào

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

24. Libi

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

25. Malaysia

26.00

22.00

35.00

25.00

40.00

8.50

7.00

 

 

26. Mehico

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

27. Miến Điện

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

28. Mông Cổ

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

29. Mozambic

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

30. Nam tư

26.00

22.00

35.00

25.00

40.00

8.50

7.00

 

 

31. Nicaragoa

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

32. Philipin

26.00

22.00

35.00

25.00

40.00

8.50

7.00

 

 

33. Pakistan

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

34. Rumani

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

35. Si ri

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

36. Srilanca

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

37. Tanzania

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

38. Tiệp Khắc

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

39. Thái Lan

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

 

40. Thổ Nhĩ Kỳ

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

41. Trung Quốc

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

42. Triều tiên

26.00

22.00

35.00

25.00

20.00

8.50

7.00

 

 

43. Uc

26.00

22.00

35.00

25.00

40.00

8.50

7.00

 

 

44. Urugay

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

45. Yemen

26.00

22.00

35.00

25.00

30.00

8.50

7.00

 

 

 

thuộc tính Thông tư 32-TC/TCĐN

Thông tư 32-TC/TCĐN của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công tác ngắn hạn ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:32-TC/TCĐNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:21/04/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 32-TC/TCĐN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 32-TC/TCDN
Hanoi, April 21, 1995
 
CIRCULAR
ON AMENDING AND IMPLEMENTING CIRCULAR No.44-TC/TCDN ON THE 21ST OF MAY 1994 STIPULATING THE REGIME OF SUBSIDIES FOR OFFICIALS GOING ON SHORT-TERM MISSIONS ABROAD
Proceeding from the practical situation, in order to meet the requirements of the delegations sent for missions abroad, and to strengthen management work, the Ministry of Finance amends and supplements Circular No.44-TC/TCDN on the 21st of May 1994 as follows:
1. Scope of regulation:
The regime of working allowances stipulated in this Circular shall apply to those officials sent for short-term missions abroad which last no more than 2 months.
In special cases which should be extended, the time applicable to the regime stipulated in this Circular should not exceed 6 months with the following rates:
- If the working time exceeds two months, the persons concerned shall receive 2/3 of the sojourn allowances (or pocket money) for the next two months (counting from the 61st day to the 120th day) and the boarding allowances for the set time as defined in the supplement attached.
- If the working time exceeds 4 months, then from the 5th month to the 6th month (the 121st day to the 180th day) the persons concerned shall receive 1/2 of the sojourn allowances (or pocket money) and the boarding allowances for the set time as defined in the supplement attached.
If the working time exceeds 6 months, then from the 7th month on, they shall receive the sojourn allowances equal to subsistence allowances of those assigned to long term missions.
In addition, those officials sent for working missions of more than 2 months are still subject to other stipulations defined in Circular No.44-TC/TCDN on the 21st of May 1994 and the stipulations of this Circular.
Those delegations which are sent abroad under contract for the import of equipment or for training shall be considered as separate cases.
2. Transit time:
- If there is a direct flight or a connection flight as confirmed by an airline, the delegation concerned shall not receive travelling allowances while making unnecessary transit in a foreign country.
In case the delegation is granted air tickets and board and lodging by the foreign partner, the Ministry of Finance shall not grant travelling allowances to the delegation during the transit time (except when there is no immediate connecting flight as confirmed by an airline.)
3. Supplementing other payments:
All delegations shall be granted airport tax upon departing from Vietnam and visa fee according to the rate of fee written in the receipt given by the visa issuing office.
4. About air tickets:
- The Ministry of Finance shall grant money necessary to buy air tickets for a reasonable itinerary as confirmed by airlines in order to satisfy the requirement of the delegation while ensuring an economical spending for the State budget.
- Any tickets bought must have valid receipt from airlines in order to receive defrayment from the State budget.
5. Other stipulations:
- The Ministry of Finance shall not grant any premium in any case.
-In case protocol spending is necessary in a foreign country (for buying gifts or organizing a reception...), it must be planned and reported to the agency which decided to send the delegation abroad for permission (the Office of the President, the Office of the National Assembly, the Office of the Government, or an office of the Party.)
- Corroboration by any representative office of Vietnam in a foreign country shall not replace the necessary receipts required for defrayment.
- Documents for refrayment must be valid receipts and tax invoices without erasures or corrections.
6. The Appendix attached to this Circular shall replace the Appendix attached to Circular No.44-TC/TCDN on the 21st of May 1994.
7. Any stipulations in Circular No.44-TC/TCDN on the 21st of May 1994 of the Ministry of Finance which are contrary to the stipulations in this Circular are now annulled. This Circular takes effect for all departing delegations as from the date of its signing.
8. The application of the subsidy regime stipulated in this Circular shall not change the funding plan for the departing delegations in 1995 as announced to the Ministries and branches.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 32-TC/TCDN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi