Thông tư 07/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 07/2009/TT-BNV

Thông tư 07/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2009/TT-BNVNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành:14/07/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ  
-------

Số: 07/2009/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý như sau:

Điều 1. Nội dung chuyển giao
1. Chuyển giao nguyên trạng số chỉ tiêu biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao.
2. Chuyển giao nguyên trạng số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tuyển dụng, bổ nhiệm theo đúng quy định vào các ngạch viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An (bao gồm cả quỹ lương của số viên chức được chuyển giao theo quy định tại khoản này).
3. Chuyển giao số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ, đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (bao gồm cả quỹ lương của số viên chức được chuyển giao theo quy định tại khoản này).
4. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến số chỉ tiêu biên chế và viên chức được chuyển sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
5. Việc chuyển giao biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo quy định tại Điều này phải được lập thành biên bản, có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Biên bản bàn giao là căn cứ để Bộ Nội vụ quyết định điều chuyển và bổ sung chỉ tiêu biên chế đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. Thời điểm chuyển giao
Thời điểm chuyển giao biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất thực hiện, nhưng phải hoàn thành trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An thực hiện chuyển giao số chỉ tiêu biên chế, số viên chức và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo trình tự sau:
a) Xác định số chỉ tiêu biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao và số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện trong chỉ tiêu biên chế có mặt đến thời điểm Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.
b) Lập danh sách viên chức trong biên chế của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao; danh sách viên chức do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An tự tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ, trong đó xác định rõ trình độ đào tạo, thời gian tuyển dụng của từng người.
c) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, phân loại viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An:
- Viên chức đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội.
- Viên chức chưa đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội.
d) Chuyển giao số chỉ tiêu biên chế, số viên chức và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý theo đúng quy định tại Điều 1 Thông tư này.
đ) Bố trí, sử dụng hoặc giải quyết về chế độ, chính sách theo quy định đối với số viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An không đạt tiêu chuẩn chức danh viên chức của ngành bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam không tiếp nhận.
e) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo kết quả chuyển giao về Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện tiếp nhận, bố trí, sử dụng và căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành rà soát lại việc xếp ngạch, bậc lương, phụ cấp (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) đối với số viên chức của Bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An sau khi chuyển sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp nhận, quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan theo hướng dẫn tại Thông tư này.
3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao bổ sung chỉ tiêu biên chế đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi tiếp nhận số biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình thực hiện chuyển giao nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội nông dân tỉnh Nghệ An;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi