Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1270/QĐ-BHXH

Quyết định 1270/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1270/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành:30/09/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

BHXH huyện tự động cấp mã số BHXH cho trẻ dưới 06 tuổi

Ngày 30/9/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1270/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Quy trình cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình khi hộ gia đình tăng thành viên là trẻ em dưới 06 tuổi được bổ sung như sau:

- Trong trường hợp Ủy ban nhân dân xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp thì không phải lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ nhận Danh sách biến động thành viên hộ gia đình có thông tin của trẻ em được cấp thẻ bảo hiểm từ bưu điện.

- Bảo hiểm xã hội huyện, trong trường này sẽ tự động cấp mã số bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 06 tuổi, ngay khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội huyện còn phải in dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế đã có mã số bảo hiểm xã hội của trẻ em dưới 06 tuổi đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh trong vòng 24 giờ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định 346/QĐ-BHXH.

Xem chi tiết Quyết định 1270/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂMHỘI VIỆT NAM

--------------

Số: 1270/QĐ-BHXH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, b sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội
cho người tham gia
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo
Quyết định số 346/QĐ-B
HXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của
Tổng Giám đốc B
o him hội Việt Nam

-------------------------

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn c Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đi, b sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 ca Chính ph về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cu t chức của Bảo hiểm hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc kết ni, liên thông dữ liệu hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:
1. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 5 như sau:
“Trường hợp UBND cấp xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp thì không cần lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT, chỉ nhận Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01-BD) có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT từ Bưu điện. Căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mẫu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến”
2. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 5 như sau:
"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp:
+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, in và chuyển UBND xã.
+ Nhận theo Mẫu số 01-BD từ UBND xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm HGĐ.
+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ.”
3. Bổ sung Tiết a, Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5 như sau:
"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan BHXH ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp:
+ Tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi.
+ In dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) đã có mã số BHXH của trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Quyết định số 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ.
+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT chuyển đến Bưu điện để thu thập, cập nhật chính xác thành viên vào hộ gia đình đã được kê khai trong phần mềm HGĐ.
+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chính xác vào phần mềm HGĐ.
4. Bổ sung Khoản 2, Điều 9 như sau:
“- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã tổ chức triển khai Công văn số 2823/BTP-CNTT và Quyết định này nhằm cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu cơ quan Bưu điện thực hiện thu thập, cập nhật chính xác trẻ em dưới 6 tuổi vào hộ gia đình đã được kê khai, các trường hợp báo giảm chết trong phần mềm HGĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu theo Mẫu số 01-BD từ cơ quan BHXH.”
5. Bổ sung Khoản 2, Điều 11 như sau:
“Các quy định trước đây của BHXH Việt Nam về quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban cấp sổ, thẻ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ Tư pháp;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Y tế;

- UBND các tỉnhthành phố trực thuộc TƯ;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

Các Phó Tổng Giám đốc;

- Lưu: VT, CNTT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Lương Sơn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1194/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 20/8/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội

Quyết định 1194/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 20/8/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi