Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9/11/2001

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -
BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 02/2002/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN
NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002 ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2001

 

Ngày 9/11/2001 Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002;

Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch 2 tháng đầu năm 2002;

Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện bổ sung Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9 tháng 11 năm 2001 như sau:

1. Bổ sung mục I - Quy định chung:

Bổ sung vào cuối của câu đầu (dòng thứ 6 từ dưới lên) cụm từ "… trừ hạn ngạch của nước có thoả thuận riêng - nếu có)" và câu đầu được viết lại là: "Năm 2002 thực hiện việc cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động đối với tất cả các chủng loại hàng dệt may (Cat.) xuất khẩu vào thị trường EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ kể cả hạn ngạch ASEAN chuyển nhượng (trừ hạn ngạch của nước có thoả thuận riêng - nếu có)".

2. Điều chỉnh khoản 1, mục II - thực hiện hạn ngạch:

Khoản 1, mục II được điều chỉnh bằng đoạn sau:

"Tất cả hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 được cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động. Khi mức xuất khẩu (cấp E/L) đạt 50% tổng hạn ngạch cơ sở trong quý I/2002; 70% trong quý II/2002 hoặc 90% trong quý III và quý IV/2002 sẽ ngừng cấp giấy phép xuất khẩu tự động".

Sau khi ngừng cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động, hạn ngạch còn lại được thực hiện như sau:

1. Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp sẽ giao cho các đơn vị và Uỷ ban Nhân dân các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng căn cứ vào mức thực hiện hạn ngạch năm 2001 và năm 2002, trong đó ưu tiên các đơn vị có hàng đã sản xuất chờ xuất khẩu, đã nhập khẩu nguyên phụ liệu, đã mua nguyên phụ liệu để sản xuất, đã ký hợp đồng xuất khẩu (đặc biệt là các hợp đồng đã ký với các nhà công nghiệp thuộc EU).

2. Các quy định khác của Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9 tháng 11 năm 2001 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

thuộc tính Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9/11/2001
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Bùi Xuân Khu; Lại Quang Thực; Mai Văn Dâu
Ngày ban hành:28/02/2002Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF TRADE - THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT - THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 02/2002/TTLT-BTM-BKHDT-BCN
Hanoi, February 28, 2002
 
JOINT CIRCULAR
ADJUSTING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF JOINT CIRCULAR No. 25/2001/TTLT-BTM-BKHDT-BCN OF NOVEMBER 9, 2001
On November 9, 2001, the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry issued Joint-Circular No. 25/2001/TTLT-BTM-BKHDT-BCN guiding the implementation of the quotas of textiles and garments to be exported to the EU, Canadian and Turkish markets in 2002;
On the basis to the situation on implementation of quotas in the first 2 months of 2002;
The Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry hereby jointly adjust and additionally guide the implementation of Joint-Circular No. 25/2001/TTLT-BTM-BKHDT-BCN of November 9, 2001 as follows:
1. To supplement Section I – General provisions:
To add to the end of the first sentence (the sixth line from the bottom) the phrase: "… excluding the quotas of the countries having separate agreements – if any)", and the first sentence shall read as follows: "In 2002, automatic export licenses (E/L) shall be granted to all categories of textiles and garments to be exported to the EU, Canadian and Turkish markets, including the ASEAN transferred quotas (excluding the quotas of the countries having separate agreements – if any)."
2. To adjust Item 1, Section II – Quota implementation:
Item 1 of Section II shall be adjusted with the following paragraph:
"All quotas of textiles and garments to be exported to the EU, Canadian and Turkish markets in 2002 shall be granted automatic E/L. When the export level (E/L granting) reaches 50% of the total base quotas in the first quarter of 2002; 70% in the second quarter of 2002; or 90% in the third and fourth quarters of 2002, the granting of automatic E/L shall cease."
After the granting of automatic E/L ceases, the remaining quotas shall be implemented as follows:
The Ministries of Trade, Planning and Investment, and Industry shall base themselves on the quota implementation levels in 2001 and 2002 to allocate them to the units and the People’s Committees of Hanoi, Ho Chi Minh, Hai Phong and Da Nang cities, with priority given to the units which have the produced goods awaiting export, have already imported raw and auxiliary materials, have already purchased raw auxiliary materials for production, or have already signed export contracts (especially the contracts already signed with the EU industrialists).
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Joint Circular 02/2002/TTLT-BTM-BKHDT-BCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi