Quyết định 4506/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc áp dụng tạm thời quy định về công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá và kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------------------
Số: 4506/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ÁP DỤNG TẠM THỜI QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU VÀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Trên cơ sở ý kiến đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 8785/BCT-CNN ngày 17 tháng 9 năm 2012 về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá điếu và ý kiến thống nhất tại cuộc họp liên Bộ, ngành ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế chủ trì;
Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tạo điều kiện hoạt động và tránh gây thiệt hại cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thuốc lá;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Áp dụng tạm thời “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế để giải quyết các hồ sơ của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá đề nghị công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá điếu và “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện việc kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu cho đến thời điểm văn bản hướng dẫn chi tiết việc công bố tiêu chuẩn và kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực pháp luật, nhưng không quá ngày 01 tháng 5 năm 2013.
Điều 2. Giao Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc công bố tiêu chuẩn thuốc lá điếu đối với các hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá theo nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn việc đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy, kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu theo quy định của pháp luật trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thứ trưởng BYT Nguyễn Thanh Long (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
- Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam;
- Công ty Thuốc lá Sài Gòn;
- Văn phòng đại diện B.A.T tại TP Hồ Chí Minh;
- Cổng Thông tin điện tử BYT (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC, ATTP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

thuộc tính Quyết định 4506/QĐ-BYT

Quyết định 4506/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc áp dụng tạm thời quy định về công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá và kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4506/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:16/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố tiêu chuẩn thuốc lá điếu như các sản phẩm thực phẩm
Ngày 16/11/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4506/QĐ-BYT về việc áp dụng tạm thời quy định về công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá và kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu.
Theo đó, để giải quyết các hồ sơ của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá đề nghị công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá điếu, Bộ trưởng quy định: áp dụng tạm thời “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12 /2005. Cụ thể, đối với thuốc lá sản xuất trong nước, hồ sơ công bố tiêu chuẩn bao gồm 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm: Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm, Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu); Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng); Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố.
Đồng thời, để thực hiện việc kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu cho đến thời điểm văn bản hướng dẫn chi tiết việc công bố tiêu chuẩn và kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực pháp luật, nhưng không quá ngày 01/05/2013, áp dụng tạm thời “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/03/2007.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định4506/QĐ-BYT tại đây

tải Quyết định 4506/QĐ-BYT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi