Quyết định 2011/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2011/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ viỆc thàNh LẬp kho ngoẠi quan
----------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan ngày 6/7/2015 của Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt; báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan kèm công văn số 1712/HQQN-GSQL ngày 13/07/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập kho, bãi ngoại quan có diện tích 9.266 m2 (gồm 2.400 m2 kho, 6.171 m2 bãi, 54 m2 văn phòng kho, 600 m2 nhà chờ cho công nhân, 28m2 văn phòng làm việc của Hải quan) tại địa chỉ: khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) do Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1 nếu Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 82 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Xe đạp điện Lâm Việt, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2011/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2011/QĐ-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/07/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!