Quyết định 1976/QĐ-TTg 2019 điều chỉnh Đề án Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền Hải quan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 1976/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý

tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020”

-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020”;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8272/BTC-KHTC ngày 18 tháng 7 năm 2019 và văn bản Số 13692/BTC-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Điều chỉnh thông số kỹ thuật tàu dầu: Sức chở dầu hàng: 150 tấn; cấp tàu: Biển hạn chế II; Tốc độ: 13 hải lý/giờ.
2. Bổ sung 01 tàu dầu trang bị cho Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, với thông số kỹ thuật như đã phê duyệt tại khoản 1 Điều này.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án:
1. Kinh phí thực hiện Đề án “Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020” (đã bao gồm 03 tàu dầu được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này) đảm bảo cân đối được nguồn trong phạm vi khái toán kinh phí thực hiện Đề án theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011.
2. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tàu thuyền theo đề án thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản của nhà nước. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin và số liệu báo cáo.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công Nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

TTg, các PTTgCP;

Tổng cục Hải quan;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NC, PL;

Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1976/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!