Quyết định 1866/QÐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1866/QÐ-BCT

Quyết định 1866/QÐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1866/QÐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành:16/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính
Ngày 16/04/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1866/QĐ-BCT công bố các thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
02 TTHC thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu bao gồm: Thủ tục xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành năng lượng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất và thủ tục xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành năng lượng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1866/QÐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

   

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------------
Số: 1866/QĐ-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
              Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng và Chánh Văn phòng Bộ Công Thương,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.                                                                                                                                                                         
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, VP(KSTT); Tổng cục NL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Thị Kim Thoa 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1866   /QĐ-BCT ngày 16 tháng 4
 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 

STT
Tên thủ tục hành chính
Ngành, lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1
Thủ tục xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành năng lượng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất
Lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
Tổng cục
Năng lượng
2
Thủ tục xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành năng lượng
Lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
Tổng cục
Năng lượng

 
PHẦN 2. SỐ, KÝ HIỆU CỦA HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ; VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VIỆC HỦY BỎ, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
1. Hồ sơ thủ tục hành chính bị bãi bỏ
 

STT
Số, ký hiệu
Tên TTHC
Ghi chú
1
B-BCT-112869-TT
Thủ tục xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành năng lượng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất
Thủ tục hành chính cấp Trung ương
2
B-BCT-112872-TT
Thủ tục xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành năng lượng
Thủ tục hành chính cấp Trung ương

 
2. Hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật có quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính
Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công Thương:
Khoản 13 mục I phần A Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương:
- Thủ tục Xác nhận thiết bị, máy móc, vật tư ngành năng lượng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu và sản xuất. (B-BCT-112869-TT);
Bãi bỏ thủ tục hành chính này.
Khoản 14 mục I phần A Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương:
- Thủ tục Xác nhận về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu thuộc ngành năng lượng (B-BCT-112872-TT);
Bãi bỏ thủ tục hành chính này.
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi