Quyết định 658/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam - giai đoạn 2 do Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------------------
Số: 658/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM- GIAI ĐOẠN 2” DO CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính Phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-BXD ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam- Giai đoạn 2;
Căn cứ Văn bản ngày 07/6/2011 của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam về việc Gia hạn thời gian thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục Hạ tầng kỹ thuật tại Văn bản số 163/HTKT-CTN ngày 22/6/2011 về việc Gia hạn thời gian thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt nam- Giai đoạn 2” do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức- GIZ. Cụ thể như sau:
- Thời gian kết thúc dự án đã được phê duyệt: Tháng 7/2011
- Thời gian kết thúc dự án điều chỉnh: 31/10/2011
Điều 2. Cho phép sử dụng vốn đối ứng của dự án đến ngày 31/12/2011 để duy trì hoạt động và phục vụ công tác chuẩn bị giai đoạn 3 của Chương trình quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam;
Các nội dung khác của Quyết định số 583/QĐ-BXD ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không thay đổi.
Điều 3. Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ; Các tỉnh/thành phố có đô thị được lựa chọn tham gia vào Chương trình Hợp tác Tài chính về quản lý nước thải của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW; Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 

Cao Lại Quang

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi