Quyết định 138/QĐ-TANDTC Ban xây dựng Đề án bảo trì trụ sở của các đơn vị thuộc TAND 2022-2026

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 138/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN BẢO TRÌ, DUY TU TRỤ SỞ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

_____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban xây dựng “Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026”, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban;

2. Ông Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Phó Trưởng ban;

3. Ông Tưởng Quốc Chiến, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

4. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng, phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thư ký;

5. Ông Hồ Quang Minh, Trưởng phòng, phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

6. Ông Phạm Đức Dũng, Chuyên viên, phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

7. Bà Đặng Thị Hải Hà, Chuyên viên, phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

8. Ông Lê Việt Tiến, Chuyên viên, phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban xây dựng Đề án như sau:

1. Nghiên cứu và xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026 theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế trụ sở làm việc của các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tư vấn thiết kế, lập dự toán để phục vụ cho việc xây dựng Đề án, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với Ban xây dựng Đề án để kiểm tra, khảo sát, cung cấp số liệu, thông tin khi có yêu cầu.

Kinh phí cho việc xây dựng Đề án lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP, KHTC.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 138/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 138/QĐ-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 18/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!