Quyết định 138/QĐ-TANDTC Ban xây dựng Đề án bảo trì trụ sở của các đơn vị thuộc TAND 2022-2026

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 138/QĐ-TANDTC

Quyết định 138/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:138/QĐ-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành:18/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở các đơn vị thuộc TAND

Ngày 18/5/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 138/QĐ-TANDTC về việc thành lập Ban xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026.

Cụ thể, thành lập Ban xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022-2026 gồm các ông, bà có tên sau: Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – Trưởng ban; Ông Lương Văn Kiệt, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính – Phó Trưởng ban; Ông Tưởng Quốc Chiến, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính – Thành viên; Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng, Phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Cục Kế hoạch Tài chính – Thành viên;…

Bên cạnh đó, Ban xây dựng Đề án có nhiệm vụ như sau: Nghiên cứu và xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 – 2026 theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế trụ sở làm việc của các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân; Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tư vấn thiết kế, lập dự toán để phục vụ cho việc xây dựng Đề án;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 138/QĐ-TANDTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 138/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN BẢO TRÌ, DUY TU TRỤ SỞ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

_____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban xây dựng “Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026”, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban;

2. Ông Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Phó Trưởng ban;

3. Ông Tưởng Quốc Chiến, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

4. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng, phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thư ký;

5. Ông Hồ Quang Minh, Trưởng phòng, phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

6. Ông Phạm Đức Dũng, Chuyên viên, phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

7. Bà Đặng Thị Hải Hà, Chuyên viên, phòng Quản lý Công sản và Trang phục, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

8. Ông Lê Việt Tiến, Chuyên viên, phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban xây dựng Đề án như sau:

1. Nghiên cứu và xây dựng Đề án bảo trì, duy tu trụ sở của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026 theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế trụ sở làm việc của các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tư vấn thiết kế, lập dự toán để phục vụ cho việc xây dựng Đề án, báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với Ban xây dựng Đề án để kiểm tra, khảo sát, cung cấp số liệu, thông tin khi có yêu cầu.

Kinh phí cho việc xây dựng Đề án lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP, KHTC.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi