Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL 2019 Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 446/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sn văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cần Thơ, Điện Biên, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Quãng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tuyên Quang và đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố 17 di sản văn hóa phi vật thđược đưa vào Danh mục di sn văn hóa phi vật thể quốc gia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc qun lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sn văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bc Kạn, Cao Bng, Cần Thơ, Điện Biên, Hà Nam, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tuyên Quang và tổ chức, cá nhân liên quan ti di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sn văn hóa phi vật thể quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Nđiều 4;
-
Btrưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DSVH
, HTP.85.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

DANH MỤC

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
(Ban hành theo Quyết định số: 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Số TT

Tên di sản văn hóa phi vật th

Loại hình

Địa điểm

1.

Lượn Cọi của người Tày

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

2.

Nghề rèn của người Nùng An

Nghề thcông truyền thống

Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

3.

Hò Cần Thơ

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

4.

Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) của người Cống

Lễ hội truyền thống

Xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tnh Điện Biên

5.

Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của người Hà Nhì

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Xã Sín Thầu, xã Chung Chải, xã Sen Thượng, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

6.

Lhội Chùa Bà Đanh

Lễ hội truyền thống

Xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

7.

Hát Dậm Quyển Sơn

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

8.

Lhội Làng Triều Khúc

Lễ hội truyền thống

Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

9.

Nghề cốm M Trì

Nghề thủ công truyền thng

Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

10.

Nghi lMo Tham Thát của người Tày

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

11.

Nghi lễ Then của người Giáy

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Huyện Bát Xát, tnh Lào Cai

12.

Lễ Cấp sắc của người Dao Quần Chẹt

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

Xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

13.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê

Nghề thủ công truyền thống

Xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

14.

Nghệ thuật Rô-băm của người Khmer

Nghệ thuật trình diễn dân gian

Xã Tài Văn, huyện Trần Đ, tỉnh Sóc Trăng

15.

Lễ hội Nghinh Ông

Lhội truyền thống

Thị trấn Trn Đề, huyện Trn Đề, tỉnh Sóc Trăng

16.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ

Tri thức dân gian

Huyn Sơn Dương, huyện Hàm Yên, huyn Chiêm Hóa, huyện Na Hang, huyện Lâm nh, tỉnh Tuyn Quang

17.

Xường giao duyên của người Mường

Nghthuật trình diễn dân gian

Xã Cao Ngọc, xã Thạch Lập, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tnh Thanh Hóa

 

 

thuộc tính Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:446/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:29/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi