Quyết định 427/QÐ-BVHTTDL 2024 tổ chức trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 427/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 427/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:427/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:23/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

Số: 427/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc;

Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Thư viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức gồm các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI theo Kế hoạch được phê duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Vụ Thư viện cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TV, TĐ (20).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI

(Kèm theo Quyết định số 427 /QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________________________

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và Quyết định số 3474/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI (sau đây gọi là Lễ trao Giải thưởng) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong việc hình thành trí tuệ, nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh của con người Việt Nam.

- Đẩy mạnh quảng bá, phát triển văn hóa đọc trong xã hội và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia ngày một nhiều hơn vào phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, hướng đến phát triển văn hóa đọc bền vững.

- Đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân hỗ trợ các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung tại Quyết định số 3474/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023 và Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc ban hành theo Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Việc tổ chức Lễ trao Giải thưởng phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

1.1. Tiếp nhận hồ sơ, tổng hp báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Giải thưởng

- Tiếp nhận hồ sơ của các tập thể, cá nhân.

- Đánh giá, phân loại, tổng hợp hồ sơ.

- Tổng hợp báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

Thời gian: Tháng 01 và tháng 02 năm 2024.

1.2. Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng

- Thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng.

- Họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

- Hoàn thiện hồ sơ sau họp Hội đồng.

Thời gian: Tháng 02 và tháng 3 năm 2024.

2. Tổ chức lễ trao Giải thưởng

2.1. Nội dung

- Trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh phát triển văn hóa đọc.

- Trình chiếu phóng sự giới thiệu mô hình phát triển văn hóa đọc có sự lan tỏa trong cộng đồng.

- Báo cáo tổng kết quá trình triển khai việc xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI.

- Tham luận về kinh nghiệm tổ chức mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Quay phim, chụp ảnh lưu giữ tư liệu về Lễ Trao Giải thưởng

- Trao Giấy Chứng nhận, Cúp và hoa cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng.

- Tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

2.2. Giải thưởng

a) Số lượng Giải thưởng:

- Tập thể: 20 giải.

- Cá nhân: 20 giải.

b) Kinh phí:

Kinh phí Giải thưởng trích từ kinh phí tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI.

2.3. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và thành phần tham dự

Thời gian: 01 ngày tháng 4/2024.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

Hình thức: Trực tiếp.

Thành phần:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện một số Bộ, ngành ở Trung ương;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành;

- Lãnh đạo các thư viện công cộng cấp tỉnh; thư viện chuyên ngành;

- Các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng;

- Các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

- Số lượng: Dự kiến 350 đại biểu (slượng có thể thay đổi theo tình hình thực tế).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Vụ Thư viện cấp qua Văn phòng Bộ (theo dự toán được phê duyệt).

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Vụ Thư viện

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt; là cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.

- Trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Quyết định: thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng; phê duyệt số lượng và mức chi Giải thưởng, trao Giải thưởng...

- Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng;

- Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc;

- Công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI (địa điểm, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, văn phòng phẩm; lập danh sách khách mời, gửi giấy mời đại biểu; xây dựng chương trình, các bài phát biểu; chuẩn bị Cup, Giấy chứng nhận, hoa tặng các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng).

- Trưng bày hình ảnh tư liệu các hoạt động phát triển văn hóa đọc tiêu biểu; quay video, chụp ảnh lưu giữ tư liệu về Lễ trao Giải thưởng.

2.2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục thẩm định hồ sơ xét tặng Giải thưởng và các nội dung khác liên quan đến khen thưởng.

- Tham gia Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

2.3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải; phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

2.4. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Thư viện, Vụ Kế hoạch Tài chính phê duyệt dự toán và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

2.5. Báo Điện tử Tổ quốc

Phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng phóng sự giới thiệu mô hình phát triển văn hóa đọc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI. Đề nghị Vụ Thư viện và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh, Vụ Thư viện tổng hợp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI

(Kèm theo Quyết định số 427/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________________________

 

1. Bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng ban.

2. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện, Thành viên.

4. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, Chuyên viên chính Vụ Thư viện, Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

6. Ông Đặng Thế Tưởng, Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên../.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi