Quyết định 3138/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3138/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3138/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3138/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:12/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/03) hàng năm

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/03) được công bố tại một hội nghị của Liên hiệp quốc từ tháng 6/2012. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ ngày này. Ngày 12/09/2013 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Đề cương Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 03 hàng năm” tại Quyết định số 3138/QĐ-BVHTTDL.
Đề án này hướng tới mục tiêu xây dựng và ban hành văn bản về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc; 100% Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND các cấp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh Phúc; huy động các nguồn lực xã hội trong việc tạo hạnh phúc cho gia đình, mọi người dân trong cộng đồng và xã hội…
Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2014 – 2020, ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ được tổ chức kỷ niệm tại Việt Nam với các hoạt động cụ thể như: tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của mọi người về hạnh phúc; đảm bảo an sinh xã hội; vận động toàn xã hội tham gia, hưởng ứng các hoạt động nâng cao đời sống vật và tinh thần cho cá nhân, công đồng; các hoạt động từ thiện, tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp rủ ro bởi thiên tai, tai nạn...; vận động toàn xã hội tham gia, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, thí điểm và nhân rộng mô hình gia đình hạnh phúc, cộng đồng hành phúc trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

Xem chi tiết Quyết định 3138/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
----------------
Số: 3138/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
­­­­­­------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương Đề án Tổ chức các hoạt động
 nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề cương Đề án Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.
Điều 2. Ban Soạn thảo Đề án căn cứ Đề cương Đề án đã được phê duyệt tổ chức, chỉ đạo xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ban Soạn thảo Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ, HN (20).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
Huỳnh Vĩnh Ái

   
 
 
 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ
HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 HẰNG NĂM
 
(Ban hành theo Quyết định số: 3138 /QĐ-BVHTTDL
ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÀ NỘI, THÁNG 9/2013
 
  
 
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN
 

Tên đề án
"Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm".
 
Cơ quan chủ trì thực hiện:
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
Cơ quan phối hợp:
 
Bộ Ngoại giao;
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
Các cơ quan liên quan.
 
Phạm vi thực hiện:
 
Các Bộ, ngành và 63 tỉnh/thành phố.
 
Mục tiêu đề án:
 
Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.
Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, được bổ sung trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác.       
 
Thời gian thực hiện:
2014-2020

 
 
PHẦN I
CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
                                   
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Hiến pháp 1992 (Điều 3): "Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện".
- Cam kết của Chính phủ Việt Nam tham gia hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc.          
- Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (tại công văn số 2834/VPCP-KGVX ngày 10/4/2013 của Văn phòng Chính phủ) giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm".
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Ngày Quốc tế Hạnh phúc được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon chính thức công bố tại một hội nghị của Liên hiệp quốc về vấn đề này từ tháng 6/2012. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ ngày này, với mục tiêu đây không chỉ là một ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần – mà là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng đồng thời cho biết, Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước thành viên, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức xã hội dân sự và công chúng nói chung cùng chào đón Ngày hạnh phúc thế giới bằng cách tổ chức các hoạt động giáo dục và các chiến dịch nâng cao nhận thức.
- Việt Nam cần thể hiện hành động bằng những hoạt động cụ thể hằng năm để hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc. Các hoạt động này vừa là biểu hiện, vừa là kết quả của sự nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực, có ý nghĩa nhân văn và được thực hiện một cách hệ thống từ trung ương tới địa phương.
III. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Lịch sử và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.
- Bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.
PHẦN II
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
                       
I. QUAN ĐIỂM
1.Đề án được xây dựng trên nguyên tắc hệ thống, toàn diện có ý nghĩa nhân văn; đề cập tới những hoạt động cần thiết được tổ chức bởi hệ thống     Nhà nước gồm các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội... nhằm chăm lo hạnh phúc cho người dân.
2. Việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 xuất phát từ thực tiễn của đất nước vừa gắn với khái niệm hạnh phúc của người Việt Nam và kết quả nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá về hạnh phúc của người Việt Nam vừa gắn kết với các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc được tổ chức trên thế giới.
3. Đề án lồng ghép, phối hợp với các chiến lược, chương trình, đề án liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.
4. Nhà nước đảm bảo nguồn lực đồng thời huy động sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội và tranh th sự trợ giúp của quốc tế trong việc triển khai đề án.
II.MỤC TIÊU
1.Mục tiêu chung: Tổ chức các hoạt động và huy động sự tham gia của xã hội hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Mục tiêu 1: Xây dựng và ban hành văn bản v/v Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).
b) Mục tiêu 2: 100% các Bộ, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội,   Uỷ ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.
c) Mục tiêu 3: Huy động các nguồn lực xã hội trong việc tạo hạnh phúc cho gia đình, mọi người dân trong cộng đồng và xã hội.
d) Mục tiêu 4: Xây dựng, thí điểm và nhân rộng mô hình gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
1.Xây dựng và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v/v Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc.
2. Xây dựng định hướng về nội dung và chủ đề truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc hằng năm (từ năm 2014 đến năm 2020).
3. Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.
a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức.
b) Tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.
c) Tổ chức và vận động toàn xã hội tham gia, hưởng ứng các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cá nhân và cộng đồng; các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người gặp rủi do bởi thiên tai, tai nạn...
d) Tổ chức và vận động toàn xã hội tham gia, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.
4. Xây dựng, thí điểm và nhân rộng các mô hình về gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc của người Việt Nam.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng trong việc chăm lo, tạo dựng hạnh phúc cho gia đình, cộng đồng và cá nhân trong cộng đồng.
2.Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc.
3. Tăng cường hợp tác quốc tế để có được sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực tổ chức các hoạt động.
4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, được bổ sung trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác.
VI. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
1.Giai đoạn I (từ năm 2014 đến năm 2015)
2. Giai đoạn II (từ năm 2016 đến năm 2020)
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.
2. Các Bộ, ngành liên quan.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
4. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi