Quyết định 307/QĐ-TTg 2023 Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 307/QĐ-TTg

Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:307/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:28/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Theo đó, Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gồm các hoạt động trưng bày, triển lãm thành tựu quân sự; công tác tuyên truyền, giáo dục; hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với hình thức phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia vào lúc 09 giờ ngày 20/12/2024 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thành phần tham dự khoảng 2.500 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương…

Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện được các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm được giao và huy động tài chính hợp pháp khác để thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 307/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 307/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2024) VÀ 35 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHONG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2024)

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CỤC TRƯỞNG/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 – 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 471/TTr-BQP ngày 21 tháng 02 năm 2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung cơ bản sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các ngày kỷ niệm, đặc biệt là Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 3 năm 2023 - 2025 (trong đó có kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân).

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân phải toàn diện, sâu rộng, sát với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương trên tinh thần trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đất nước, quân đội.

3. Kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm trong chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

4. Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương và toàn dân trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (viết gọn là sự kiện).

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện với chủ đề “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống sự kiện; các cuộc thi tuyên truyền viên, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; họp báo định hướng tuyên truyền, bồi dưỡng báo cáo viên; biên soạn, xuất bản, phái; hành tài liệu, ấn phẩm... Xây dựng phim tài liệu, phim truyền hình, phim hoại hình cho thiếu nhi, chương trình phát thanh bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc.

- Phát động, tổ chức các phong trào, đợt thi đua đặc biệt gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng sự kiện và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện, trong đó có chương trình “Ngày hội văn hoá quân - dân” tại các địa phương; cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; xuất bản, phát hành các ấn phẩm văn hóa chào mừng sự kiện.

- Tổ chức rà soát, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử đặc biệt liên quan đến sự kiện; xây dựng, tu bổ các công trình chào mừng sự kiện.

3. Hoạt động quân sự, quốc phòng

- Triển khai, tổ chức các hoạt động quân sự, quốc phòng trọng điểm gắn với đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

- Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chiến lược, đề án, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

4. Hoạt động trưng bày, triển lãm, hội chợ

- Tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng (vũ khí trang bị kỹ thuật, khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng).

- Triển lãm thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hội chợ kinh tế - quốc phòng quốc tế.

- Tổ chức triển lãm các chuyên đề, tại chỗ, lưu động thành tựu văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”.

5. Hoạt động hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và một số cuộc hội thảo chuyên đề, chuyên ngành.

- Tổ chức các chương trình truyền hình, tọa đàm, giao lưu (trong đó có giao lưu Quân nhạc Quân đội các nước ASEAN), gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với hình thức phù hợp, hiệu quả.

6. Hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa

- Tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền, vận động giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là tại các địa phương có địa danh lịch sử, khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến.

- Tổ chức gặp mặt, tặng quà, tôn vinh đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ, cán bộ cao cấp Quân đội qua các thời kỳ; gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu trong dịp kỷ niệm.

7. Hoạt động đối ngoại quốc phòng

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, gặp mặt, chiêu đãi ở Việt Nam và tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp kỷ niệm.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực và trên thế giới, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

8. Hoạt động tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Tham mưu xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hoàn thành nội dung đúng tiến độ, mục tiêu nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án về phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 thiết thực chào mừng kỷ niệm sự kiện.

9. Tổ chức Lễ kỷ niệm

a) Danh nghĩa tổ chức:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

b) Quy mô tổ chức kỷ niệm: cấp quốc gia,

c) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2024 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Truyền hình trực tiếp trên VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam và VOV1/Đài Tiếng nói việt Nam.

d) Nội dung chương trình

- Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ: Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Quận ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; đại biểu một số ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

- Chương trình Lễ kỷ niệm (có chương trình riêng), mời 01 đồng chí thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn.

đ) Thành phần dự Lễ kỷ niệm: Khoảng 2.500 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổng Bí thư, nguyên Tổng Bí thư; Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Đại biểu Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động (trên địa bàn Hà Nội).

- Đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại biểu một số cơ quan thuộc Bộ Công an.

- Đại biểu thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức do Bộ Quốc phòng triệu tập.

- Đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đoàn ngoại giao các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; đại biểu Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân sự, Tùy viên Quân chủng các nước thường trú tại Hà Nội; các nước láng giềng, các nước ASEAN.

- Đại biểu lãnh đạo huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; đại biểu lãnh đạo xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

- Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gia đình các chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (trên địa bàn Hà Nội).

- Đại biểu 15 khối: 01 khối cựu chiến binh Việt Nam; 01 khối dân quân tự vệ; 01 khối công an; 01 khối đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; 01 khối học sinh, sinh viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội; 10 khối cán bộ, chiến sĩ các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường quân đội.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát các hoạt động có thể lồng ghép được với các nhiệm vụ thường xuyên, chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm được giao và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện Đề án trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

2. Đối với các hoạt động dành riêng cho Lễ kỷ niệm, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Đề án, Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương lập dự toán chi tiết theo đúng chế độ, định mức; gửi Bộ Quốc phòng tổng hợp chung và gửi Bộ Tài chính có ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Đối với các nhiệm vụ phát sinh mới, các bộ, ngành, địa phương được giao chủ trì lập dự toán gửi cơ quan tài chính (đối với nhiệm vụ chi thường xuyên), cơ quan đầu tư (đối với các nhiệm vụ chi đầu tư) theo quy định; cơ quan tài chính, đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường xuyên, vốn đầu tư cho các bộ, ngành theo phân cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm; Bộ Quốc phòng thành lập Ban Tổ chức (do một đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban, mời một số lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương tham gia) để triển khai thực hiện Đề án.

2. Phân công thực hiện

a) Bộ Quốc phòng:

- Là cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện Đề án, kịp thời báo cáo những vấn đề cần chỉ đạo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch phân công, phối hợp thực hiện Đề án; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và các kế hoạch khác để triển khai thực hiện Đề án. Tổng hợp khái toán kinh phí chuyển Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Họp báo định hướng tuyên truyền, bồi dưỡng báo cáo viên, biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, sản xuất phim tài liệu, phóng sự; hội thi tuyên truyền giỏi, hội thi tuyên truyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trong dịp kỷ niệm. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống về sự kiện (thực hiện từ quý I đến quý III năm 2024). Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các bộ phim truyền hình về “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng sự kiện; tổ chức đại hội, hội nghị, sơ kết, tổng kết, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động của các ngành theo giai đoạn.

- Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Xét, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”; tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 nơi biên giới phía Bắc, hải đảo xa cho các đối tượng theo quy định.

- Triển khai các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện: Hội diễn nghệ thuật, Liên hoan nghệ thuật; Thi sáng tác mỹ thuật, sáng tác tranh cổ động về sự kiện; xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt, chương trình phát thanh - truyền hình đặc biệt...; xây dựng, tu bổ một số di tích lịch sử đặc biệt, các công trình chào mừng sự kiện.

- Tổ chức các hoạt động quân sự, quốc phòng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập trọng điểm. Thực hiện từ quý IV năm 2023 đến quý II năm 2024.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các luật, nghị quyết, nghị định, chiến lược, đề án, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, điều lệnh, điều lệ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Thực hiện từ quý I năm 2023.

- Tham mưu, chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai tổng kết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đúng lộ trình quy định.

- Tổ chức trưng bày thành tựu quân sự, quốc phòng, công nghiệp quốc phòng; triển lãm thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hội chợ kinh tế - quốc phòng quốc tế (mời các nước Lào, Campuchia tham gia); triển lãm các chuyên đề thành tựu văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí tại thành phố Hà Nội; triển lãm tại chỗ và lưu động trong hệ thống bảo tàng của các đơn vị trong toàn quân và các địa phương trên toàn quốc trong dịp kỷ niệm (thực hiện từ quý II, cao điểm vào quý IV năm 2024),

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia và một số cuộc hội thảo chuyên đề, chuyên ngành với chủ đề về sự kiện. Thực hiện trong dịp kỷ niệm sự kiện năm 2024.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận - nghệ thuật, giao lưu nhân chứng lịch sử, điển hình tiên tiến. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình Quân đội phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện. Thời gian cao điểm quý IV năm 2024.

- Tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp mặt, tặng quà, tôn vinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội, đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội qua các thời kỳ.

- Chỉ đạo toàn quân phối hợp với các địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức hoạt động dân vận, chính sách giúp Nhân dân và các địa phương hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” xây dựng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ, hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhất là tại các địa phương có các địa danh lịch sử, khu căn cứ cách mạng nhân dịp kỷ niệm. Thực hiện trong 2 năm 2023, 2024.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia diễn tập, hội thao quốc tế; hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tuyên truyền, giao lưu, đối thoại quốc phòng, hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực trong Chiến lược Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chủ trì, phối hợp tổ chức chiêu đãi trọng thể đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng một số nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, Đoàn Tùy viên quân sự các nước và đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam có quan hệ quốc phòng nhân dịp kỷ niệm.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển kinh tế của đất nước, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Hoàn thành xây dựng các Đề án kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; Đề án Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế trong tình hình mới; điều chỉnh quy hoạch các Khu kinh tế, quốc phòng; nội dung Chính phủ giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm hội chợ, đầu tư ra nước ngoài.

b) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm được xác định tại Mục II của Quyết định này và kế hoạch phân công, phối hợp thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng. Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, trong đó:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng biên soạn, xuất bản, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về sự kiện. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quốc tuyên truyền về sự kiện tại 4 khu vực (miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam).

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền về sự kiện.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng phim tài liệu, phóng sự tài liệu, chương trình phát thanh bằng nhiều thứ tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim hoạt hình Việt Nam xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chào mừng sự kiện, gắn với tổ chức trao giải thưởng 5 năm của Bộ Quốc phòng trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan: Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, trao đổi đoàn...; mời đại biểu lãnh đạo Bộ Quốc phòng một số nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, Đoàn ngoại giao và Tùy viên quân sự một số nước thường trú tại Việt Nam dự chiêu đãi, giao lưu và Lễ kỷ niệm.

- Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

+ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Tăng cường các hoạt động phối hợp với các đơn vị Quân đội tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội. Thực hiện trong năm 2024.

- Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức đoàn cả nước triển khai:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ cả nước về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; ý nghĩa sâu sắc và sự độc đáo của Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tăng cường các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội với hình thức hiện đại.

+ Phối hợp với Bộ Quốc phòng phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” trong toàn quốc.

+ Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức Chương trình “Hành quân về nguồn” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại tỉnh Cao Bằng... Thực hiện trong quý IV năm 2024.

+ Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trong phạm vi cả nước. Thực hiện trong năm 2024.

- Đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong cựu chiến binh cả nước về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và thành tựu 35 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, học viện, nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện truyền thống với học sinh, sinh viên, thanh niên.

+ Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp gặp mặt các cựu chiến binh tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng lựa chọn 01 đồng chí đại diện Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm (có phương án dự bị).

+ Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức 01 khối Cựu chiến binh dự Lễ kỷ niệm theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

c) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm được xác định tại Mục II của Quyết định này và kế hoạch phân công, phối hợp thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng. Phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, trong đó:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa quân - dân” tại các địa phương, trọng tâm là tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện trong quý III, IV năm 2024.

+ Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, thể thao, quảng bá tranh, ảnh, sách, hội thi, hội diễn, liên hoan, trưng bày, triển lãm, Tuần phim chào mừng sự kiện... Thực hiện từ đầu năm 2024, cao điểm vào quý IV năm 2024.

+ Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử đặc biệt liên quan đến sự kiện, tập trung là khu Di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; các địa điểm thành lập Du kích Nam Kỳ, Bắc Sơn, Ba Tơ, Cứu Quốc quân 1, 2, 3, ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên..., bảo đảm phù hợp với các quy định.

- Bộ Thông tin và Truyền thông:

+ Phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo trong nước và quốc tế tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm. Thực hiện vào quý II năm 2024.

+ Chỉ đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp; Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp sóng Lễ kỷ niệm và chỉ đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động quân sự, quốc phòng trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.

+ Quản lý hoạt động của phóng viên trong nước tại Lễ kỷ niệm. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua, kết quả 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thực hiện vào quý III, IV năm 2024.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sự kiện: Kể chuyện truyền thống, thi tìm hiểu, tham quan các di tích lịch sử, giao lưu của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên với cựu chiến binh Việt Nam. Thực hiện từ quý III năm 2024.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo: Đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa giúp các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thoát nghèo; tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

- Bộ Công an:

+ Chỉ đạo tổ chức 01 khối cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dự Lễ kỷ niệm theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

+ Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là Lễ kỷ niệm và tổ chức các sự kiện.

- Bộ Ngoại giao:

+ Phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đoàn Ngoại giao và Tùy viên Quân sự một số nước thường trú tại Việt Nam dự Lễ kỷ niệm. Bố trí phiên dịch, tổ chức ca bin dịch và mời phóng viên nước ngoài thường trú tại Hà Nội đưa tin về các hoạt động và Lễ kỷ niệm.

+ Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức quản lý và hoạt động của phóng viên nước ngoài; phối hợp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền truyền đối ngoại quốc phòng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Bộ Tài chính: Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, năm 2024 để triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu bảo đảm ngân sách thực hiện Đề án đối với các nội dung theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Văn phòng Chính phủ:

+ Phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai thực hiện Đề án; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần chỉ đạo. Phối hợp với Bộ Quốc phòng chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Lễ kỷ niệm.

+ Chỉ đạo Trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ, đảm bảo địa điểm phương tiện và các thiết bị liên quan phục vụ Lễ kỷ niệm theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

+ Tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc lập thành tích chào mừng sự kiện, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện quy trình xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp với Bộ Quốc phòng:

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, thể thao, thi đua, khen thưởng, dân vận, chính sách, giao lưu chào mừng sự kiện trên địa bàn.

+ Triển khai các hoạt động trọng điểm giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững, “Đền ơn, đáp nghĩa”, hỗ trợ xóa nhà dột nát, nhất là tại các địa phương có các địa danh lịch sử, khu căn cứ cách mạng, địa phương có sự kiện lịch sử thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và các đội du kích, cứu quốc quân.

+ Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2026, theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về quân đội tham gia phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên từng địa bàn, hướng chiến lược.

+ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Chỉ đạo trang trí pa nô, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố trong dịp kỷ niệm. Chỉ đạo tổ chức 01 khối dân quân tự vệ, 01 khối đại diện các tầng lớp nhân dân và 01 khối học sinh, sinh viên, thanh niên Thủ đô dự Lễ kỷ niệm theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, bộ, ngành và địa phương:

+ Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang, số ấn phẩm đặc biệt... đẩy mạnh tuyên truyền về Quân đội và các hoạt động kỷ niệm sự kiện. Thực hiện từ quý II năm 2024.

+ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp trên VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam và VOV1/Đài Tiếng nói Việt Nam.

+ Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng các bộ phim truyền hình về “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, phát sóng, tuyên truyền trên kênh truyền hình quốc gia (01 bộ phim phát sóng trong năm 2023, 01 bộ phim phát sóng trong năm 2024). Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian cao điểm trong quý IV năm 2024. Sản xuất Chương trình truyền hình trực tiếp chính luận - nghệ thuật, giao lưu nhân chứng lịch sử, điển hình tiên tiến... thực hiện vào dịp kỷ niệm, phát trên sóng VTV1/Đài Truyền hình Việt Nam.

- Các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan phối hợp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, địa phương được giao chủ trì nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức,được phân công thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, KTTH, TCCV, QHQT, KGVX, QHĐP, các Cục: KSTT, QT;
- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi