Quyết định 2890/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2890/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2890/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2890/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:05/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Vụ Thư viện chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Ngày 05/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2890/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Cụ thể:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc.

2. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc bao gồm:

 • Bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng ban;
 • Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Phó Trưởng ban;
 • 03 thành viên: Ông Nguyễn Thanh Đức, Ông Nguyễn Thanh Đức, Ông Đặng Thế Tưởng, Chuyên viên Vụ Thư viện.

3. Nội dung của Hội nghị tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc gồm:

 • Báo cáo tổng kết Cuộc thi;
 • Phóng sự tổng hợp về quá trình tổ chức Cuộc thi từ năm 2019 đến năm 2022;
 • Báo cáo tham luận của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình tổ chức Cuộc thi; thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị;
 • Tổ chức trưng bày, triển lãm các bài thi đạt giải Đại sứ văn hóa đọc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2890/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

Số: 2890/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2762/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Thư viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được phê duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Vụ Thư viện cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TV, TĐ.17.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

(Kèm theo Quyết định số 2890/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________

 

1. Bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện, Thành viên.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên.

5. Ông Đặng Thế Tưởng, Chuyên viên Vụ Thư viện, Thành viên./.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

(Kèm theo Quyết định số 2890/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai tổ chức Cuộc thi; Xác định vai trò, ý nghĩa và tác động của Cuộc thi đối với cộng đồng, xã hội; Kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức Cuộc thi, đề xuất những sáng kiến cho việc tổ chức Cuộc thi đạt hiệu quả.

- Thông qua việc tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi, hoàn thiện thể lệ, cách thức và phương pháp tổ chức Cuộc thi phù hợp với từng đối tượng tham gia nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng góp phần thúc đẩy văn hóa đọc phát triển.

- Khen thưởng các tập thể có đóng góp tích cực trong việc tổ chức và phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

- Quá trình Tổng kết phải bám sát các nội dung tại kế hoạch. Tổ chức Tổng kết phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, tiết kiệm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra.

- Việc lựa chọn những nhân tố điển hình để biểu dương khen thưởng cần đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. Các tập thể được biểu dương khen thưởng phải là tấm gương tiêu biểu trong việc tổ chức và triển khai Cuộc thi.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tên hoạt động: Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian dự kiến: 01 buổi, cuối tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Đơn vị Tổ chức: Vụ Thư viện.

c) Đại biểu tham dự:

- Đại diện một số Bộ, ngành ở Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan; các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đại diện lãnh đạo thư viện công cộng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

- Đại diện Thư viện Đại học, Thư viện chuyên ngành. Thư viện lực lượng vũ trang, Thư viện cơ sở giáo dục.

- Hội Thư viện Việt Nam.

- Hội Người mù Việt Nam.

- Tập thể tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng.

- Cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Số lượng đại biểu dự kiến: 300 đại biểu (số lượng đại biểu có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế).

4. Nội dung

a) Hội nghị tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc:

- Báo cáo tổng kết Cuộc thi;

- Phóng sự tổng hợp về quá trình tổ chức Cuộc thi từ năm 2019 đến năm 2022;

- Báo cáo tham luận của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình tổ chức Cuộc thi; thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị;

- Tổ chức trưng bày, triển lãm các bài thi đạt giải Đại sứ văn hóa đọc.

b) Khen thưởng: Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ năm 2019 đến năm 2022.

- Số lượng dự kiến: 20 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch; Chuẩn bị nội dung, địa điểm, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, văn phòng phẩm; Lập danh sách khách mời, gửi giấy mời đại biểu; Xây dựng chương trình, báo cáo tổng kết; Trưng bày triển lãm các bài đạt giải cao của Cuộc thi; Chụp ảnh lưu giữ tư liệu về Hội nghị Tổng kết; Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức Hội nghị.

2. Vụ Tổ chức cán bộ Phối hợp với Vụ Thư viện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

4. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Thư viện hướng dẫn thủ tục dự toán, thanh quyết toán theo quy định.

5. Báo Điện tử Tổ quốc phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng phóng sự tổng kết quá trình tổ chức Cuộc thi, những kết quả đạt được từ năm 2019 đến năm 2022.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Vụ Thư viện cấp qua Văn phòng Bộ (theo dự toán được phê duyệt).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Đề nghị Vụ Thư viện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ để việc tổ chức Hội nghị Tổng kết đạt kết quả./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi