Quyết định 2862/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2862/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2862/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2862/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:04/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Chương trình đi thực tế về đề tài dân tộc thiểu số tại 03 tỉnh miền núi

Ngày 04/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2862/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số vào Quý IV/2023 (10 ngày không tính thời gian đi và về) tại tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

2. Số lượng tham gia khoảng 50 người gồm: Ban Tổ chức, Nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, hoạ sĩ, điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nghệ sĩ biểu diễn, nhà nghiên cứu văn hoá, phê bình văn học, phóng viên.

3. Văn phòng Bộ hướng dẫn lập dự toán kinh phí, bố trí kinh phí và các điều kiện phương tiện phục vụ chuyến đi (01 xe ca 40 chỗ, 01 xe 04 chỗ phục vụ Ban Tổ chức). Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2862/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

Số: 2862/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài

dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ, chế độ tài trợ, đặt hàng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật” thực hiện Nghị quyết số 23 NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Căn cứ Công văn số 295/KH-VNDT ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc kế hoạch tổ chức đoàn văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số đi thực tế sáng tác vùng biên giới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, lập danh sách văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tham gia (có Danh sách kèm theo).

Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức (các thành viên văn nghệ sĩ, hội viên không hưởng lương ngân sách tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo Giấy triệu tập).

- Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt Kế hoạch tổ chức chương trình đi thực tế sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí sự nghiệp năm 2023 của Vụ Văn hóa dân tộc cấp qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của đơn vị phối hợp (nếu có).

Thành viên tham gia được hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại theo kinh phí tổ chức chương trình đi thực tế sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Như Điều 5;

- Hội VHNT các DTTS Việt Nam (để phối hợp);

- Lưu: VT, VHDT, HL20.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc

thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023

(kèm theo Quyết định số 2862/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc đến xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chân - thiện - mĩ, đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công chúng. Hướng văn nghệ sĩ phản ánh hiện thực sinh động, chân thật và sâu sắc sự nghiệp đời sống của Nhân dân trong cách mạng và kháng chiến, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Góp phần tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số đi thâm nhập thực tế để sáng tác thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đến các văn nghệ sĩ. Qua đó, tác động đến tình cảm, động viên văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật xứng tầm với những đóng góp, hy sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, phản ánh cuộc sống vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam khu vực biên giới, biển đảo trong tình hình mới.

- Khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số trong sáng tạo nghệ thuật về đề tài dân tộc miền núi, vùng biên giới, biển đảo. Bằng tác phẩm của mình, phản ánh hiện thực cuộc sống đồng bào các dân tộc vùng biên giới, biển đảo trong thời kỳ mới.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm tự do sáng tác đi đôi với nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, các nhà văn hoá trong công cuộc đổi mới đất nước. Nâng cao chất lượng, phát huy tác dụng của nghiên cứu, lý luận để sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

- Huy động lực lượng văn nghệ sĩ tiêu biểu là người dân tộc thiểu số tham gia chuyến đi thực tế vùng biên giới, biển đảo.

- Thành viên tham gia đoàn phải đảm bảo có sức khỏe để hoàn thành lịch trình chuyến đi.

II. NỘI DUNG

Ban Tổ chức phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Hội Văn học nghệ thuật và Đồn Biên phòng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La thống nhất địa điểm để các văn nghệ sĩ đến tìm hiểu thực tế đời sống sinh hoạt kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới để sáng tác.

- Tại mỗi điểm đến, tổ chức cho văn nghệ sĩ giao lưu văn nghệ, trao đổi về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, công việc sáng tác và giới thiệu các tác phẩm của mình với chiến sĩ, đồng bào, tạo không khí gần gũi, hiểu biết.

- Các nghệ sĩ có thể lấy tư liệu theo đặc thù chuyên ngành của mình như: ghi chép, ghi hình, ghi âm.... Có thể sáng tác tại chỗ hoặc sáng tác sau chuyến đi thực tế.

- Ân định thời gian để các thành viên hoàn thành và nộp tác phẩm về Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Việt Nam và Vụ Văn hóa dân tộc để tổ chức hình thức trưng bày, báo cáo, tuyển chọn các tác phẩm đặc sắc để sử dụng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông ở trung ương và địa phương khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông qua các Hội Chuyên ngành tiếp tục hỗ trợ những tác phẩm có triển vọng để nâng cao chất lượng nghệ thuật.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Quý IV/2023 (10 ngày không tính thời gian đi và về)

- Địa điểm: Tổ chức đi thực tế sáng tác một số địa bàn tại các tỉnh vùng biên giới, miền núi (tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La).

2. Thành phần: Ban Tổ chức, Nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, hoạ sĩ, điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nghệ sĩ biểu diễn, nhà nghiên cứu văn hoá, phê bình văn học, phóng viên. Số lượng người khoảng 50 người (gồm 40 hội viên, Ban tổ chức).

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Vụ Văn hoá dân tộc

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và các văn bản liên quan.

- Thống nhất với Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam về địa điểm, số lượng và thành phần nghệ sĩ tham gia đoàn.

- Liên hệ và gửi thông báo đến các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, các cơ quan liên quan.

- Báo cáo kết quả chuyến đi với lãnh đạo Bộ.

2. Văn phòng Bộ

- Hướng dẫn lập dự toán kinh phí, bố trí kinh phí và các điều kiện phương tiện phục vụ chuyến đi (01 xe ca 40 chỗ, 01 xe 04 chỗ phục vụ Ban Tổ chức).

3. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

- Phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc thống nhất địa điểm, số lượng, thành phần văn nghệ sĩ tham gia đoàn; gửi công văn thông báo đến các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh và nghệ sĩ tham gia chuyến đi;

- Liên hệ, thông báo lịch trình công tác của đoàn để các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh tham gia phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn có chuyến thực tế có kết quả cao nhất tại địa phương; giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng quản lý của Hội.

4. Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Công văn giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh liên quan, cử thành viên tham Ban Tổ chức, phối hợp tạo điều kiện cần thiết để đợt đi thực tế của đoàn thu được kết quả tốt nhất.

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

Bố trí địa điểm, cán bộ hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ đoàn đến tìm hiểu, giao lưu với đồng bào các dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo; thăm và giới thiệu các danh thắng, di tích lịch sử... của tỉnh; giúp đỡ, tạo điều kiện để các nghệ sĩ có được chuyến đi thực tế ấn tượng và thu được nhiều kết quả phục vụ cho công việc sáng tác.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về nội dung, Ban Tổ chức sẽ báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH

Ban tổ chức, Hội viên tổ chức Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về

đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023

(kèm theo Quyết định số 2862/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

I. Ban tổ chức

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - Phó Trưởng ban;

4. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

5. Ông Đoàn Văn Biên, Chuyên viên, Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

6. Ông Hoàng Vân Phong, Chuyên viên, Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

7. Ông Nguyễn Bá Đại, Thượng tá - Nhạc sĩ, Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Uỷ viên;

8. Ông Trần Thái, Trưởng Ban CTHV-TĐKT, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - Ủy viên;

9. Ông Trần Xuân Dũng, Nhạc sĩ, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - Ủy viên;

10. Bà Vũ Thị Hòa, cán bộ hành chính, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - Ủy viên.

II. Hội viên

TT

Họ và tên

Dân tộc

Chuyên ngành

Địa chỉ

1

Ngân Chài

Thái

Mỹ thuật

Hà Nội

2

Phạm Phương Thảo

Kinh

Văn học

Hà Nội

3

Vũ Huyền

Kinh

Họa sĩ

Hà Nội

4

Pờ Sảo Mìn

Pa Dí

Thơ

Lào Cai

5

Nguyễn Vũ Hậu

Kinh

Nhiếp ảnh

Phú Thọ

6

Mè Hoàng Thanh

Thái

Âm nhạc

Sơn La

7

Vũ Xuân Tửu

Tày

Văn học

Phú Thọ

8

Ka Kha Sam

Khơ mú

Âm nhạc

Sơn la

9

Cà Thị Hoan

Thái

Văn học

Sơn La

10

Trần Đại Tạo

Kinh

Văn học

Sơn La

11

Bùi Khắc Đạo

Kinh

Âm nhạc

Sơn La

12

Hoàng Việt Thắng

Kinh

Văn học

Sơn La

13

Mào Ết

Thái

Âm nhạc

Điện Biên

14

Tòng Văn Hân

Thái

VNDg

Điện Biên

15

Chu Thùy Liên

Hà Nhì

Văn học

Điện Biên

16

Đinh Anh Đức

Mường

Nhiếp ảnh

Sơn La

17

Vàng Thị Ngoạn

Thái

VNDG

Lai Châu

18

Nguyễn Anh Mỹ

Kinh

VNDG

Tuyên Quang

19

Vũ Xuân Tửu

Kinh

Văn học

Tuyên Quang

20

Lê Na

Kinh

Văn học

Tuyên Quang

21

Bùi Thanh Bình

Mường

Nhiếp ảnh

Hòa Bình

22

Lộc Bích Kiệm

Tày

Thơ

Lạng Sơn

23

Nguyễn Thành Viên

Mường

Âm nhạc

Hòa Bình

24

Phạm Thuận Thành

Kinh

Văn học

Bắc Ninh

25

Trần Thái Sinh

Sán Dìu

Nhiếp ảnh

Vĩnh Phúc

26

Nguyễn Thanh Miền

Kinh

Nhiếp ảnh

Yên Bái

27

Lầu A Sa

Mông

Âm nhạc

Yên Bái

28

Nông Quang Khiêm

Tày

Văn học

Yên Bái

29

Nguyễn Hiền Lương

Mường

Âm nhạc

Yên Bái

30

Lò An Quang

Thái

Mỹ thuật

Sơn La

31

Nông Quốc Bình

Tày

LLPB

Hà Nội

32

Vũ Thị Hòa

Kinh

Cán bộ VP

Hà Nội

33

Trần Thái

Kinh

Mỹ thuật

Hà Nội

34

Trần Xuân Dũng

Kinh

Nhạc sĩ

Hà Nội

35

Nông Thị Bích Đào

Tày

Nhiếp ảnh

Hà Nội

36

Phùng Chiến

Kinh

Âm nhạc

Lào Cai

37

Huy Thức

Kinh

Nhiếp ảnh

Lào Cai

38

Nguyễn Xuân Mẫn

Kinh

Văn học

Lào Cai

39

Phạm Đình Cải

Kinh

SKĐA

Lào Cai

40

Nguyễn Hoàn Thiện

Kinh

Mỹ thuật

Lào Cai

41

Đỗ Đức

Kinh

Mỹ thuật

Hà Nội

42

Đoàn Hữu Nam

Kinh

Văn học

Lào Cai

43

Phạm Kim Khánh

Kinh

Văn học

Thanh Hóa

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”

Quyết định 2837/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, thực hành, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể và việc thực hiện Báo cáo quốc gia định kỳ và Chương trình hành động quốc gia đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh”

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi