Quyết định 2741/QÐ-BVHTTDL 2023 đánh giá việc cập nhật cơ sở dữ liệu cho Hệ thống thông tin quản lý về di sản văn hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2741/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2741/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022)
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2741/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:20/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa

Ngày 20/9/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2741/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022). Cụ thể:

1. 03 mục đích của Kế hoạch như sau:

 • Đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022), trên cơ sở đó đề ra tiêu chí hoàn thiện các phần mềm;
 • Đánh giá mức độ tích hợp vào phần mềm chung để xây dựng kho cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa của hệ thống các phần mềm về quản lý di sản văn hóa hiện đang được các đơn vị sử dụng phục vụ việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản, quảng bá về di sản trên môi trường số;
 • Chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số, xây dựng đề án số hóa giữa các đơn vị.

2. Nội dung chương trình của Hội nghị và Hội thảo bao gồm:

 • Báo cáo đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa (2004 - 2022);
 • Tham luận của 1 số đơn vị (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang... đối với phần mềm Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng, hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể;
 • Tham luận của 1 số đơn vị (Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình, Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch Yên Bái... đối với Hệ thống phần mềm quản lý di tích;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2741/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

Số: 2741/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2023

           

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai

cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý

về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022)

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022).

(Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin, kinh phí thường xuyên không giao tự chủ năm 2023 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;

- Lưu: VT, DSVH, TC.8.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai

cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý

về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022)

(Kèm theo Quyết định số 2741/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý về di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc (2004 - 2022), trên cơ sở đó đề ra tiêu chí hoàn thiện các phần mềm.

- Đánh giá mức độ tích hợp vào phần mềm chung để xây dựng kho cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa của hệ thống các phần mềm về quản lý di sản văn hóa hiện đang được các đơn vị sử dụng phục vụ việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản, quảng bá về di sản trên môi trường số.

- Chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số, xây dựng đề án số hóa giữa các đơn vị.

2. Yêu cầu

- Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Sau Hội nghị - Hội thảo các cán bộ ở các địa phương có thể hiểu sâu hơn, giải quyết được những vướng mắc trong quá trình sử dụng để phát huy tốt công năng của phần mềm phục vụ cho công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa.

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian dự kiến: 02 ngày (28 - 29/9/2023).

2. Địa điểm: tỉnh Hưng Yên

3. Thành phần, số lượng đại biểu tham dự

a) Đại biểu tham dự Hội nghị - Hội thảo

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao của 63 tỉnh/thành phố;

- Lãnh đạo các bảo tàng/ban quản lý di tích; viên chức chuyên môn.

(Tùy theo nhu cầu công việc, các cơ quan/đơn vị cử tối đa không quá 02 người bao gồm cả lãnh đạo và công chức/viên chức chuyên môn tham gia) - Đại diện các đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý cho Cục.

Số lượng: khoảng 300 người.

b) Khách mời

- Đại diện địa phương.

- Đại diện một số cơ quan báo chí.

Số lượng: khoảng 5 người.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Hội nghị - Hội thảo sẽ làm việc 02 ngày, cụ thể:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ/

THỰC HIỆN

Ngày làm việc thứ nhất (Ngày 28/9/2023)

Sáng

07:30 - 08:00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

08:00 - 08:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng QLBT-

DSTL

08:10 - 08:20

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục

08:20 - 08:45

Báo cáo đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa (2004 - 2022)

Phòng QLBT-DSTL

08:45 - 10:00

Tham luận của 1 số đơn vị (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang... đối với phần mềm Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng, hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể

 

10:00 - 10:15

Giải lao

 

10:00 - 12:00

Trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc về phần mềm Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng, hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể

 

Trưa

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

 

Chiều

13:30 - 15:00

Tham luận của 1 số đơn vị (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng...) đối với phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật

 

 

15:00 - 15:15

Giải lao

 

 

15:15 - 17:00

Trao đổi, thảo luận, hướng dẫn sử dụng lại và giải đáp vướng mắc về phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật

 

Ngày làm việc thứ hai (Ngày 29/9/2023)

Sáng

07:30 - 09:00

Tham luận của 1 số đơn vị (Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình, Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch Yên Bái... đối với Hệ thống phần mềm quản lý di tích

 

 

09:00 - 09:15

Nghỉ giải lao

 

 

09:15 - 11:30

Trao đổi, thảo luận, hướng dẫn sử dụng lại và giải đáp vướng mắc về phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích

 

Trưa

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

 

Chiều

13:30 - 15:00

Tham luận của một số cơ quan/đơn vị (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...) về số hóa, chuyển đổi số di sản văn hóa

 

 

15:00 - 15:15

Giải lao

 

 

15:15 - 16:45

Trao đổi kinh nghiệm của một số đơn vị (Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên, Bảo tàng Đà Nẵng, Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An... đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, số hóa di sản văn hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa.

 

 

16:15 - 17:00

Tổng kết Hội nghị - Hội thảo

Lãnh đạo Cục DSVH

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tháng 8/2023: Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị nội dung, kinh phí.

- Tháng 9/2023: Tổ chức Hội nghị - Hội thảo.

V. KINH PHÍ

Trích từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin, kinh phí thường xuyên không giao tự chủ năm 2023 của Cục Di sản văn hóa.

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN MỜI THAM LUẬN

 

1. Bảo tàng Đà Nẵng - Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu số di sản văn hóa của Bảo tàng Đà Nẵng.

2. Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang - Thực trạng việc cập nhật cơ sở dữ liệu của Bảo tàng Tuyên Quang.

3. Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

4. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang - Những bước tiến mới trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu tại Bảo tàng Bắc Giang.

5. Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng- Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

6. Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình - Việc cập nhật cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin quản lý di tích.

7. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - Đánh giá việc cập nhật cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin quản lý bảo tàng và Hệ thống thông tin quản lý hiện vật.

8. Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hiện vật Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Bảo tàng tỉnh Bình Phước - Xây dựng hệ thống quản lý, trưng bày mô hình 3D hiện vật bảo tàng và di tích.

10. Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên - Kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về di tích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

11. Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư - Số hóa di sản văn hóa trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu chung.

12. Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch Yên Bái - Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực di sản văn hóa.

13. Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An - Việc xây dựng cơ sở dữ liệu trong toàn ngành di sản văn hóa.

14. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội - Việc cập nhật cơ sở dữ liệu trong phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể.

15. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

16. Phòng Quản lý di sản văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Việc triển khai ứng dụng các phần mềm Hệ thống thông tin quản lý phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - Chuyển đổi số đối với các bảo tàng ở địa phương .

18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - Quy định việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyển đổi số của ngành di sản văn hóa.

19. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Xây dựng nền tảng số hóa di sản, quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản bằng kỹ thuật Virtual Reality 3D - Thực tế ảo 3D.

20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu di sản văn hóa trên địa bản tỉnh Cao Bằng.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi