Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL khảo sát xây dựng Đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong thư viện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1561/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:10/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Khảo sát 03 khu vực về ứng dụng KHCN trong hoạt động thư viện

Ngày 10/6/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL về việc khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam".

Cụ thể, khảo sát tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam về tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện nhằm đánh giá thực trạng; xác định thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị để tổng hợp dữ liệu, đánh giá xây dựng Đề án. Các tỉnh được khảo sát gồm: Tỉnh Yên Bái, Lai Châu dự kiến khảo sát trong 03 ngày vào tháng 6/2020; Tỉnh Quảng Ninh dự kiến khảo sát 01 ngày vào tháng 7/2020;…

Bên cạnh đó, khảo sát được thực hiện thông qua các hình thức: khảo sát thực tế; tổ chức phỏng vấn; khảo sát thông tin báo cáo của địa phương. Nhiệm vụ khảo sát cụ thể như sau: khảo sát đánh giá tình hình thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện, đặc biệt là đối với hệ thống thư viện công cộng; khảo sát tổ chức điều tra nhu cầu của bạn đọc; đánh giá nhu cầu thực tế và năng lực hiện tại của các thư viện.

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu thành lập 06 đoàn khảo sát, mỗi đoàn gồm 02 thành viên thực hiện khảo sát tại các địa phương theo Kế hoạch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 1561/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thư viện;

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam ”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập các đoàn khảo sát gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Đoàn khảo sát có trách nhiệm làm việc theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Phương tiện đi, về của đoàn khảo sát thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí của đoàn khảo sát được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Lưu: VT, TV (3), KP.10.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 
 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT
Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng
khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

(Kèm theo Quyết định số: 1561/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________

 

Thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch khảo sát một số đơn vị về thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khảo sát tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam về tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện nhằm đánh giá thực trạng; xác định những thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để từ đó tổng hợp dữ liệu, đánh giá xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

2. Yêu cầu

- Nội dung khảo sát, đánh giá toàn diện, đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

- Các đơn vị được khảo sát có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, cung cấp đầy đủ các tài liệu, số liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu khảo sát.

- Đoàn khảo sát có trách nhiệm thu thập đầy đủ, chính xác các tài liệu, thông tin cần thiết, đánh giá đúng năng lực thực hiện đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung khảo sát

Khảo sát tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện, đặc biệt là đối với hệ thống thư viện công cộng;

- Đánh giá nhu cầu thực tế và năng lực hiện tại của các thư viện trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động;

- Khảo sát, tổ chức điều tra nhu cầu của bạn đọc về tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện theo hướng ứng dụng khoa học và công nghệ.

2. Phương pháp khảo sát

- Tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương khác nhau về điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tại các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án.

- Hình thức khảo sát: Khảo sát thực tế; tổ chức phỏng vấn; khảo sát thông qua báo cáo của địa phương.

3. Địa điểm, đối tượng và thời gian khảo sát

a) Tỉnh Yên Bái, Lai Châu.

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện trường học.

- Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2020 (03 ngày).

b) Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện trường học.

- Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2020 (05 ngày).

c) Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện đại học.

- Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2020 (03 ngày).

d) Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Cần Thơ.

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện trường học.

- Thời gian dự kiến: Tháng 7 năm 2020 (06 ngày).

đ) Tỉnh Quảng Ninh.

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện trường học.

- Thời gian dự kiến: Tháng 7 năm 2020 (01 ngày).

e) Tỉnh Hà Nam.

- Đối tượng: Thư viện công cộng, thư viện trường học.

- Thời gian dự kiến: Tháng 7 năm 2020 (01 ngày).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này, cụ thể như sau:

- Gửi công văn khảo sát tới các cơ quan, đơn vị được khảo sát (có kèm theo mẫu báo cáo, phiếu điều tra phục vụ công tác khảo sát xây dựng Đề án);

- Thu thập và xử lý, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, điều tra;

- Hoàn thiện báo cáo kết quả tại các địa điểm khảo sát phục vụ xây dựng Đề án báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính bố trí ngân sách triển khai thực hiện.

3. Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình khảo sát xây dựng Đề án.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố trong phạm vi khảo sát bố trí thời gian, chuẩn bị nội dung, tạo điều kiện để đoàn khảo sát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

DANH SÁCH

Các đoàn khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”
(Kèm theo Quyết định số: 1561/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________

 

I. TỈNH YÊN BÁI, LAI CHÂU

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Ông Đặng Thế Tưởng - Chuyên viên Vụ Thư viện.

II. TỈNH KHÁNH HÒA, NINH THUẬN, BÌNH THUẬN

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Thư viện.

III. TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN

1. Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Thư viện.

IV. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BẾN TRE, HẬU GIANG, CẦN THƠ

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chuyên viên Vụ Thư viện.

V. TỈNH QUẢNG NINH

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Bà Trần Ngọc Mai - Chuyên viên Vụ Thư viện.

VI. TỈNH HÀ NAM

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly - Chuyên viên Vụ Thư viện./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi