Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.572 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
1541

Thông tư 182/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
1542

Thông tư 178/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
1543

Quyết định 1876/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch chạy chữ tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên kênh VTV1 và VTC16

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
1544

Quyết định 1879/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng clip tuyên truyền trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
1545

Quyết định 1878/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
1546

Quyết định 1809/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu năm 2016

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
1547

Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV

Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
1548

Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL

Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
1549

Thông tư liên tịch 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2014
1550

Quyết định 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam

Ban hành: 24/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2014
1551

Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi

Ban hành: 14/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
1552

Thông tư 61/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/05/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2011
1553

Thông tư 28/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng

Ban hành: 01/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
1554

Thông tư 08/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình

Ban hành: 18/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2010
1555

Quyết định 1925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng tài chính và phát triển nguồn nhân lực tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
1556

Nghị định 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Ban hành: 16/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2007
1557

Hiệp định về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi lê

Ban hành: 23/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
1558

Quyết định 271/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010

Ban hành: 31/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
1559

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình

Ban hành: 09/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1560

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
Vui lòng đợi