Quyết định 1252/QÐ-BVHTTDL 2024 Kế hoạch Hợp tác giữa Bộ VHTTDLVN và Ủy ban Philippines

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1252/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1252/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình Hợp tác Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines” giai đoạn 2024-2029
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1252/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:08/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

Số: 1252/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình Hợp tác Văn hóa

giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines”

giai đoạn 2024-2029

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình Hợp tác Văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines” giai đoạn 2024-2029.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, HTQT, BTD.08.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình Hợp tác Văn hóa

giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Ủy ban Quốc gia về Văn hoá và Nghệ thuật Philippines

giai đoạn 2024-2029

(Kèm theo Quyết định số 1252/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 05 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

Thực hiện Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Văn hoá và Nghệ thuật Philippines giai đoạn 2024-2029 ký ngày 30/01/2024 tại Hà Nội (sau đây viết tắt là Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Philippines), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Hợp tác Văn hóa Việt Nam Philippines (sau đây viết tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam- Philippines, qua đó đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Philippines; tăng cường hơn nữa hợp tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Philippines, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước;

b) Xác định các lĩnh vực, nội dung cụ thể triển khai Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Philippines trong giai đoạn 2024-2029; huy động tối đa các nguồn lực sẵn có của hai bên để phát triển hợp tác văn hóa, nghệ thuật, góp phần thu hút khách du lịch Philippines vào Việt Nam;

c) Tăng cường triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam- Philippines đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của hai nước, quy định pháp luật hai nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Philippines là thành viên;

b) Chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Philippines; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai; xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để đạt kết quả theo yêu cầu;

c) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền khi tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa Việt Nam-Philippines.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

a) Đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Philippines;

b) Tăng cường hợp tác về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, di sản văn hóa, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa;

c) Việt Nam và Philippines hỗ trợ, ủng hộ nhau trong các tổ chức quốc tế về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật mà hai bên là thành viên, đẩy mạnh hợp tác văn hóa trong khuôn khổ hợp tác ASEAN;

d) Đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Nghệ thuật biểu diễn

Đơn vị chủ trì: Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Tăng cường, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn giữa hai nước;

- Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, có đổi mới về nội dung, hình thức để phục vụ các chương trình văn hóa đối ngoại giữa hai bên;

- Phối hợp tham mưu cử các đoàn nghệ thuật của Việt Nam tham gia các liên hoan văn hóa, nghệ thuật tại Philippines khi có thư mời;

- Mời phía Philippines tham gia Liên hoan Múa quốc tế năm 2024, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 và các sự kiện quốc tế về nghệ thuật biểu diễn khác tổ chức tại Việt Nam.

b) Điện ảnh

Đơn vị chủ trì: Cục Điện ảnh

- Tăng cường, thúc đẩy hợp tác, giao lưu về điện ảnh nói chung giữa hai nước;

- Nghiên cứu khả năng tham gia liên hoan phim quốc tế do Philippines tổ chức;

- Căn cứ chất lượng phim, cân nhắc việc lựa chọn phim do Philippines sản xuất tham gia các kỳ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội và các sự kiện điện ảnh liên quan khác.

c) Di sản văn hóa và bảo tàng

Đơn vị chủ trì: Cục Di sản văn hóa

- Tăng cường, thúc đẩy hợp tác, giao lưu về di sản văn hóa giữa hai nước;

- Chủ trì, nghiên cứu khả năng hợp tác với Philippines trong lĩnh vực quản lý và số hóa di sản;

- Tham mưu khả năng xây dựng kế hoạch trao đổi triển lãm giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam với Bảo tàng Quốc gia Philippines và Ủy ban Lịch sử Philippines.

d) Triển lãm văn hóa nghệ thuật

Đơn vị chủ trì: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Tăng cường, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm giữa hai nước;

- Triển khai, tổ chức các triển lãm văn hóa nghệ thuật của Việt Nam tại Philippines;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật của Philippines tại Việt Nam;

- Mời Philippines tham gia Cuộc thi và Triển lãm Tranh đồ họa ASEAN lần thứ 4 năm 2024 và các sự kiện quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm khác tổ chức tại Việt Nam.

e) Bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa

Đơn vị chủ trì: Cục Bản quyền tác giả

- Tăng cường hợp tác với Philippines trong lĩnh vực bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa;

- Kết nối, trao đổi thông tin, số liệu trong lĩnh vực bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa giữa hai nước;

- Mời Philippines tham gia Triển lãm các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2024 và các sự kiện về bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa khác tổ chức tại Việt Nam.

f) Trao đổi đoàn và các hoạt động kỷ niệm

Đơn vị chủ trì: Cục Hợp tác quốc tế

- Điều phối sự tham gia của Việt Nam tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật của ASEAN tại Philippines trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2026 tại Philippines;

- Xây dựng và chủ trì triển khai Đề án tổ chức Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines và Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam vào năm 2026 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước;

- Tổ chức chuyến thăm, làm việc tại Philippines của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2026;

- Thúc đẩy thiết lập các mối quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các tổ chức, cá nhân của hai nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung.

e) Truyền thông tuyên truyền

Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và Philippines.

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch này được dự toán từ nguồn ngân sách hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho các đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác từ trong và ngoài nước (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, làm đầu mối điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Kế hoạch;

b) Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc B

a) Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính lập kế hoạch chi tiết và dự toán ngân sách tổ chức các hoạt động và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai;

b) Phối hợp với các đơn vị triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và khi được đề nghị;

c) Gửi Cục Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ;

d) Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, hoạt động, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Cục Hợp tác quốc tế) để xem xét, quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi