Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.907 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển du lịch Thành phố Hà Nội năm 2023

22

Quyết định 539/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023”

23

Kế hoạch 49/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang về hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh năm 2023

24
25

Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023 và Hội diễn Văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ III năm 2023

26

Quyết định 543/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam 15/3/1953-15/3/2023”

27

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023

28

Quyết định 681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Cửu Lợi thuộc phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn

29

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định năm 2023

30

Quyết định 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31

Quyết định 1378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

32

Quyết định 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế, bổ sung ủy viên các Tiểu ban Năm Du lịch quốc gia 2023

33

Quyết định 484/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu

34

Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

35

Quyết định 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba

36

Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

37

Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023

38

Công văn 655/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường quản lý các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố

39
40

Quyết định 294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch