(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB Mã SMS Email gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 20/10/2007 – 26/10/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 501928) - Ngày 26/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6157/VPCP-TCCB về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về quảng cáo.

 

* (SMS: 501929) - Ngày 26/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6142/VPCP-V.I về việc đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm.

 

* (SMS: 501903) - Ngày 26/09/2007, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 2015/2007/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế về các hoạt động của Thanh tra chính phủ trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

* (SMS: 501908) - Ngày 26/09/2007, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 2014/2007/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra.

 

* (SMS: 501909) - Ngày 26/09/2007, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 2016/2007/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ.

 

* (SMS: 501923) - Ngày 25/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 213/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/10/2007.

 

* (SMS: 501927) - Ngày 25/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6098/VPCP-CN về việc hợp tác thăm dò, khai thác, chế biến quặng cromit tại tỉnh Thanh Hóa.

 

* (SMS: 501912) - Ngày 24/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 212/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

 

* (SMS: 501916) - Ngày 24/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 164/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

* (SMS: 501921) - Ngày 23/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1562/TTg-CN về việc giảm giá các gói thầu chế tạo cơ khí thủy công.

 

* (SMS: 501901) - Ngày 23/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6066/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 501913) - Ngày 23/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 1261/QĐ-VPCP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực.

 

* (SMS: 501915) - Ngày 22/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 163/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

* (SMS: 501900) - Ngày 22/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6055/VPCP-CN về việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010.

 

* (SMS: 501902) - Ngày 22/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 210/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc và Dự án Hệ thống cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông.

 

* (SMS: 501914) - Ngày 19/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 162/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh.

 

* (SMS: 501924) - Ngày 18/10/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk Rlấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông nô, tỉnh Đắk Nông.

 

* (SMS: 501870) - Ngày 15/10/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 501930) - Ngày 26/10/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 501922) - Ngày 24/10/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 07/2007/QĐ-BCT về việc bổ sung Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA).

 

* (SMS: 501920) - Ngày 23/10/2007, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 01/2007/CT-BCT về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.

 

* (SMS: 501904) - Ngày 22/10/2007, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2007/TT-BCT về việc hướng dẫn xuất khẩu than.

 

* (SMS: 501905 ) - Ngày 22/10/2007, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2007/TT-BCT về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh than.

 

BỘ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 501919) - Ngày 23/10/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.

 

* (SMS: 501918) - Ngày 23/10/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và hoà giải viên lao động.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 501917) - Ngày 23/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 88/2007/QĐ-BTC về việc ban hành mã số danh mục chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

* (SMS: 501911) - Ngày 22/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 86/2007/QĐ-BTC về việc qui định tạm thời mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 501910) - Ngày 22/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 85/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 501884) - Ngày 15/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước.

 

* (SMS: 501882) - Ngày 17/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 84/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

 

* (SMS: 501889) - Ngày 09/10/2007, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4170/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 501906) - Ngày 22/10/2007, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thuỷ văn.

 

* (SMS: 501876) - Ngày 15/10/2007, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG về hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu huỷ những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

 

BỘ CÔNG AN

 

* (SMS: 501883) - Ngày 12/10/2007, Bộ Công an ban hành Thông tư 22/2007/TT-BCA-C11 về hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

* (SMS: 501880) - Ngày 02/10/2007, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 

* (SMS: 501879) - Ngày 02/10/2007, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

 

BỘ QUỐC PHÒNG

 

* (SMS: 501907) - Ngày 24/07/2007, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 114/2007/TT-BQP về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.