(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB Mã SMS Email gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 15/09/2007 - 21/09/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

 

* (SMS: 501580) - Ngày 10/7/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng quốc hội, các Đoàn đại biểu quốc hội.

 

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 501594) - Ngày 21/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5316/VPCP-ĐMDN về việc trình Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

 

* (SMS: 501595) - Ngày 21/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5349/VPCP-TTBC về việc tuyên truyền Chỉ thị 21 trên truyền hình (Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề).

 

* (SMS: 501592) - Ngày 20/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 175/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

* (SMS: 501589) - Ngày 20/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5296/VPCP-ĐMDN về việc tổ chức các hội nghị tập huấn thực hiện chính sách tinh giản biên chế và lấy ý kiến các địa phương về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

 

* (SMS: 501583) - Ngày 19/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5279/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

 

* (SMS: 501566) - Ngày 18/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1332/TTg-ĐMDN về việc thành lập Công ty cổ phần Mua bán điện.

 

* (SMS: 501573) - Ngày 18/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1252/QĐ-TTg về việc hỗ trợ từ ngân sách Trung cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã.

 

* (SMS: 501567) - Ngày 18/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5224/VPCP-NN về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

* (SMS: 501571) - Ngày 18/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5240/VPCP-V.I về việc hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

 

* (SMS: 501572) - Ngày 17/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1230/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007 - 2010.

 

* (SMS: 501563) - Ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 1329/TTg-NN về việc giải quyết vướng mắc trong thu tiền thuê đất.

 

* (SMS: 501564) - Ngày 14/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2007/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 

* (SMS: 501560) - Ngày 14/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

* (SMS: 501562) - Ngày 14/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 173/TB-VPCP về ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

* (SMS: 501568) - Ngày 12/09/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2007/NĐ-CP Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 

* (SMS: 501546) - Ngày 12/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 151/2007/QĐ-TTg ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa đăng có số đăng ký tại Việt Nam.

 

* (SMS: 501547) - Ngày 10/09/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2007/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

 

* (SMS: 501569) - Ngày 10/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 147/2007/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 501596) - Ngày 21/09/2007, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 26/2007/QĐ-BXD về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

 

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 501586) - Ngày 18/09/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 19/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên.

 

* (SMS: 501587) - Ngày 18/09/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 20/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ một số hoạt động của nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên.

 

* (SMS: 501585) - Ngày 06/09/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ”.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 501590) - Ngày 18/09/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1102/2007/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 501593) - Ngày 18/09/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 78/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”.

 

* (SMS: 501556) - Ngày 12/09/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

 

* (SMS: 501570) - Ngày 10/09/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 109/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 501561) - Ngày 07/09/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2007/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 501584) - Ngày 14/09/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

 

* (SMS: 501581) - Ngày 20/7/2007, Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quyết định 21/2007/QĐ-BBCVT về việc ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 501579) - Ngày 11/09/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 78/2007/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triền ngành nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 501576) - Ngày 21/08/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 76/2007/TT-BNN về hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên.

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 501557) - Ngày 10/09/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước.

 

* (SMS: 501574) - Ngày 20/08/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 21/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng.

 

* (SMS: 501575) - Ngày 02/08/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 501565) - Ngày 09/09/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 9592/CĐ-BGDĐT về việc thông báo ngay thủ tục, nơi đăng ký cho học sinh, sinh viên có nhu cầu hỗ trợ kinh phí học tập.

 

* (SMS: 501591) - Ngày 07/09/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 53/2007/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 - 2008.

 

BỘ QUỐC PHÒNG

 

* (SMS: 501578) - Ngày 27/8/2007, Bộ Quốc phòng  ban hành Thông tư 130/2007/TT-BQP về việc hướng dẫn quản lý thu chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 501577) - Ngày 24/07/2007, Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, phường, thị trấn.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 501588) - Ngày 05/07/2007, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2007/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.