(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB Mã SMS Email gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 29/09/2007 – 05/10/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 501701) - Ngày 04/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 193/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến thăm và làm việc tại Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

 

* (SMS: 501702) - Ngày 04/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 194/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo.

 

* (SMS: 501691) - Ngày 03/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1429/TTg-CN về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 501692) - Ngày 03/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5576/VPCP-CN về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

 

* (SMS: 501695) - Ngày 03/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 192/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Công Thương.

 

* (SMS: 501696) - Ngày 03/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5592/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

* (SMS: 501693) - Ngày 02/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 190/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.

 

* (SMS: 501694) - Ngày 02/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 191/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

* (SMS: 501680) - Ngày 02/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 188/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án đầu tư phát triển đồng bộ vận tải ô tô và dịch vụ kỹ thuật ô tô nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

 

* (SMS: 501690) - Ngày 02/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 189/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về một số biện pháp giải quyết vướng mắc trong đầu tư xây dựng.

 

* (SMS: 501670) - Ngày 01/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5535/VPCP-CN về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX.

 

* (SMS: 501671) - Ngày 01/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 186/TB-VPCP về việc Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

* (SMS: 501661) - Ngày 27/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 

* (SMS: 501682) - Ngày 26/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1290/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010.

 

* (SMS: 501679) - Ngày 26/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1388/TTg-VX về việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện phục hồi và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội trong thời gian tới.

 

* (SMS: 501677) - Ngày 25/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 156/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010.

 

* (SMS: 501678) - Ngày 25/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 155/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

 

* (SMS: 501686) - Ngày 25/09/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2007/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

 

* (SMS: 501681) - Ngày 24/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1270/QĐ-TTg về việc bổ sung Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam vào nhiệm vụ của "Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020".

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 501689) - Ngày 4/10/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ  phần.

 

* (SMS: 501688) - Ngày 04/10/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong tập đoàn kinh tế.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 501714) - Ngày 02/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 80/2007/QĐ-BTC về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thuốc trừ sâu, hoá chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

 

* (SMS: 501713) - Ngày 01/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 79/2007/QĐ-BTC về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 501657) - Ngày 25/09/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 115/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

 

* (SMS: 501655) - Ngày 24/09/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 113/2007/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 

* (SMS: 501672) - Ngày 18/09/2007, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3859/TCT-CS về việc thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 501687) - Ngày 01/10/2007, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH về hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm.

 

* (SMS: 501684) - Ngày 27/9/2007, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH  về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 501683) - Ngày 24/09/2007, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/3/2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

 

* (SMS: 501676) - Ngày 14/09/2007, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

 

* (SMS: 501685) - Ngày 04/9/2007, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 501712) - Ngày 28/09/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 501674) - Ngày 28/09/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 190/QĐ-BTTTT về việc đính chính Quyết định số 01/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 ngày 14/9/2007.

 

* (SMS: 501675) - Ngày 28/09/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 191/QĐ-BTTTT về việc đính chính Quyết định số 02/2007/QĐ-BTTTT ngày 28/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 ngày 14/9/2007.

 

* (SMS: 501700) - Ngày 14/09/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 112/QĐ-BTTTT về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 501673) - Ngày 04/09/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 501716) - Ngày 17/08/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 75/2007/TT-BNN về việc ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông quốc gia.

 

* (SMS: 501732) - Ngày 08/08/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 73/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành và Ban Quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng các cấp.

 

* (SMS: 501729) - Ngày 10/07/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 67/2007/QĐ-BNN về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam".

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.