(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB Mã SMS Email gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 01/09/2007 – 07/09/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

 

* (SMS: 501432) - Ngày 02/08/2007, Quốc hội ban hành Nghị quyết 02/2007/NQ-QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

 

* (SMS: 501435) - Ngày 02/08/2007, Quốc hội ban hành Nghị quyết 03/2007/NQ-QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Danh sách Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

 

* (SMS: 501434) - Ngày 31/07/2007, Quốc hội ban hành Nghị quyết 01/2007/NQ-QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII.

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 501475) - Ngày 10/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1253/TTg-NN về việc tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 07/02/2002 về phân lũ, chậm lũ bảo vệ Thủ đô.

 

* (SMS: 501477) - Ngày 07/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5069/VPCP-VX về việc thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế.

 

* (SMS: 501474) - Ngày 07/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1252/TTg-CN về việc chỉ định tư vấn dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn khởi động và dự án cảng container quốc tế Sài Gòn – SSA.

 

* (SMS: 501471) - Ngày 07/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 169/TB-VPCP về việc Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 501472) - Ngày 07/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 170/TB-VPCP về việc Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 501465) - Ngày 06/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5021/VPCP-KTTH về việc Thực hiện quy định về bảo hiểm tại Luật kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng.

 

* (SMS: 501467) - Ngày 06/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5045/VPCP-VX về việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa vùng và một số bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

* (SMS: 501468) - Ngày 06/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5048/VPCP-KTTH về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp CP tháng 8 năm 2007 đối với lĩnh vực du lịch.

 

* (SMS: 501462) - Ngày 06/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1243/TTg-KTTH về việc tạm ứng vốn kế hoạch 2008 cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

 

* (SMS: 501463) - Ngày 05/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5004/VPCP-ĐMDN về việc chuyển Cảng Hải Phòng và Cảng Đà Nẵng thành công ty TNHH một thành viên.

 

* (SMS: 501464) - Ngày 05/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5008/VPCP-CN về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm.

 

* (SMS: 501469) - Ngày 05/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 167/TB-VPCP về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

 

* (SMS: 501470) - Ngày 05/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 168/TB-VPCP về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

 

* (SMS: 501476) - Ngày 05/09/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4998/VPCP-KTTH về việc thực hiện tiến độ của các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010.

 

* (SMS: 501461) - Ngày 05/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1240/TTg-NN về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư Dự án thủy điển Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An.

 

* (SMS: 501443) - Ngày 04/09/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 145/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

 

* (SMS: 501450) - Ngày 04/09/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2007.

 

(SMS: 501436) - Ngày 04/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề.

 

(SMS: 501423) - Ngày 30/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

 

(SMS: 501424) - Ngày 30/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1151/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020.

 

* (SMS: 501422) - Ngày 30/08/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4895/VPCP-KTTH về việc xử lý nợ cho vay chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại.

 

* (SMS: 501441) - Ngày 27/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, Mdrắk, Ea Hleo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

 

(SMS: 501437) - Ngày 28/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 501454) - Ngày 07/09/2007, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 01/CT-BCT về việc thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ.

 

(SMS: 501438) - Ngày 30/8/2007, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 01/2007/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

 

(SMS: 501426) - Ngày 29/8/2007, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 501457) - Ngày 31/08/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 17/2007/QĐ-KHCN về việc ban hành quy định phân nhóm nguồn phóng xạ theo yêu cầu bảo đảm an ninh.

 

* (SMS: 501430) - Ngày 27/08/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 16/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen".

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

(SMS: 501427) - Ngày 30/8/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 75/2007/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

 

(SMS: 501429) - Ngày 30/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

(SMS: 501428) - Ngày 29/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 103/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước.

 

* (SMS: 501466) - Ngày 31/07/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2580/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 501455) - Ngày 29/08/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế.

 

* (SMS: 501456) - Ngày 29/08/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 02/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế.

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 501447) - Ngày 24/08/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 47/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (SMS: 501448) - Ngày 20/08/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 46/2007/QĐ-BGDĐT quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

* (SMS: 501446) - Ngày 15/08/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

 

* (SMS: 501445) - Ngày 13/08/2007, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

 

* (SMS: 501444) - Ngày 08/08/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực.

 

* (SMS: 501453) - Ngày 01/08/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 40/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

 

* (SMS: 501452) - Ngày 28/06/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 36/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

 

* (SMS: 50145) - Ngày 26/06/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 35/2007/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2002, Quyết định số 12/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/4/2004, Quyết định số 20/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2006, Quyết định số 12/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 501431) - Ngày 10/08/2007, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 36/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Quy chế kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động in, đúc tiền Việt Nam tại Nhà máy In tiền Quốc gia ban hành theo Quyết định số 21/2006/QĐ-NHNN ngày 16/5/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 501433) - Ngày 27/7/2007, Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch 104/2007/TTLT-BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.