(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB Mã SMS Email gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 06/10/2007 – 12/10/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 501845) - Ngày 12/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5859/VPCP-KTTH về việc thúc đẩy hoạt động đầu tư.

 

* (SMS: 501847) - Ngày 12/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 202/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về hợp tác đào tạo quốc tế.

 

* (SMS: 501844) - Ngày 11/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1372/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ.

 

* (SMS: 501837) - Ngày 11/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5806/VPCP-VX về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và thể dục thể thao.

 

* (SMS: 501836) - Ngày 10/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1366/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 501838) - Ngày 10/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 198/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

 

* (SMS: 501793) - Ngày 09/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5723/VPCP-QHQT về việc kết quả đàm phán ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 19.

 

* (SMS: 501794) - Ngày 09/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 197/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão.

 

* (SMS: 501831) - Ngày 09/10/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 158/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 

* (SMS: 501792) - Ngày 09/10/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 51/2007/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007.

 

* (SMS: 501830) - Ngày 09/10/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

 

* (SMS: 501773) - Ngày 08/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5698/VPCP-ĐMDN về việc phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí.

 

* (SMS: 501772) - Ngày 05/10/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 195/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về khắc phục hậu quả sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 501840) - Ngày 11/10/2007, Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN về  việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 501790) - Ngày 08/10/2007, Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 04/2007/CT-NHNN về việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 501829) - Ngày 09/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay.

 

* (SMS: 501715) - Ngày 02/10/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 501775) - Ngày 08/10/2007, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 09/2007/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án.

 

* (SMS: 501835) - Ngày 05/10/2007, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4210/BTP-HCTP về việc điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 501785) - Ngày 05/10/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 23/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của cấp tỉnh.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 501787) - Ngày 05/10/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 25/2007/QĐ-BKHCN về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

 

* (SMS: 501784) - Ngày 28/09/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 22/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”.

 

* (SMS: 501786) - Ngày 28/09/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”.

 

* (SMS: 501788) - Ngày 28/09/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

 

* (SMS: 501789) - Ngày 28/09/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 23/2007/TT-BKHCN về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 501843) - Ngày 05/10/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 35/2007/QĐ-BYT  về việc ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến".

 

* (SMS: 501842) - Ngày 26/09/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 34/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2007 - 2010.

 

* (SMS: 501841) - Ngày 23/08/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 33/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 501777) - Ngày 05/10/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 05/2007/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn Dân quốc.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 501791) - Ngày 04/10/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 10607/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 

* (SMS: 501746) - Ngày 02/10/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 56/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 501778) - Ngày 04/10/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 51/2007/QĐ-BGTVT về Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp giấy chứng nhận và giấy phép kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 501703) - Ngày 01/10/2007, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2007/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 501776) - Ngày 20/09/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 79/2007/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 01/2007/TT-BNN ngày 15/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thược Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 501779) - Ngày 03/07/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 65/2007/QĐ-BNN về việc danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam.

 

* (SMS: 501783) - Ngày 02/07/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 63/2007/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành theo Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 501782) - Ngày 19/06/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 60/2007/QĐ-BNN về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đăng ký đặc cách một số thuốc có nguồn gốc sinh học vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

 

* (SMS: 501781) - Ngày 13/06/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 57/2007/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 501780) - Ngày 12/06/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 56/2007/QĐ-BNN về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 501774) - Ngày 31/08/2007, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.