(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB Mã SMS Email gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 18/08/2007- 24/08/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 501276) - Ngày 24/08/2007, Thủ tướng Chính phủ  ban hành Công văn 1163/TTg-CN về việc chủ trương đầu tư và mở rộng các Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

* (SMS: 501278) - Ngày 24/08/2007, Văn phòng chính phủ ban hành Công văn 4737/VPCP-CN về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.

 

* (SMS: 501323) - Ngày 22/08/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 47/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Tháp.

 

* (SMS: 501270) - Ngày 22/08/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4696/VPCP-TCCB về việc bàn giao tài sản thuộc Đề án 112 của Chính phủ.

 

* (SMS: 501271) - Ngày 22/08/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4704/VPCP-NN về việc một số kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế chính sách thực hiện đầu tư các dự án ngành.

 

* (SMS: 501269) - Ngày 21/08/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1159/TTg-CN về việc bổ sung Khu Công nghiệp Minh Quang, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

* (SMS: 501274) - Ngày 20/08/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.

 

* (SMS: 501245) - Ngày 20/08/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1142/TTg-KTTH về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

* (SMS: 501265) - Ngày 17/08/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 133/2007/QĐ-TTg về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.

 

* (SMS: 501230) - Ngày 17/08/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1057/QĐ-TTg về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010.

 

* (SMS: 501231) - Ngày 17/08/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 135/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

* (SMS: 501229) - Ngày 17/08/2007 Chính phủ ban hành Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

 

* (SMS: 501264) - Ngày 17/08/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 134/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng.

 

* (SMS: 501247) - Ngày 16/08/2007 Chính phủ ban hành Nghị định 135/2007/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 

* (SMS: 501261) - Ngày 27/07/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg về việc đầu tư xây dựng trạm y tế xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 - 2010.

 

* (SMS: 501260) - Ngày 25/07/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 941/QĐ-TTg về việc giải thể tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 501333) - Ngày 27/08/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 01/2007/QĐ-BCT về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 501277) - Ngày 23/08/2007, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2432/BNV-VP về việc cung cấp thông tin cho báo chí.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 501239) - Ngày 20/08/2007 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư­ liên tịch 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.

 

* (SMS: 501263)  - Ngày 20/08/2007 Bộ tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

 

* (SMS: 501228) - Ngày 10/08/2007 Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập.

UỶ BAN DÂN TỘC

 

* (SMS: 501268) - Ngày 20/08/2007, Uỷ ban Dân tộc ban hành Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

 

* (SMS: 501267) - Ngày 08/06/2007, Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư 03/2007/TT-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010.

 

* (SMS: 501266) - Ngày 07/06/2007, Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư 02/2007/TT-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 501262) - Ngày 20/08/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 501273) - Ngày 20/08/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Chỉ thị 11/2007/CT-BGTVT về việc kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong hoạt động vận tải.

 

BỘ CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 501275) - Ngày 07/08/2007, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 37/2007/QĐ-BCN về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp.

 

* (SMS: 501259) - Ngày 25/07/2007, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 2553/QĐ-BCN về việc đính chính Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn. 

 

BỘ THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 501272) - Ngày 27/07/2007, Bộ Thương mại  ban hành Quyết định 17/2007/QĐ-BTM về việc tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.