(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 11/10/2008 - 17/10/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

* (SMS: 506617) - Ngày 16/10/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 30/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

* (SMS: 506573) - Ngày 13/10/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12143/BTC-HCSN về việc bổ sung ngân sách năm 2008 để thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

 

* (SMS: 506537) - Ngày 13/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6830/VPCP-KTTH về việc vốn cho vay học sinh, sinh viên.

* (SMS: 506518) - Ngày 09/10/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

* (SMS: 506619) - Ngày 16/10/2008, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dung kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010. 

 

* (SMS: 506557) - Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí phụ cấp ưu đãi nghề dự trữ quốc gia năm 2008.

* (SMS: 506547) - Ngày 13/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1716/TTg-KTTH về việc phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Y TẾ - SỨC KHOẺ

* (SMS: 506621) - Ngày 16/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6937/VPCP-KGVX về vấn đề sữa nhiễm Melamine và biện pháp xử lý. 

 

* (SMS: 506539) - Ngày 08/10/2008 , Bộ Y tế ban hành Báo cáo 1076/BC-BYT về các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa nhiễm Melamine và đề xuất biện pháp xử lý.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 506634) - Ngày 16/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1745/TTg-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Thái Bình vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

* (SMS: 506574) - Ngày 15/10/2008, Chính phủ ban hành Báo cáo 165/BC-CP về tình hình kinh tế-xã hội năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009.

 

* (SMS: 506636) - Ngày 15/10/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2287/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 6.

 

* (SMS: 506577) - Ngày 09/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1458/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 6.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 506618) - Ngày 15/10/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử. 

 

* (SMS: 506576) - Ngày 10/10/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

 

* (SMS: 506576) - Ngày 10/10/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

* (SMS: 506593) - Ngày 15/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1505/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015".

* (SMS: 506623) - Ngày 14/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.

 

* (SMS: 506538) - Ngày 13/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6813/VPCP-TCCV về việc xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia.

 

* (SMS: 506540) - Ngày 06/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 506555) - Ngày 14/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6870/VPCP-KTN về việc Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 – 2015. 

 

* (SMS: 506603) - Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1730/TTg-KTN về việc phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được chỉ định thầu.

 

* (SMS: 506615) - Ngày 13/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6814/VPCP-KTN về việc thời hạn hoàn thành Dự án nhiệt điện Cà Mau 2.

 

* (SMS: 506552) - Ngày 09/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 136/2008/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 506592) - Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở thành Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. 

* (SMS: 506588) - Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 138/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 506575) - Ngày 10/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 1296/QĐ-VPCP về việc phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 506550) - Ngày 14/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 291/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* (SMS: 506523) - Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 506568) - Ngày 13/10/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn 2066/UBCK-QLQ về việc tăng cường củng cố hoạt động của các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán.

* (SMS: 506519) - Ngày 10/10/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn 2057/UBCK-QLPH về việc phát hành chứng khoán và sử dụng vốn của các công ty đại chúng. 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 506546) - Ngày 13/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1706/TTg-KGVX về việc xử lý vi phạm pháp luật đối với Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam và tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

* (SMS: 506635) - Ngày 13/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6808/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản đá hoa trắng tại tỉnh Nghệ An.

 

* (SMS: 506548) - Ngày 10/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 137/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020".

VĂN HÓA - THÔNG TIN

* (SMS: 506616) - Ngày 13/10/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1511/QĐ-BTTTT về việc đính chính Phụ lục Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 – 2010.

 

* (SMS: 506549) - Ngày 10/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1470/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

 

* (SMS: 506545) - Ngày 10/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/2008/CT-TTg về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

* (SMS: 506544) - Ngày 13/10/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 29/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy định về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành Ngân hàng.

XÂY DỰNG

* (SMS: 506543) - Ngày 13/10/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2057/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

 

* (SMS: 506541) - Ngày 06/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6622/VPCP-KTN về việc rà soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống động đất cho các công trình xây dựng.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

* (SMS: 506558) - Ngày 15/10/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước.

* (SMS: 506530) - Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2008/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

* (SMS: 506529) - Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 110/2008/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 506590) - Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1491/QĐ-TTg về Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. 

 

* (SMS: 506536) - Ngày 10/10/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 21/2008/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của “Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.