(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 27/09/2008 – 03/10/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 506352) - Ngày 03/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 56/2008/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008 – 2009.

 

* (SMS: 506356) - Ngày 30/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".

 

* (SMS: 506319) - Ngày 30/09/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 – 2012.

 

DƯỢC PHẨM - THỰC PHẨM

 

* (SMS: 506354) - Ngày 03/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 9252/BGDĐT-CTHSSV về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

 

* (SMS: 506297) - Ngày 18/09/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 93/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 506360) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1434/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Tuyên Quang. 

 

* (SMS: 506361) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1433/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Tây Ninh. 

 

* (SMS: 506362) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1432/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Sóc Trăng. 

 

* (SMS: 506363) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1431/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bắc Giang. 

 

* (SMS: 506364) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1430/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hưng Yên. 

 

* (SMS: 506365) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1429/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lạng Sơn. 

 

* (SMS: 506366) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1428/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh An Giang. 

 

* (SMS: 506368) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1427/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Điện Biên. 

 

* (SMS: 506369) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1426/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hà Nam

 

* (SMS: 506370) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1425/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Ninh. 

 

* (SMS: 506375) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1424/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Trị. 

 

* (SMS: 506371) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1423/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Bình. 

 

* (SMS: 506372) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1422/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Ninh Thuận. 

 

* (SMS: 506373) - Ngày 03/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1421/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đồng Tháp.

 

* (SMS: 506286) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1388/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bạc Liêu.

 

* (SMS: 506311) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1396/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hải Dương.

 

* (SMS: 506312) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1395/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Trà Vinh.

 

* (SMS: 506313) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1394/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Khánh Hoà.

 

* (SMS: 506314) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1393/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Cao Bằng.

 

* (SMS: 506315) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1392/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Cà Mau.

 

* (SMS: 506316) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1391/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Phú Yên.

 

* (SMS: 506284) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

* (SMS: 506340) - Ngày 24/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 1219/QĐ-VPCP về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ.

 

* (SMS: 506343) - Ngày 24/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 01/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 

* (SMS: 506345) - Ngày 24/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 03/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

 

* (SMS: 506326) - Ngày 19/09/2008, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành Quyết định 01/QĐ-BCĐLTTNCN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 506328) - Ngày 15/09/2008, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1221/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính

 

* (SMS: 506302) - Ngày 09/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1230/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015.

 

THUÊ – PHÍ – LỆ PHÍ – KINH PHÍ

 

* (SMS: 506367) - Ngày 02/10/2008, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BTC-BCT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

 

* (SMS: 506317) - Ngày 30/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 82/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 506279) - Ngày 25/09/2008, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch 81/2008/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước.

* (SMS: 506327) - Ngày 19/09/2008, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành Quyết định 03/QĐ-BCĐLTTNCN về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 - 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 506353) - Ngày 02/10/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1983/BXD-KTXD về việc mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

 

* (SMS: 506283) - Ngày 09/09/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 91/2008/QĐ-BNN về việc ban hành mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

 

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 506334) - Ngày 02/10/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 17/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797 – 400.

 

* (SMS: 506342) - Ngày 01/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 283/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

 

* (SMS: 506274) - Ngày 24/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6313/VPCP-KTN về việc tình hình chất lượng các công trình xây dựng.

 

* (SMS: 506282) - Ngày 22/09/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1915/BXD-GĐ về việc chủ động phòng chống động đất và hạn chế các thiệt hại gây ra cho người và các công trình xây dựng.

 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 506338) - Ngày 01/10/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6519/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác và chế biến quặng sắt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

* (SMS: 506294) - Ngày 23/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 266/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

 

* (SMS: 506341) - Ngày 09/09/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3441/BTNMT-TCMT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

 

GIAO THÔNG

 

* (SMS: 506357) - Ngày 30/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1405/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông và số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008.

 

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – TÍN DỤNG

 

* (SMS: 506350) - Ngày 30/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 506325) - Ngày 30/09/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 27/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

* (SMS: 506285) - Ngày 29/09/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 279/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần.

 

* (SMS: 506285) - Ngày 29/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 279/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần.

 

* (SMS: 506271) - Ngày 26/09/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng.

 

CHỨNG KHOÁN

 

* (SMS: 506329) - Ngày 30/09/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 1977/UBCK-QLPH về việc xử lý một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng.

 

ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 506337) - Ngày 30/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1629/TTg-KTN về việc sử dụng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La xây dựng trụ sở xã.

 

* (SMS: 506324) - Ngày 26/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 7109/BGTVT-QLXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng giao thông

 

* (SMS: 506299) - Ngày 26/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về Dầu khí tại cuộc họp giao ban về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 

* (SMS: 506339) - Ngày 24/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 271/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

 

* (SMS: 506358) - Ngày 19/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1328/QĐ-TTg về việc giao cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đầu tư “Dự án tàu điều tra tổng hợp, nghiên cứu khoa học công nghệ biển, đo vẽ bản đồ biển, hợp tác quốc tế” thuộc “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”

 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

* (SMS: 506287) - Ngày 29/09/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (SMS: 506296) - Ngày 29/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 33/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công Thương.

* (SMS: 506318) - Ngày 27/09/2008, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 6697/BYT-ATTP về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền về sử dụng sữa và các sản phẩm sữa trên địa bàn.

VĂN HOÁ – THÔNG TIN

* (SMS: 506308) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1390/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 506321) - Ngày 27/09/2008, Bộ Y tế ban hành Công văn 6696/BYT-ATTP về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm sữa.

 

* (SMS: 506320) - Ngày 26/09/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

* (SMS: 506278) - Ngày 26/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 277/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Y TẾ

 

* (SMS: 506295) - Ngày 25/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 275/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị chuyên đề về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

 

* (SMS: 506376) - Ngày 08/09/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3333/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010.

 

NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP

* (SMS: 506241) - Ngày 26/09/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 6409/VPCP-KTN về việc đảm bảo phân bón cho sản xuất nông nghiệp năm 2009.

* (SMS: 506298) - Ngày 25/09/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 94/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế quản lý "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" và "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020".

 

* (SMS: 506275) - Ngày 24/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 268/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình và định hướng công tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 506344) - Ngày 24/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 02/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn thuộc huyện Mỹ Tú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 506272) - Ngày 23/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1584/TTg-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

* (SMS: 506273) - Ngày 23/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1585/TTg-KTN về việc tuyển chọn tư vấn lập quy hoạch Hà Nội.

 

TƯ PHÁP

 

* (SMS: 506309) - Ngày 23/09/2008, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2008/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

 

* (SMS: 506305) - Ngày 10/09/2008, Bộ Công an ban hành Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA(C11) về việc ban hành Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

 

* (SMS: 506303) - Ngày 10/09/2008, Bộ Công an ban hành Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA(C11) về việc ban hành Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an Nhân dân.

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 506374) - Ngày 02/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1418/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Công thương Việt Nam.

 

* (SMS: 506346) - Ngày 01/10/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 34/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010.

 

* (SMS: 506351) - Ngày 30/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 281/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

 

* (SMS: 506280) - Ngày 29/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1627/CĐ-TTg về việc tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 6, đối phó kịp thời bão số 7.

 

* (SMS: 506277) - Ngày 25/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 273/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

 

* (SMS: 506276) - Ngày 24/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

 

* (SMS: 506293) - Ngày 19/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 262/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI (Phiên họp thứ ba).

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.