(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 16/08/2008 – 22/08/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ 

* (SMS: 505777) - Ngày 22/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 7720/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục tiểu học.

 

* (SMS: 505758) - Ngày 21/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 7623/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2008 – 2009.

 

* (SMS: 505744) - Ngày 20/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 7585/BGDĐT-GDCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục chuyên nghiệp.

 

* (SMS: 505755) - Ngày 20/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 7583/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục thường xuyên.

 

* (SMS: 505703) - Ngày 18/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công điện 363/CĐ-BGDĐT về việc khắc phục hạn chế thi tốt nghiệp lần 2.

 

* (SMS: 505776) - Ngày 12/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 7299/BGDĐT-GDTrH về việc phân phối Chương trình Trung học cơ sở, Trung học phổ thông năm học 2008 - 2009.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (SMS: 505775) - Ngày 22/08/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 30/2008/QĐ-BCT về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép.

 

* (SMS: 505763) - Ngày 22/08/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 5499/VPCP-KNTN về việc nhập khẩu bình gas cũ đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam.

 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

* (SMS: 505762) - Ngày 22/08/2008, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 2984/LĐTBXH-LĐTL về việc nội quy lao động.

 

* (SMS: 505733) - Ngày 18/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1129/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

* (SMS: 505665) - Ngày 12/08/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 61/2008/QĐ-BLĐTBXH về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường.

HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 505767) - Ngày 22/08/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1720/BXD-QLN về kích thước mẫu chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản.

 

* (SMS: 505708) - Ngày 15/08/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 7190/BCT-KH về việc hướng dẫn Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân ở nước ngoài.

 

* (SMS: 505754) - Ngày 14/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV về Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh sinh viên.

 

* (SMS: 505710) - Ngày 08/08/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 10/2008/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm là các chất ôxy hoá, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 505757) - Ngày 21/08/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1706/BXD-KHTC về việc kiềm chế lạm phát, bình ổn giá.

 

* (SMS: 505693) - Ngày 15/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 1350/TTg-KTN về việc bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 505753) - Ngày 20/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 217/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

* (SMS: 505730) - Ngày 18/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

VĂN HÓA – THÔNG TIN

* (SMS: 505727) - Ngày 19/08/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5431/VPCP-KTTH về việc ngăn chặn hành vi tung tin đồn thất thiệt.

Y TẾ

 

* (SMS: 505752) - Ngày 19/08/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 30/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 505745) - Ngày 19/08/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 46/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 505746) - Ngày 19/08/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 47/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng.

 

* (SMS: 505734) - Ngày 19/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1132/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 505709) - Ngày 18/08/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 4536/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

 

ĐÀU TƯ

 

* (SMS: 505748) - Ngày 18/08/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 212/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo.

 

* (SMS: 505770) - Ngày 08/08/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 977/QĐ-BXD về việc thành lập đoàn công tác liên Bộ kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

 

TÀI NGUYÊN MÔI TRUỜNG

 

* (SMS: 505731) - Ngày 18/08/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020.

 

CÁN BỘ - CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

 

* (SMS: 505768) - Ngày 18/08/2008, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 2534/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tải.

 

* (SMS: 505751) - Ngày 18/08/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 29/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.

* (SMS: 505713) - Ngày 15/08/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước.

NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 505747) - Ngày 18/08/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 211/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi giao ban trực tuyến với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tiêu thụ lúa hè thu, cá tra, cá ba sa, phòng trừ dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá và hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân đánh bắt xa bờ.

 

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 505694) - Ngày 18/08/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1657/BXD-VLXD về việc lộ trình điều chỉnh giá bán xi măng.

 

* (SMS: 505702) - Ngày 15/08/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 210/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.

 

* (SMS: 505690) - Ngày 31/07/2008, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 2249/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng Nghi Sơn khu vực vịnh phía Nam đảo Biện Sơn - Thanh Hoá, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến 2025.

 

GIAO THÔNG

 

* (SMS: 505716) - Ngày 15/08/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng đã ban hành Công văn 1119/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm.

 

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 505625) - Ngày 15/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1353/CĐ-TTg về việc kiểm tra làm rõ các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

* (SMS: 505704) - Ngày 14/08/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1788/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/4/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt nam ở nước ngoài.

 

* (SMS: 505732) - Ngày 14/08/2008, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp.

* (SMS: 505645) - Ngày 13/08/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 110/2008/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy.

THUẾ - PHÍ – LỆ PHÍ – KINH PHÍ

 

* (SMS: 505686) - Ngày 12/08/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 9417/BTC-CST về việc triển khai thực hiện Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu.

 

* (SMS: 505779) - Ngày 04/08/2008, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1636/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 505769) - Ngày 22/08/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 31/2008/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật.

 

* (SMS: 505743) - Ngày 20/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 1369/TTg-KTN về việc giải quyết tình hình tồn đọng hàng hóa tại cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 505729) - Ngày 18/08/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2008/NĐ-CP về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 505766) - Ngày 18/08/2008, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giao thông vận tải.

 

* (SMS: 505701) - Ngày 15/08/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 5368/VPCP-KTN về giải pháp tăng sản lượng điện.

 

* (SMS: 505760) - Ngày 22/07/2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.