(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 20/09/2008 – 26/09/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

* (SMS: 506259) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1379/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Vĩnh Phúc. 

* (SMS: 506261) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1378/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Long An. 

* (SMS: 506262) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1377/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bình Thuận. 

* (SMS: 506263) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1376/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hậu Giang. 

* (SMS: 506264) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1375/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hà Tĩnh. 

* (SMS: 506265) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1374/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 506266) - Ngày 26/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, tỉnh Phú Yên. 

* (SMS: 506267) - Ngày 25/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1372/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với thành phố Hải Phòng. 

* (SMS: 506268) - Ngày 25/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1371/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với thành phố Đà Nẵng. 

* (SMS: 506269) - Ngày 25/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1370/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Phú Thọ. 

* (SMS: 506258) - Ngày 25/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1360/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với thành phố Cần Thơ. 

* (SMS: 506200) - Ngày 19/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1329/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải phòng. 

* (SMS: 506172) - Ngày 12/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1250/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. 

* (SMS: 506240) - Ngày 01/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2675/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ An toàn giao thông. 

THƯƠNG MẠI 

* (SMS: 506242) - Ngày 26/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6416/VPCP-KTTH về việc quản lý thị trường xăng dầu. 

* (SMS: 506198) - Ngày 23/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 32/2008/QĐ-BCT về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu. 

* (SMS: 506116) - Ngày 17/09/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 259/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về các biện pháp chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu và sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả.

* (SMS: 506171) - Ngày 16/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Công điện 8261/BCT-TTTN về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu. 

CHÍNH SÁCH 

* (SMS: 506236) - Ngày 26/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 276/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuẩn bị Đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế xã hội. 

* (SMS: 506235) - Ngày 25/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1366/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân. 

* (SMS: 506117) - Ngày 17/09/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 11037/BTC-QLCS về việc hướng dẫn tạm dừng mua sắm ôtô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát.

* (SMS: 506233) - Ngày 10/09/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 80/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

HÀNH CHÍNH 

* (SMS: 506243) - Ngày 26/09/2008, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3106/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 

* (SMS: 506238) - Ngày 24/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5163/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế đón tiếp khách của Bộ Công Thương. 

* (SMS: 506197) - Ngày 22/09/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 31/2008/QĐ-BCT về việc ban hành mẫu Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương. 

* (SMS: 506234) - Ngày 15/09/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 81/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG 

* (SMS: 506254) - Ngày 25/09/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2132/QĐ-NHNN về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 346/QĐ-NHNN của ngày 13/02/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc. 

* (SMS: 506156) - Ngày 19/09/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2008/NĐ-CP về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

* (SMS: 506188) - Ngày 18/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

* (SMS: 506237) - Ngày 25/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6379/VPCP-KTN về việc quản lý thuê bao di động trả trước. 

* (SMS: 506208) - Ngày 17/09/2008 , Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 2967/BTTTT-TTra về việc tăng cường ngăn chặn hack Online game và nhắn tin lừa đảo.

DOANH NGHIỆP 

* (SMS: 506255) - Ngày 25/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6360/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 

ĐẦU TƯ 

* (SMS: 506201) - Ngày 23/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020". 

CÁN BỘ - CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 

* (SMS: 506199) - Ngày 23/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6288/VPCP-TCCV về việc kế hoạch xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức. 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ 

* (SMS: 506176) - Ngày 22/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 81/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu. 

* (SMS: 506204) - Ngày 22/09/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 80/2008/QĐ-BTC về việc bãi bỏ điểm b và d, mục 5.2, phần II, Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

* (SMS: 506169) - Ngày 19/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 129/2008/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mắt hàng quặng Barite và Apatit. 

XÂY DỰNG 

* (SMS: 506183) - Ngày 22/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1565/TTg-KTN về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng. 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 506195) - Ngày 22/09/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2008/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

* (SMS: 506190) - Ngày 18/09/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2008/TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ 

* (SMS: 506203) - Ngày 18/09/2008 , Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 506191) - Ngày 18/09/2008, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

* (SMS: 506115) - Ngày 16/09/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

* (SMS: 506133) - Ngày 16/09/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

BẢO HIỂM

* (SMS: 506206) - Ngày 24/09/2008, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

* (SMS: 506189) - Ngày 23/09/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

* (SMS: 506114) - Ngày 16/09/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 506239) - Ngày 27/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1626/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 6. 

* (SMS: 506182) - Ngày 23/09/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1596/CĐ-TTg về việc sẵn sàng đối phó đối với cơn bão số 6. 

* (SMS: 506196) - Ngày 23/09/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/2008/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

* (SMS: 506184) - Ngày 23/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6279/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

* (SMS: 506207) - Ngày 23/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6282/VPCP-ĐP về việc một số đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm. 

* (SMS: 506205) - Ngày 22/09/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 264/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.