(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB Mã SMS Email gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 04/08/2007- 10/08/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 501065) - Ngày 08/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

 

* (SMS: 501018) - Ngày 08/8/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 147/TB-VPCP  về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010 và dự thảo Đề án Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.

 

* (SMS: 501000) - Ngày 07/8/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4379/VPCP-KTTH về việc triển khai Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường.

 

* (SMS: 501002) - Ngày 07/8/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1081/TTg-TCCB về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

* (SMS: 500999) - Ngày 07/8/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4376/VPCP-TCCB về việc soạn thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công sở ở một số ngành chuyên môn.

 

* (SMS: 500997) - Ngày 07/8/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4361/VPCP-KG về việc nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng tại cảng Hải Phòng.

 

* (SMS: 500996) - Ngày 06/8/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1076/TTg-TCCB về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

 

* (SMS: 500990) - Ngày 03/8/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19/2007/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01/4/2009.

 

* (SMS: 500972) - Ngày 03/8/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 145/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 và triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ.

 

* (SMS: 500995) - Ngày 03/8/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1067/TTg-KTTH về việc quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

* (SMS: 500991) - Ngày 02/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây.

 

* (SMS: 501007) - Ngày 02/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2007/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều.

 

* (SMS: 500994) - Ngày 02/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

 

* (SMS: 500992) - Ngày 01/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

* (SMS: 500993) - Ngày 01/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

* (SMS: 500950) - Ngày 31/7/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

 

* (SMS: 501009) - Ngày 31/7/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 44/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Sơn La.

 

* (SMS: 501010) - Ngày 31/7/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây.

 

* (SMS: 501011) - Ngày 31/7/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/2007/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lạng Sơn.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 501020) - Ngày 07/8/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu.

 

* (SMS: 501019) - Ngày 06/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu.

 

* (SMS: 500984) - Ngày 03/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hànhQuyết định số 69/2007/QĐ-BTC về việc qui định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 500985) - Ngày 03/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 500975) - Ngày 02/8/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2607/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số.

 

* (SMS: 500974) - Ngày 31/7/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2581/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

 

* (SMS: 500983) - Ngày 30/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô.

 

* (SMS: 500973) - Ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao.

 

* (SMS: 500998) - Ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9864/BTC-CST về việc hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

 

* (SMS: 500976) - Ngày 15/6/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 64/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 501070) - Ngày 07/8/2007, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm.

 

* (SMS: 501006) - Ngày 27/7/2007, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ  ban hành Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BCA-BKHCN về việc hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ.

 

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

* (SMS: 501001) - Ngày 02/8/2007, Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Thông tư 02/2007/TT BBCVT về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 500989) - Ngày 7/7/2007, Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Chỉ thị 07/CT-BBCVT về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”).

 

BỘ THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 501003) - Ngày 01/8/2007, Bộ Thương mại ban hành Quyết định 1264/QĐ-BTM về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại.

 

BỘ GIAO THÔNG VÂN TẢI

 

* (SMS: 501005) - Ngày 30/7/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 36/2007/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra hàng không.

 

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 500198) - Ngày 25/7/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 15/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị.

 

* (SMS: 501045) - Ngày 03/7/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1204/QĐ-BKHCN  về việc đính chính Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước".

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 501004) - Ngày 20/7/2007, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 25/2007/QĐ-BXD về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 

BỘ THUỶ SẢN

 

* (SMS: 501026) - Ngày 11/7/2007, Bộ Thuỷ sản ban hành Quyết định 06/QÐ-BTS  về việc áp dụng những biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.