(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 19/09/2009 - 25/09/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537255) - Ngày 23/09/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

* (SMS: 537253) - Ngày 22/09/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537275) - Ngày 24/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1533/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 537250) - Ngày 23/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1532/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp.

* (SMS: 537251) - Ngày 23/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1531/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi - triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (IEYI-2010).

* (SMS: 537257) - Ngày 23/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1527/QĐ-TTg về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (SMS: 537246) - Ngày 22/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1520/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 537245) - Ngày 22/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1519/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 537208) - Ngày 22/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1518/QĐ-TTg về việc mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2009.

* (SMS: 537152) - Ngày 21/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo 294/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng xã hội học tập; cơ chế tài chính cho giáo dục người lớn và hỗ trợ kinh phí cho Hội khuyến học các cấp hoạt động.

* (SMS: 537151) - Ngày 21/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1736/TTg-QHQT về việc phê duyệt đưa Dự án của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vào danh mục yêu cầu Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ.

* (SMS: 537214) - Ngày 21/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1500/QĐ-TTg về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng trừ dịch rầy nâu.

* (SMS: 537215) - Ngày 18/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

* (SMS: 537060) - Ngày 17/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô.

* (SMS: 537135) - Ngày 17/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định bổ sung về giáo dục và Hiệp định bổ sung về giáo dục đại học trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la.

* (SMS: 537061) - Ngày 16/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1451/QĐ-TTg về việc thành lập Tiểu ban Vật chất - Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010.

* (SMS: 537062) - Ngày 16/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1448/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 537063) - Ngày 16/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025.

* (SMS: 537233) - Ngày 15/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1643/TTg-QHQT về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Tuy-ni-di.

* (SMS: 537080) - Ngày 15/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1633/TTg-KTN về việc thực hiện chương trình đóng mới 40 tàu biển giữa Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và Tổng công ty hàng hải Việt Nam.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537277) - Ngày 24/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6644/VPCP-KTTH về việc cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 537276) - Ngày 24/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6636/VPCP-KTN về đề án Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.

* (SMS: 537256) - Ngày 23/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6614/VPCP-KTTH về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho dự án của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng.

* (SMS: 537238) - Ngày 22/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6574/VPCP-KTTH về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Website vay vốn đi học và Quy trình thu hồi vốn vay tín dụng học sinh sinh viên.

* (SMS: 537171) - Ngày 22/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6551/VPCP-KTN về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch đô thị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

* (SMS: 537173) - Ngày 21/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6516/VPCP-ĐMDN về việc xây dựng Đề án Quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

* (SMS: 537248) - Ngày 21/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 295/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

* (SMS: 537220) - Ngày 18/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6477/VPCP-KGVX về việc báo cáo Chính phủ khoản 3 Điều 27 của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

* (SMS: 537224) - Ngày 16/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6433/VPCP-KTTH về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển trực tiếp (ODA) tại Việt Nam.

* (SMS: 537070) - Ngày 15/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6372/VPCP-KTTH về việc mở điểm làm thủ tục hải quan II tại Khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

* (SMS: 537071) - Ngày 15/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6356/VPCP-KTTH về việc thu, nộp phí xăng dầu.

* (SMS: 537075) - Ngày 14/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6328/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa.

* (SMS: 537155) - Ngày 11/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6277/VPCP-KTN về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội.

* (SMS: 537099) - Ngày 10/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6272/VPCP-KTTH về việc thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

* (SMS: 537101) - Ngày 10/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6271/VPCP-KTTH về việc sửa đổi, bổ sung Biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

* (SMS: 537103) - Ngày 10/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6264/VPCP-QHQT về việc ký Hiệp định Hàng không giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

* (SMS: 537104) - Ngày 10/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6260/VPCP-QHQT về việc tổ chức cuộc họp các đối tác lần thứ 4 của Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) tại Hà Nội.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 537254) - Ngày 24/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3565/LĐTBXH-LĐTL về việc giải đáp chính sách đối với người lao động khi cổ phần hoá.

* (SMS: 537209) - Ngày 22/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1199/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 537226) - Ngày 22/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3548/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương, phụ cấp lương theo Tổng công ty đặc biệt.

* (SMS: 537227) - Ngày 22/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3547/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương.

* (SMS: 537229) - Ngày 22/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3538/LĐTBXH-BTXH về việc nhận giúp đỡ huyện nghèo.

* (SMS: 537179) - Ngày 22/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3540/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

* (SMS: 537172) - Ngày 22/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3539/LĐTBXH-BTXH về việc bố trí kinh phí rà soát đối tượng tâm thần nặng, lang thang, có hành vi gây nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng năm 2010.

* (SMS: 537178) - Ngày 21/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3519/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng I đối với Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 537177) - Ngày 21/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3508/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng mức lương tối thiểu và thang bảng lương.

* (SMS: 537176) - Ngày 21/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3505/LĐTBXH-KHTC về việc nghiệm thu các đề tài cấp Bộ năm 2009.

* (SMS: 537154) - Ngày 18/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 91/BC-LĐTBXH về công tác cải cách hành chính Quý II năm 2009.

* (SMS: 537156) - Ngày 18/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3501/LĐTBXH-BTXH về việc bổ sung huyện Mường Chà vào danh sách các huyện nghèo.

* (SMS: 537098) - Ngày 17/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3490/LĐTBXH-KHTC về việc khảo sát nâng cấp phần mềm Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công.

* (SMS: 537105) - Ngày 17/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3478/LĐTBXH-BTXH về việc rà soát chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở bảo trợ xã hội ở các địa phương.

* (SMS: 537086) - Ngày 17/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3479/LĐTBXH-NCC về việc lập hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

* (SMS: 537085) - Ngày 17/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3477/LĐTBXH-KHTC về việc rà soát thông tin đăng ký tài sản nhà nước.

* (SMS: 537100) - Ngày 16/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 89/BC-LĐTBXH về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 537232) - Ngày 22/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2017/BXD-QLN về việc đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên.

* (SMS: 537230) - Ngày 22/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 409/BXD-KHCN về công tác khảo sát hiện trạng và kết cấu công trình hiện hữu.

* (SMS: 537219) - Ngày 22/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 84/BXD-VLXD về việc xuất khẩu sản phẩm đá của Công ty Cổ phần Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội.

* (SMS: 537228) - Ngày 22/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 53/BXD-KTQH về việc hướng dẫn về khoảng lùi.

* (SMS: 537158) - Ngày 17/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Báo cáo 64/BC-BXD về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010.

* (SMS: 537141) - Ngày 17/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 406/QĐ-BXD về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 537139) - Ngày 16/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 926/QĐ-BXD về việc giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

* (SMS: 537140) - Ngày 16/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 925/QĐ-BXD về việc thành lập các Hội đồng thẩm định Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2009.

* (SMS: 537088) - Ngày 16/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1977/BXD-KTXD về một số vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

* (SMS: 537166) - Ngày 16/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1975/BXD-PTĐT về việc đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung danh mục yêu cầu tài trợ ODA.

* (SMS: 537106) - Ngày 16/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 405/BXD-KHCN về việc áp dụng tiêu chuẩn Singapore.

* (SMS: 537058) - Ngày 10/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 32/2009/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.

* (SMS: 537059) - Ngày 10/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31/2009/TT-BXD về Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 537222) - Ngày 21/09/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8298/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện phân phối Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

* (SMS: 537157) - Ngày 15/09/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8114/BGDĐT-GDTH về việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 537242) - Ngày 17/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 185/2009/TT-BTC về hướng dẫn việc huy động và quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 537241) - Ngày 15/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 184/2009/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

* (SMS: 537207) - Ngày 10/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 178/2009/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao cứu sinh.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 537174) - Ngày 17/09/2009, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2009/TT-BTP về quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp.

* (SMS: 537167) - Ngày 16/09/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3298/BTP-BTTP về việc công chứng ủy quyền.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 537077) - Ngày 16/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 537213) - Ngày 14/09/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 28/2009/TT-BTTTT  về quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

* (SMS: 537216) - Ngày 04/09/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1253/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537153) - Ngày 14/09/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3378/BTNMT-TCQLĐĐ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 537111) - Ngày 09/09/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4466/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2010.

* (SMS: 537181) - Ngày 08/09/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8891/BCT-XNK về việc ưu đãi thuế 0% đối với mặt hàng phụ tùng xe máy của Lào.

* (SMS: 537095) - Ngày 08/09/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8890/BCT-XNK về việc nhập khẩu đường từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 537120) - Ngày 09/09/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2612/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 537168) - Ngày 21/09/2009, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

UỶ BAN DÂN TỘC

* (SMS: 537249) - Ngày 21/09/2009, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 286/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 537252) - Ngày 22/09/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3408/BHXH-BT về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đối với bà mẹ thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam.

* (SMS: 537263) - Ngày 08/09/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3209/BHXH-CSYT về việc phê duyệt giá thu một phần viện phí các dịch vụ kỹ thuật.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 537258) - Ngày 22/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5659/TCHQ-KTTT về việc tiếp nhận khiếu nại.

* (SMS: 537259) - Ngày 22/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5647/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế hàng hoá nhập khẩu.

* (SMS: 537262) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5621/TCHQ-KTTT về việc phạt chậm nộp thuế nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 537269) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5620/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 537270) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5619/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 537272) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5618/TCHQ-KTTT về việc xử lý tiền phạt chậm nộp.

* (SMS: 537273) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5615/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

* (SMS: 537274) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5614/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

* (SMS: 537278) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5613/TCHQ-GSQL về việc đăng ký tờ khai nhập khẩu bộ linh kiện xe 4 bánh có gắn động cơ.

* (SMS: 537279) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5612/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng nguyên liệu Hương gà, Hương thịt.

* (SMS: 537280) - Ngày 21/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5611/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 537282) - Ngày 18/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5601/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế thuế.

* (SMS: 537283) - Ngày 18/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5600/TCHQ-KTTT  về việc xử lý thuế đối với trường hợp nhập khẩu động cơ nguyên chiếc tháo rời.

* (SMS: 537284) - Ngày 18/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5598/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu ô tô theo chế độ tài sản di chuyển.

* (SMS: 537285) - Ngày 18/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5597/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "fish oil powder - docosahexaenoic acid" (VANA-SANA DHA 11 IF).

* (SMS: 537281) - Ngày 18/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5584/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu gỗ.

* (SMS: 537271) - Ngày 18/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5583/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu gỗ.

* (SMS: 537268) - Ngày 18/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5582/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu gỗ.

* (SMS: 537125) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5407/TCHQ-GSQL về việc lấy mẫu nguyên liệu gia công.

* (SMS: 537127) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5406/TCHQ-GSQL về việc chuyển nguyên liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công.

* (SMS: 537128) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5401/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hồ sơ thanh khoản.

* (SMS: 537133) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5391/TCHQ-KTTT về việc chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc dự án đầu tư.

* (SMS: 537266) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5386/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn thuế.

* (SMS: 537137) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5385/TCHQ-KTTT  về việc thất lạc danh mục miễn thuế.

* (SMS: 537138) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5384/TCHQ-KTTT về việc xác nhận Danh mục miễn thuế dự án đầu tư.

* (SMS: 537136) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5382/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 537134) - Ngày 10/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5381/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn thuế.

* (SMS: 537132) - Ngày 09/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5372/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu nguyên liệu vào Khu ngoại quan rồi xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 537131) - Ngày 09/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5370/TCHQ-KTTT về việc chính sách thuế hàng viện trợ không hoàn lại.

* (SMS: 537130) - Ngày 09/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5366/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng ký hiệu Shellsol 60/145.

* (SMS: 537129) - Ngày 09/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5359/TCHQ-GSQL về việc phân loại bộ ly hợp xe môtô.

* (SMS: 537126) - Ngày 09/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5346/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài về Việt Nam khi hợp đồng gia công đã hết hạn.

* (SMS: 537124) - Ngày 09/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5338/TCHQ-GSQL về quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 90/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

* (SMS: 537123) - Ngày 09/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5329/TCHQ-KTTT về việc giải quyết khiếu nại.

* (SMS: 537122) - Ngày 08/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5326/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn hàng chưa tái xuất khẩu hết và chuyển cửa khẩu xuất hàng.

TỔNG CỤC TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

* (SMS: 537107) - Ngày 15/09/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng ban hành Công văn 1283/TĐC-ĐGPH  về việc hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định PTN.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 537165) - Ngày 28/08/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3519/TCT-TNCN về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý xổ số.

* (SMS: 537164) - Ngày 21/08/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3450/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với lệ phí để cấp chứng chỉ.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537261) - Ngày 23/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1811/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 537218) - Ngày 22/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1795/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

* (SMS: 537180) - Ngày 21/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1785/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 537147) - Ngày 20/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1776/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

* (SMS: 537148) - Ngày 19/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1775/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 537149) - Ngày 18/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1774/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

* (SMS: 537094) - Ngày 17/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1762/TB-DPMT  về tình hình cúm A (H1N1).

CỤC THÚ Y

* (SMS: 537150) - Ngày 01/09/2009, Cục Thú y ban hành Công văn 1471/TY-TS về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BNN ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 537247) - Ngày 23/09/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 101/2009/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 531562) - Ngày 11/09/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 100/2009/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 537175) - Ngày 21/09/2009, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 68/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 537093) - Ngày 15/09/2009, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 67/2009/QĐ-UBND về quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 537092) - Ngày 14/09/2009, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 66/209/QĐ-UBND về duyệt Quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020.

* (SMS: 537108) - Ngày 12/09/2009, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4291/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Tân Quy (thị trấn Tân Quy), huyện Củ Chi.

* (SMS: 537109) - Ngày 11/09/2009, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4287/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn huyện lỵ, huyện Củ Chi.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.