(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 01/08/2009 - 07/08/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 535811) - Ngày 03/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

* (SMS: 535813) - Ngày 01/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

 

* (SMS: 535815) - Ngày 31/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

 

* (SMS: 535681) - Ngày 30/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

* (SMS: 535682) - Ngày 29/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2009/NĐ-CP về việc bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 535859) - Ngày 04/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1158/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535858) - Ngày 04/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1157/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535857) - Ngày 04/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1156/QĐ-TTg  về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535722) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1153/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535723) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1152/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535724) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1151/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535725) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1150/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535726) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1149/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535856) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1148/QĐ-TTg  về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535727) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1147/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 535687) - Ngày 31/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1139/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

 

* (SMS: 535683) - Ngày 30/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 100/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

 

* (SMS: 535685) - Ngày 29/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 99/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

 

* (SMS: 535706) - Ngày 29/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1297/TTg-KTN về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

* (SMS: 535708) - Ngày 28/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1253/TTg-QHQT về việc phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Ấn Độ và các văn kiện liên quan.

 

* (SMS: 535709) - Ngày 27/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1250/TTg-KTN về việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A theo hình thức Hợp đồng BOT và BT.

 

* (SMS: 535710) - Ngày 27/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1248/TTg-QHQT về việc gia hạn Hiệp định cho Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng dại dịch ở Việt Nam.

 

* (SMS: 535698) - Ngày 24/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1242/TTg-QHQT về Hiệp định Vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 535827) - Ngày 03/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5213/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

 

* (SMS: 535733) - Ngày 31/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 229/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Tài chính quy mô nhỏ.

 

* (SMS: 535732) - Ngày 31/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 232/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường điện Việt Nam.

 

* (SMS: 535829) - Ngày 31/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5202/VPCP-KTN về việc dự báo nhu cầu và cân đối cung cầu cát, sỏi xây dựng trong nước đến 2015, định hướng đến 2020 và chủ trương xuất khẩu.

 

* (SMS: 535845) - Ngày 31/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5190/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa.

 

* (SMS: 535692) - Ngày 31/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5189/VPCP-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 34/2005/QĐ/TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

* (SMS: 535791) - Ngày 30/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5173/VPCP-QHQT về việc kinh doanh mặt hàng gạo của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

 

* (SMS: 535794) - Ngày 29/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5129/VPCP-KTTH về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 535795) - Ngày 29/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5128/VPCP-KTTH về việc ban hành Nghị định về phụ thu đối với phần lợi nhuận bất thường của nhà thầu dầu khí do giá dầu thô biến động tăng.

 

* (SMS: 535796) - Ngày 29/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5114/VPCP-KTN về việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đã nộp tiền giá trị quyền sử dụng vị trí trước ngày 15/10/1993.

 

* (SMS: 535699) - Ngày 28/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 221/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn các giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 535700) - Ngày 27/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5060/VPCP-ĐMDN về việc giãn tiến độ cổ phần hoá.

 

* (SMS: 535701) - Ngày 27/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5059/VPCP-QHQT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Hỗ trợ Chương trình Phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn.

 

* (SMS: 535747) - Ngày 27/07/2009, Văn phòng Chính phủ  ban hành Công văn 5048/VPCP-KTTH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội về thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 535703) - Ngày 27/07/2009, Văn phòng Chính phủ  ban hành Công văn 5047/VPCP-KTTH về việc thuế đối với pháo hoa nhập khẩu phục vụ Festival biển Nha Trang năm 2009.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 535884) - Ngày 05/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.     

 

* (SMS: 535885) - Ngày 05/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 27/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và quản lý.   

 

* (SMS: 535886) - Ngày 05/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 26/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề: Thú y; Bảo vệ môi trường biển; Chế biến cà phê, ca cao; Thương mại điện tử. 

 

* (SMS: 535809) - Ngày 31/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2729/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng công ty cổ phần.

 

* (SMS: 535737) - Ngày 31/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2728/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng công ty cổ phần.

 

* (SMS: 535807) - Ngày 31/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2727/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc.

 

* (SMS: 535805) - Ngày 31/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2723/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức lãnh đạo Công ty.

 

* (SMS: 535803) - Ngày 31/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2717/LĐTBXH-LĐTL về nội quy lao động trong doanh nghiệp.

 

* (SMS: 535801) - Ngày 31/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2716/LĐTBXH-LĐTL về việc xử lý về nội quy lao động.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 535853) - Ngày 05/08/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4002/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

 

* (SMS: 535821) - Ngày 04/08/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 4899/CT-BGDĐT  về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010.

 

* (SMS: 535786) - Ngày 03/08/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4885/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (SMS: 535790) - Ngày 29/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6334/BGDĐT-CTHSSH về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A (H1N1).

 

* (SMS: 535570) - Ngày 25/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT  ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

 

* (SMS: 535711) - Ngày 17/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 535881) - Ngày 05/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 105/BXD-QLN  về việc thực hiện Quyết định

số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

 

* (SMS: 535879) - Ngày 04/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 06/BXD-PC  về việc hướng dẫn tổ chức quản

lý đầu tư xây dựng công trình.

 

* (SMS: 535826) - Ngày 04/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 806/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

 

* (SMS: 535806) - Ngày 03/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 100/BXD-QLN về việc hướng dẫn thẩm định dự án nhà ở và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản.

 

* (SMS: 535818) - Ngày 31/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 27/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 

* (SMS: 535785) - Ngày 31/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 801/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Tư vấn xây dựng - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng thành Công ty cổ phần.

 

* (SMS: 535729) - Ngày 31/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 68/BXD-VLXD về việc giải thích nội dung Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

 

* (SMS: 535750) - Ngày 31/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1591/BXD-KTXD về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với công nhân xây lắp các công trình môi trường mỏ.

 

* (SMS: 535752) - Ngày 31/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1590/BXD-KTXD về chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xây dựng.

 

* (SMS: 535684) - Ngày 30/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1563/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

 

* (SMS: 535686) - Ngày 30/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1562/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

 

* (SMS: 535678) - Ngày 29/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 97/BXD-QLN về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 535848) - Ngày 04/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật.

 

* (SMS: 535849) - Ngày 31/07/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản.

 

* (SMS: 535665) - Ngày 28/07/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 46/2009/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2009.

 

* (SMS: 535666) - Ngày 24/07/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 45/2009/TT-BNNPTNT  hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 

* (SMS: 535667) - Ngày 21/07/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 44/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

 

* (SMS: 535713) - Ngày 07/07/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1886/QĐ-BNN-PC về việc đính chính Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 535867) - Ngày 04/08/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/2009/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

* (SMS: 535838) - Ngày 21/07/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6991/BCT-XNK về việc vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu E.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 535839) - Ngày 04/08/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công điện 05/CĐ-BTNMT về việc hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

 

* (SMS: 535671) - Ngày 22/07/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1396/QĐ-BTNMT về việc Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án hoạt động sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 535865) - Ngày 03/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.

 

* (SMS: 535819) - Ngày 31/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ.

 

* (SMS: 535816) - Ngày 31/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1854/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 138/2009/TT-BTC ngày 3/7/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 535691) - Ngày 31/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 213/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2009.

 

* (SMS: 535861) - Ngày 31/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10906/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn hỗn hợp.

 

* (SMS: 535812) - Ngày 30/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 154/2009/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

 

* (SMS: 535783) - Ngày 30/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 153/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 535835) - Ngày 24/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10588/BTC-TCT về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và Công văn số 8296/BTC-CST ngày 16/7/2008 về việc gia hạn nộp thuế.

 

* (SMS: 535820) - Ngày 23/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

 

* (SMS: 535707) - Ngày 21/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10371/BTC-TCT về việc đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 535833) - Ngày 21/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10326/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu vật tư, thiết bị và thuế sử dụng đất.

 

* (SMS: 535831) - Ngày 21/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10285/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với nhà trạm thu phát sóng di động BTS (Shelter).

 

* (SMS: 535808) - Ngày 20/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10254/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

 

* (SMS: 535810) - Ngày 20/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10219/BTC-TCT về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 535876) - Ngày 13/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9866/BTC-TCT  về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 535784) - Ngày 31/07/2009, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2762/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)”.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 535782) - Ngày 30/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2444/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực.

 

* (SMS: 535822) - Ngày 30/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1154/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nội vụ.

 

* (SMS: 535850) - Ngày 28/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1137/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 535787) - Ngày 31/07/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 26/2009/TT-BTTTT về việc quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

 

* (SMS: 535851) - Ngày 31/07/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1058/QĐ-BTTTT về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối đối với Kết luận thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/03/2009 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 số 177/QĐ-STTTT ngày 18/05/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (lần 2).

 

* (SMS: 535852) - Ngày 30/07/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 04/CT-BTTTT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 535704) - Ngày 30/07/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2498/BTP-VP về việc phòng, chống dịch cúm A(H1N1).

 

* (SMS: 535669) - Ngày 23/07/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1808/QĐ-BTP về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

 

* (SMS: 535670) - Ngày 23/07/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1807/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 535672) - Ngày 23/07/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ  ban hành Quyết định 1331/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 535673) - Ngày 20/07/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2100/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi).

 

* (SMS: 535714) - Ngày 15/07/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2058/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi - Thành phố Hải Phòng.

 

BỘ CÔNG AN

 

* (SMS: 535866) - Ngày 14/07/2009, Bộ Công an ban hành Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

 

BỘ CÔNG AN - BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 535781) - Ngày 22/07/2009, Bộ Công an - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL về việc hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 535823) - Ngày 03/08/2009, Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

 

THANH TRA CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 535668) - Ngày 17/07/2009, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1681/2009/QĐ-TTCP về Quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

* (SMS: 535712) - Ngày 16/07/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1666/QĐ-NHNN về việc bổ sung trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 535875) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4573/TCHQ-GSQL  về việc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (C/O mẫu D).

 

* (SMS: 535874) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4567/TCHQ-GSQL  về việc tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập phương tiện vận tải phi thương mại.

 

* (SMS: 535873) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4566/TCHQ-GSQL  về việc vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

 

* (SMS: 535872) - Ngày 30/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4559/TCHQ-GSQL  về việc nhập khẩu hàng mẫu.

 

* (SMS: 535871) - Ngày 30/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4548/TCHQ-GSQL  về việc thẩm quyền mở rộng, thu hẹp kho gom hàng lẻ ở nội địa (CFS). 

 

* (SMS: 535870) - Ngày 30/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4546/TCHQ-GSQL  về việc khai báo hóa chất . 

 

* (SMS: 535869) - Ngày 30/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4542/TCHQ-KTTT  về việc ưu đãi thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc dự án đầu tư. 

 

* (SMS: 535868) - Ngày 30/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4541/TCHQ-KTTT về việc thuế tiêu thụ đặc biệt của xe ôtô chạy trong công viên.   

 

* (SMS: 535864) - Ngày 30/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4534/TCHQ-KTTT  về việc tính thuế hàng nhập khẩu.     

 

* (SMS: 535863) - Ngày 30/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4532/TCHQ-KTTT  về việc đăng ký danh mục miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án.      

 

* (SMS: 535751) - Ngày 23/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4399/TCHQ-KTTT về việc xử lý điều chỉnh thuế.

 

* (SMS: 535749) - Ngày 23/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4398/TCHQ-KTTT về việc xử lý hoàn tiền thuế, tiền phạt nộp thừa từ Ngân sách Nhà nước.

 

* (SMS: 535748) - Ngày 23/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4397/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thanh khoản hàng sản xuất  xuất khẩu.

 

* (SMS: 535746) - Ngày 23/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4389/TCHQ-KTTT về việc xác định giá ôtô nhập khẩu.

 

* (SMS: 535743) - Ngày 23/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4386/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa.

 

* (SMS: 535741) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4374/TCHQ-GSQL về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/04/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (SMS: 535739) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4359/TCHQ-KTTT về việc thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập - tái xuất không hết.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 535862) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3118/TCT-CS  về việc chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 535735) - Ngày 31/07/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành  Thông báo 1385/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

 

* (SMS: 535705) - Ngày 30/07/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1375/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 535854) - Ngày 30/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 63/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực.

 

* (SMS: 535855) - Ngày 29/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3594/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 12 tại phường Thới An (khu 1-phía Nam), quận 12.

 

* (SMS: 535717) - Ngày 22/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3526/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố.

 

* (SMS: 535716) -  Ngày 21/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3510/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng mới nông thôn.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 535674) - Ngày 24/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3772/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 535675) - Ngày 24/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3764/QĐ-UBND về việc thành lập tổ cộng tác viên liên ngành của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 535676) - Ngày 23/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3753/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

 

* (SMS: 535719) - Ngày 23/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3746/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 535718) - Ngày 23/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3745/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.