(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 08/08/2009 - 14/08/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 536066) - Ngày 11/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên để mở rộng địa giới hành chính thị xã Thủ Dầu Một; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một; thành lập thị trấn Thái Hòa thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 536067) - Ngày 11/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long; thành lập các phường trực thuộc thị xã Bình Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

* (SMS: 536068) - Ngày 11/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về việc thành lập Thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 536069) - Ngày 11/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về việc thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 535966) - Ngày 07/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2009.

* (SMS: 535914) - Ngày 06/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 536027) - Ngày 12/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 104/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 536028) - Ngày 12/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 103/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

* (SMS: 536026) - Ngày 11/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1184/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 536017) - Ngày 11/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1182/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Trung Phi.

* (SMS: 536018) - Ngày 11/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1181/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada về Vận tải hàng không.

* (SMS: 536019) - Ngày 10/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1176/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 536020) - Ngày 10/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1175/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535993) - Ngày 10/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1179/QĐ-TTg về việc duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Lào thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum đến năm 2015.

* (SMS: 535992) - Ngày 10/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1178/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2015.

* (SMS: 535991) - Ngày 10/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1174/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

* (SMS: 535929) - Ngày 07/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1172/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535930) - Ngày 07/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1171/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535932) - Ngày 07/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1168/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535935) - Ngày 07/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1167/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535936) - Ngày 07/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1166/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535920) - Ngày 07/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1165/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 535916) - Ngày 07/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

* (SMS: 535922) - Ngày 05/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 101/2009/QĐ-TTg về định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

* (SMS: 535889) - Ngày 05/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1162/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535890) - Ngày 05/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1161/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535918) - Ngày 05/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1160/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".

* (SMS: 535902) - Ngày 28/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1252/TTg-KTN về việc chỉ định thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 536029) - Ngày 12/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5535/VPCP-KGVX về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 535995) - Ngày 11/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5469/VPCP-KGVX về việc tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

* (SMS: 535978) - Ngày 07/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5387/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về nội dung sửa đổi Luật Thanh tra.

* (SMS: 535980) - Ngày 06/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5379/VPCP-QHQT về việc miễn thuế nhập khẩu xe ôtô phục vụ dự án.

* (SMS: 535981) - Ngày 06/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5361/VPCP-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu linh kiện để lắp ráp xe điện.

* (SMS: 535010) - Ngày 06/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 193/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều hành Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

* (SMS: 535948) - Ngày 05/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5325/VPCP-KTN về việc khai thác sử dụng xe ôtô chở bộ cầu phao PMP.

* (SMS: 535953) - Ngày 05/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5321/VPCP-KTN về việc xử lý bù chênh lệch giá cáp điện ở các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 536077) - Ngày 12/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 161/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

* (SMS: 536076) - Ngày 12/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 160/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 535923) - Ngày 06/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 157/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

* (SMS: 535921) - Ngày 04/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 02/CT-BTC về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2009 - 2010.

* (SMS: 535957) - Ngày 03/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10972/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế.

* (SMS: 536086) - Ngày 03/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10971/BTC-TCT về việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động in.

* (SMS: 536085) - Ngày 03/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10968/BTC-TCHQ về việc thực hiện thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với doanh nghiệp tổ chức lại.

* (SMS: 535972) - Ngày 29/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1830/QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet.

* (SMS: 535912) - Ngày 29/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10826/BTC-CST về việc thuế đối với xe phát vệ tinh lưu động băng C.

* (SMS: 535910) - Ngày 28/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10776/BTC-CST về việc thủ tục bán hàng hoá, dịch vụ tại khu cách ly.

* (SMS: 535908) - Ngày 28/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10734/BTC-TCT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 536078) - Ngày 12/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 837/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất vật liệu không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt”.

* (SMS: 535968) - Ngày 10/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 351/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 535969) - Ngày 10/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 349/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 535967) - Ngày 10/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 831/QĐ-BXD về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị.

* (SMS: 535924) - Ngày 06/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 819/QĐ-BXD về việc xếp hạng Bệnh viện Xây dựng.

* (SMS: 535925) - Ngày 06/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 813/QĐ-BXD về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025.

* (SMS: 535927) - Ngày 06/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 812/QĐ-BXD về việc phê duyệt nhiệm vụ đo đạc bản đồ và quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Vinh (thuộc tuyến cao tốc Quốc lộ 1 mới) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

* (SMS: 535892) - Ngày 06/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1638/BXD-VP về việc trả lời vướng mắc, kiến nghị của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang.

* (SMS: 535962) - Ngày 05/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1631/BXD-HĐXD về việc giải đáp một số vướng mắc trong quản lý nhà nước về xây dựng.

* (SMS: 535887) - Ngày 05/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 810/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Quy trình kỹ thuật điều tra và đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị”.

* (SMS: 535888) - Ngày 05/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 809/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Thí nghiệm khả năng chịu lửa của các hệ thống kỹ thuật công trình” "Phần 1: Hệ thống kỹ thuật".

* (SMS: 535893) - Ngày 04/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1614/BXD-KTQH về việc triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009 - 2015.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     

* (SMS: 536083) - Ngày 11/08/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6819/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2009 - 2010.

* (SMS: 536100) - Ngày 10/08/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6769/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng học sinh sinh viên năm học 2009-2010.

* (SMS: 535024) - Ngày 08/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5678/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010.

* (SMS: 535952) - Ngày 06/08/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6665/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2009-2010.

* (SMS: 535949) - Ngày 05/08/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6619/BGDĐT-GDQP về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2009-2010.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 536021) - Ngày 10/08/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2228/QĐ-BNN-VP về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 535938) - Ngày 07/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2838/LĐTBXH-LĐTL về việc chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong doanh nghiệp.   

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 535926) - Ngày 07/08/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1887/QĐ-BTP về Quy chế quản lý và thực hiện dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên.

* (SMS: 535670) - Ngày 23/07/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1807/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* (SMS: 535911) - Ngày 06/08/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5886/BKH-KTCN về việc đính chính danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 536065) - Ngày 05/08/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 16/2009/TT-BGTVT về việc quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.

* (SMS: 535939) - Ngày 04/08/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 15/2009/TT-BGTVT về việc quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

* (SMS: 535941) - Ngày 04/08/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 14/2009/TT-BGTVT  về báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

* (SMS: 535943) - Ngày 31/07/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2211/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt I cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 535897) - Ngày 03/08/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1879/BKHCN-TĐC về việc thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* (SMS: 535971) - Ngày 30/07/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1434/QĐ-BKHCN về Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kết luận số 234-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 535899) - Ngày 31/07/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 2752/BTNMT-TCQLĐĐ về việc chuẩn bị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 535919) - Ngày 05/08/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 536025) - Ngày 24/07/2009, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 535994) - Ngày 11/08/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2009/TT-NHNN về việc huỷ bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/09/2006 và Quyết định 19/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 về Quy chế quản lý tài chính.

* (SMS: 535990) - Ngày 11/08/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2009/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.

* (SMS: 535965) - Ngày 10/08/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2009/TT-NHNN vê việc quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng.

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 536099) - Ngày 10/08/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 1624/UBCK-PTTT về việc chấp thuận nghỉ giao dịch năm 2010.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 536034) - Ngày 27/07/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2457/BHXH-BT về việc triển khai Bảo hiểm y tế tự nguyện.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 536098) - Ngày 10/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4735/TCHQ-KTTT về việc thông báo huỷ bảo lãnh.

* (SMS: 536096) - Ngày 10/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4724/TCHQ-KTTT về việc giá tinh thuế mặt hàng sữa nhập khẩu.

* (SMS: 536095) - Ngày 10/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4723/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu và thu thuế giá trị gia tăng hàng phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương.

* (SMS: 536094) - Ngày 10/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4722/TCHQ-KTTT về việc gia hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

* (SMS: 536093) - Ngày 10/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4720/TCHQ-KTTT về việc trả lời văn bản.

* (SMS: 535915) - Ngày 29/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4506/TCHQ-GSQL về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Malaysia và Philippines.

* (SMS: 535917) - Ngày 29/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4505/TCHQ-GSQL về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O mẫu AJ.

* (SMS: 535904) - Ngày 27/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1458/QĐ-TCHQ  về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

* (SMS: 536015) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1458/QĐ-TCHQ  về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 536012) - Ngày 03/08/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3142/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 536092) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3115/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý tàu biển.

* (SMS: 536091) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3111/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

* (SMS: 536089) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3110/TCT-CS về việc xử lý hành vi bán tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại.

* (SMS: 536088) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3106/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 535973) - Ngày 31/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 884/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của người nộp thuế.

* (SMS: 535913) - Ngày 28/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3058/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 535905) - Ngày 27/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3046/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu bị truy thu.

* (SMS: 535906) - Ngày 27/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3035/TCT-CS về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 536041) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2998/TCT-CS về việc hoá đơn bán lẻ.

* (SMS: 536039) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2996/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 536070) - Ngày 12/08/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1493/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 536037) - Ngày 11/08/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1479/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 535987) - Ngày 10/08/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1465/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 536016) - Ngày 28/07/2009, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 12628/QĐ-CT-THNVDT  về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 535945) - Ngày 08/08/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 14/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh lưu trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 535891) - Ngày 31/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 64/2009/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.