(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 25/07/2009 - 31/07/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 535548) - Ngày 27/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2009/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

* (SMS: 535549) - Ngày 24/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 535477) - Ngày 23/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 535587) - Ngày 28/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1107/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015

* (SMS: 535588) - Ngày 28/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1105/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện tích đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II

* (SMS: 535569) - Ngày 27/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 98/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

* (SMS: 535536) - Ngày 25/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1245/CĐ-TTg về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 535518) - Ngày 24/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1104/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 535547) - Ngày 24/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1103/QĐ-TTg về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

* (SMS: 535478) - Ngày 24/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 97/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

* (SMS: 535532) - Ngày 23/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1238/TTg-QHQT về việc cơ chế tài chính dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn tổng hợp miền Trung vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

* (SMS: 535482) - Ngày 23/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1101/QĐ-TTg về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 535481) - Ngày 23/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1099/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật Thương mại thế giới (WTO).

* (SMS: 535500) - Ngày 23/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1098/QĐ-TTg về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535502) - Ngày 23/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1097/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 535515) - Ngày 23/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1084/QĐ-TTg về việc thu hồi Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

* (SMS: 535457) - Ngày 21/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 4892/VPCP-KTTH về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới đất liền.

* (SMS: 535457) - Ngày 21/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 4892/VPCP-KTTH về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới đất liền.

* (SMS: 535441) - Ngày 09/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 994/QĐ-TTg về việc nhân sự Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 535663) - Ngày 30/07/2009, Văn phòng Chính phủ  ban hành Thông báo 224/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất

* (SMS: 535582) - Ngày 24/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5021/VPCP-ĐP về việc tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đồng Tháp - Thành phố Hồ Chí Minh

* (SMS: 535522) - Ngày 23/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4995/VPCP-KTTH về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng .

* (SMS: 535533) - Ngày 23/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4994/VPCP-KTTH về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam .

* (SMS: 535523) - Ngày 23/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4988/VPCP-KGVX về việc phục hồi, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử của Chính phủ.

* (SMS: 535583) - Ngày 23/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4979/VPCP-KGVX về việc tổ chức Festival Hoa Đà Lạt chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

* (SMS: 535540) - Ngày 22/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4968/VPCP-KGVX  về việc góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp .

* (SMS: 535558) - Ngày 21/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4879/VPCP-KGVX về việc lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

* (SMS: 535463) - Ngày 21/07/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4869/VPCP-ĐP về việc hỗ trợ kinh phí năm 2009, 2010 cho tỉnh Lâm Đồng thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 535664) - Ngày 29/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1832/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai

* (SMS: 535591) - Ngày 27/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 152/2009/TT-BTC về việc chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

* (SMS: 535627) - Ngày 24/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10587/BTC-TCT về việc thuế đối với hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm

* (SMS: 535579) - Ngày 24/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10563/BTC-ĐT về việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2010 phần chi đầu tư xây dựng cơ bản.

* (SMS: 535590) - Ngày 22/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 149/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Biểu giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

* (SMS: 535618) - Ngày 22/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009

* (SMS: 535487) - Ngày 21/07/2009 , Bộ Tài chính ban hành Thông tư 148/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 535493) - Ngày 20/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10222/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu chất chống dính sản xuất phân bón DAP.

* (SMS: 535524) - Ngày 20/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10220/BTC-TCT về điều kiện chứng từ thanh toán ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 535624) - Ngày 29/07/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3806/QĐ-BCT về việc ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

* (SMS: 535655) - Ngày 24/07/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7177/BCT-XNK về việc xử lý sắt thép phế liệu phá dỡ từ sà lan của nước ngoài chìm tại lãnh hải Việt Nam

* (SMS: 535535) - Ngày 14/07/2009, Bộ Công Thương Công văn 6713/BCT-TMMN về việc hướng dẫn "hàng hoá là tài nguyên".

* (SMS: 535567) - Ngày 14/07/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6708/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu.

* (SMS: 535566) - Ngày 14/07/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6707/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu.

* (SMS: 535656) - Ngày 13/07/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6656/BCT-KH về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2007 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 535617) - Ngày 29/07/2009, Bộ Xây dựng  ban hành Thông tư 26/2009/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 6,7,8,9,11,12,14 Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

* (SMS: 535620) - Ngày 29/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

* (SMS: 535660) - Ngày 29/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1555/BXD-QLN về việc dự án đầu tư nhà ở thu nhập thấp kết hợp với nhà ở thương mại của Tổng Công ty Sông Hồng 

* (SMS: 535657) - Ngày 29/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 96/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá và dự toán xây dựng cơ bản theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

* (SMS: 535658) - Ngày 29/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 95/BXD-QLN về việc thành lập trung tâm giao dịch bất động sản tỉnh Lai Châu

* (SMS: 535659) - Ngày 29/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 94/BXD-QLN về việc trả lời Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hải Hà

* (SMS: 535580) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 92/BXD-QLN về việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại và đầu tư vào một phần dự án nhà ở và thương mại đang triển khai

* (SMS: 535581) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 61/BXD-VLXD về việc xác nhận danh mục thiết bị đồng bộ, máy chính dự án Nhà máy xi măng Công Thanh

* (SMS: 535584) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1545/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức chi phí theo Văn bản số 1751/BXD-VP của Bộ Xây dựng ngày 14/08/2007 về công bố Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

* (SMS: 535585) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng  ban hành Công văn 1541/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

* (SMS: 535586) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1537/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 1897/UBND-TC ngày 18/06/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị xem xét giải quyết cho phép bán đối với những nhà không có nguồn gốc là nhà ở mà đã bố trí làm nhà ở sau ngày ban hành Quyết định 118/TTg ngày 27/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ

* (SMS: 535625) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1531/BXD-PC về việc thông báo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

* (SMS: 535623) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1528/BXD-KHTC về việc triển khai đầu tư cơ sở 14 Kỳ Đồng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

* (SMS: 535571) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 777/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học Công nghệ "Hướng dẫn thiết kế bao che cho công trình kiến trúc nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả"  .

* (SMS: 535572) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 774/QĐ-BXD về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến 31/12/2008 

* (SMS: 535573) - Ngày 28/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 773/QĐ-BXD về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia (Hạng mục: Thi công kết cấu phần thân, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà; Thi công kết cấu thép mái và lợp mái; Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình).

* (SMS: 535574) - Ngày 27/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 772/QĐ-BXD về việc thành lập Nhóm Đa biên hỗ trợ Dự án “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” 

* (SMS: 535575) - Ngày 27/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 765/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu" 

* (SMS: 535576) - Ngày 27/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 331/QĐ-BXD  về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  .

* (SMS: 535577) - Ngày 27/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 328/QĐ-BXD  về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  .

* (SMS: 535560) - Ngày 27/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1520/BXD-KTXD về việc áp dụng mức lương tối thiểu mới theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

* (SMS: 535621) - Ngày 24/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1516/BXD-HĐXD về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cho các gói thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

* (SMS: 535530) - Ngày 24/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1513/BXD-HTKT về việc thi công xây dựng cột mốc biên giới ngoài vùng ngập lũ.

* (SMS: 535519) - Ngày 24/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 95/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quyết toán công trình.

* (SMS: 535520) - Ngày 24/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 58/BXD-VLXD về việc trả lời Công ty cổ phần giám định Vinacontrol về tiêu chuẩn LAS-XD trong Thông tư 18/2009/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

* (SMS: 535619) - Ngày 23/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1505/BXD-HĐXD về việc góp ý hiệu chỉnh Quy hoạch bậc thang thuỷ điện Đồng Nai 8

* (SMS: 535507) - Ngày 23/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 05/BXD-TTr về việc thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở.

* (SMS: 535466) - Ngày 23/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 220/BXD-VP về việc cấp phôi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

* (SMS: 535470) - Ngày 23/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1501/BXD-KTXD về việc xác định chi phí quản lý dự án công trình nâng cấp, cải tạo mạng lưới đồng bộ.

* (SMS: 535509) - Ngày 23/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1500/BXD-KTXD về việc lập dự toán phát sinh, dự toán bổ sung, dự toán điều chỉnh.

* (SMS: 535511) - Ngày 23/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1495/BXD-VLXD về việc báo cáo thực trạng hệ thống phân phối xi măng.

* (SMS: 535444) - Ngày 23/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 89/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 4372/SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề liên quan đến Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

* (SMS: 535545) - Ngày 22/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 24/2009/TT-BXD về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

* (SMS: 535448) - Ngày 22/07/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 86/BXD-QLN về việc vướng mắc khi triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 535602) - Ngày 28/07/2009, Bộ Y tế ban hành Công văn 4985/BYT-PC về việc tăng cường chỉ đạo tuyên truyền phòng chống đại dịch cúm A (H1N1)

* (SMS: 535546) - Ngày 01/07/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2009/TT-BYT về Danh mục thuốc không kê đơn.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 535604) - Ngày 28/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6324/BGDĐT-SVCTBTH về việc lập kế hoạch đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học năm 2010 và 5 năm 2011-2015

* (SMS: 535570) - Ngày 25/07/2009 , Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

* (SMS: 535375) - Ngày 21/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6132/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh công tác phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục.

* (SMS: 535589) - Ngày 16/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

* (SMS: 535603) - Ngày 10/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5788/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009 - 2010

BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

* (SMS: 535489) - Ngày 23/07/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 535610) - Ngày 23/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 2339/BC-BNV về công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7, dự kiến chương trình công tác tháng 8 năm 2009

* (SMS: 535611) - Ngày 22/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 2320/BC-BNV về kết quả thực hiện cải cách hành chính tháng 7 năm 2009

* (SMS: 535612) - Ngày 21/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 2307/BC-BNV về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7/2009

* (SMS: 535614) - Ngày 20/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 2293/BC-BNV về công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2009

* (SMS: 535616) - Ngày 17/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 2266/BC-BNV về việc đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2009 và 6 năm (2003-2009) về thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đến năm 2010

* (SMS: 535615) - Ngày 17/07/2009, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 2267/BC-BNV về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 535622) - Ngày 20/07/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2009/TT-BTTTT ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 535526) - Ngày 16/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2525/LĐTBXH-LĐTL về việc tuyển dụng người lao động dôi dư.

* (SMS: 535550) - Ngày 16/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2526/LĐTBXH-LĐTL về kinh phí chi trả đối với người lao động thôi việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước.

* (SMS: 535449) - Ngày 13/07/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2480/LĐTBXH-BHXH về chế độ tai nạn lao động đối với người lao động.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 535578) - Ngày 15/07/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2009/TT-BTNMT về việc quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

* (SMS: 535473) - Ngày 10/07/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 07/2009/TT-BTNMT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

* (SMS: 535497) - Ngày 08/07/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1286/2009/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/05/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương và Chỉ thị số 36/2005/CT-CP 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 535417) - Ngày 14/07/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4767/BGTVT-TCCB về việc bổ nhiệm công chức vào ngạch Chuyên viên cao cấp.

* (SMS: 535423) - Ngày 09/07/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4669/BGTVT-TC về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp.

* (SMS: 535431) - Ngày 08/07/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4607/BGTVT-VT về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

* (SMS: 535439) - Ngày 08/07/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2455/QĐ-BVHTTDL về việc kiểm tra thực hiện Luật Di sản văn hoá đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia.

* (SMS: 535438) - Ngày 17/06/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2433/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án “Đặt hàng, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

BỘ CÔNG AN

* (SMS: 535544) - Ngày 02/07/2009, Bộ Công an  ban hành Thông tư 41/2009/TT-BCA-V19 về việc bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 535626) - Ngày 21/07/2009, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch 147/2009/TTLT-BTC-BCT quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

* (SMS: 535494) - Ngày 17/07/2009, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

* (SMS: 535628) - Ngày 17/07/2009, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 105/TANDTC-KHXX về việc thi hành khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 535651) - Ngày 28/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4460/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai hải quan

* (SMS: 535652) - Ngày 28/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4466/TCHQ-KTTT về việc phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

* (SMS: 535653) - Ngày 28/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4468/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc chính sách ưu đãi đầu tư

* (SMS: 535654) - Ngày 28/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4469/TCHQ-KTTT về việc giải đáp vướng mắc thời gian áp dụng các văn bản pháp quy

* (SMS: 535662) - Ngày 27/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4449/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu gạo

* (SMS: 535649) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4446/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

* (SMS: 535647) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4427/TCHQ-GSQL về việc tạm nhận 01 xe ôtô của dự án trồng rừng ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

* (SMS: 535646) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4426/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu ôtô tải đã qua sử dụng, sản xuất năm 2003, về cảng Việt Nam năm 2008

* (SMS: 535650) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4422/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu cần trục bánh lốp đã qua sử dụng

* (SMS: 535645) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4420/TCHQ-KTTT về việc thuế đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư

* (SMS: 535644) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4418/TCHQ-KTTT về việc xử lý xóa nợ thuế

* (SMS: 535643) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4413/TCHQ-KTTT về việc xác định giá ôtô nhập khẩu

* (SMS: 535639) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4412/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế giá trị gia tăng hàng thay đổi mục đích sử dụng

* (SMS: 535648) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4411/TCHQ-KTTT về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô chuyên dùng

* (SMS: 535635) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4410/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho máy móc, thiết bị tạm nhập - tái xuất thi công xây dựng dự án đầu tư

* (SMS: 535632) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4409/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn việc xác định giá trị hải quan đối với hàng nhập khẩu

* (SMS: 535631) - Ngày 23/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4390/TCHQ-KTTT về việc nhập khẩu nguyên liệu dư thừa sau khi thanh lý hợp đồng gia công

* (SMS: 535539) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4373/TCHQ-GSQL về việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu.

* (SMS: 535505) - Ngày 21/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4326/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu mặt hàng thép cuộn tròn hợp kim cán nóng.

* (SMS: 535503) - Ngày 21/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4321/TCHQ-KTTT  về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 535501) - Ngày 21/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4320/TCHQ-KTTT về thủ tục hải quan và chính sách thuế.

* (SMS: 535486) - Ngày 20/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4316/TCHQ-KTTT về việc xác định giá ôtô nhập khẩu.

* (SMS: 535499) - Ngày 20/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4310/TCHQ-GSQL về việc nhập máy tính ngoài định lượng.

* (SMS: 535498) - Ngày 20/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4309/TCHQ-GSQL  về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện vận tải bản sao, có chứng thực của ngân hàng để làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 535496) - Ngày 20/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4308/TCHQ-GSQL về việc đơn giá gia công kim cương.

* (SMS: 535496) - Ngày 20/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4308/TCHQ-GSQL về việc đơn giá gia công kim cương.

* (SMS: 535488) - Ngày 17/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4299/TCHQ-GSQL về việc xác định mặt hàng nhập khẩu thuộc Quyết định 827/2008/QĐ-BKH.

* (SMS: 535490) - Ngày 17/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4297/TCHQ-GSQL về việc tái nhập hàng trả lại.

* (SMS: 535491) - Ngày 17/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4285/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng của hàng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa.

* (SMS: 535475) - Ngày 16/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4270/TCHQ-GSQL về việc kết quả phân tích phân loại mặt hàng sợi cáp quang.

* (SMS: 535483) - Ngày 16/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4257/TCHQ-KTTT về việc cung cấp thông tin giá.

* (SMS: 535476) - Ngày 16/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4262/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn chính sách thuế xe ôtô chuyển đổi mục đích sử dụng.

* (SMS: 535479) - Ngày 16/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4260/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế.

* (SMS: 535480) - Ngày 16/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4259/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

* (SMS: 535563) - Ngày 16/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4256/TCHQ-KTTT về vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho Doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 535485) - Ngày 16/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4244/TCHQ-GSQL về việc cửa khẩu nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất gỗ đã qua xử lý từ Campuchia.

* (SMS: 535529) - Ngày 15/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4233/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ máy trò chơi điện tử có thưởng.

* (SMS: 535440) - Ngày 15/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4232/TCHQ-GSQL về thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu miễn kiểm tra thực tế.

* (SMS: 535528) - Ngày 15/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4229/TCHQ-GSQL về việc khiếu nại về phân loại hàng hoá.

* (SMS: 535432) - Ngày 14/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4195/TCHQ-GSQL về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ.

* (SMS: 535433) - Ngày 13/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4133/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn vướng mắc về thuế.

* (SMS: 535434) - Ngày 13/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4132/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập - tái xuất gỗ Campuchia theo giấy phép của Bộ Công Thương.

* (SMS: 535435) - Ngày 13/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4129/TCHQ-GSQL về việc quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh.

* (SMS: 535538) - Ngày 13/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4118/TCHQ-GSQL về việc thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện  .

* (SMS: 535562) - Ngày 13/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4155/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 535559) - Ngày 13/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4131/TCHQ-GSQL về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu.

* (SMS: 535557) - Ngày 13/07/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4120/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc giá tính thuế.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 535605) - Ngày 24/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3028/TCT-KK về việc hoá đơn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm

* (SMS: 535606) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3012/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

* (SMS: 535607) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3011/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

* (SMS: 535608) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3004/TCT-CS về việc thời điểm áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

* (SMS: 535609) - Ngày 22/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2999/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

* (SMS: 535527) - Ngày 14/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2878/TCT-KK về việc giá tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 535554) - Ngày 14/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2876/TCT-KK  về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 535552) - Ngày 14/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2869/TCT-CS về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

* (SMS: 535443) - Ngày 07/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2766/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài.

* (SMS: 535445) - Ngày 07/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2763/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 535447) - Ngày 07/07/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2726/TCT-CS về việc ghi hoá đơn đối với hàng khuyến mại.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 535629) - Ngày 29/07/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1365/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1)

* (SMS: 535601) - Ngày 28/07/2009, Thông báo 1354/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

* (SMS: 535521) - Ngày 24/07/2009 , Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1335/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

* (SMS: 535495) - Ngày 23/07/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1322/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 535553) - Ngày 27/07/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1345/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 535504) - Ngày 22/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 91/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 535592) -  Ngày 27/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho đối tượng xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý

* (SMS: 535593) - Ngày 27/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 61/2009/QĐ-UBND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

* (SMS: 535594) - Ngày 24/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 59/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản

* (SMS: 535595) - Ngày 24/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực

* (SMS: 535596) - Ngày 24/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 57/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

* (SMS: 535597) - Ngày 22/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 56/2009/QĐ-UBND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam

* (SMS: 535598) - Ngày 22/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 55/2009/QĐ-UBND về ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố

* (SMS: 535600) - Ngày 21/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3492/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

* (SMS: 535599) - Ngày 21/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3493/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh

* (SMS: 535506) - Ngày 21/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 54/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009.

* (SMS: 535508) - Ngày 17/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3451/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp ụng tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 535510) - Ngày 15/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3412/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

* (SMS: 535512) - Ngày 15/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3411/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh xã Phước Thạnh (khu 4), huyện Củ Chi, diện tích 37,96ha.

* (SMS: 535513) - Ngày 15/07/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3410/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.