(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 29/08/2009 - 04/09/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:


CHÍNH PHỦ

* (SMS: 536499) - Ngày 28/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2009/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 536562) - Ngày 27/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai.

* (SMS: 536560) - Ngày 27/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 536559) - Ngày 27/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Ba Sao thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 536587) - Ngày 01/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 111/2009/QĐ-TTg về quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

* (SMS: 536593) - Ngày 31/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1404/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

* (SMS: 536578) - Ngày 28/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1392/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 536580) - Ngày 28/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1391/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 536516) - Ngày 28/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1390/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010.

* (SMS: 536582) - Ngày 27/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1381/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nghị định thư về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực dầu khí.

* (SMS: 536496) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 110/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (SMS: 536532) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1350/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 536535) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1349/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 536537) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1348/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 536539) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1347/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 536497) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 109/2009/QĐ-TTg về việc quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.

* (SMS: 536498) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 108/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

* (SMS: 536489) - Ngày 26/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 107/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

* (SMS: 536581) - Ngày 25/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1342/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch định cạnh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư đến năm 2012.

* (SMS: 536495) - Ngày 20/08/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1308/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 536591) - Ngày 03/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 274/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

* (SMS: 536590) - Ngày 31/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các ngành: thuế và hải quan.

* (SMS: 536503) - Ngày 28/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5935/VPCP-TCCV về việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ phường nghỉ việc trước thời hạn khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.

* (SMS: 536599) - Ngày 26/08/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 263/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2006 - 2009 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2020.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 536607) - Ngày 01/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3260/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

* (SMS: 536567) - Ngày 31/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3247/LĐTBXH-LĐTL về quy chế trả lương của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

* (SMS: 536521) - Ngày 28/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3214/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn tính thời gian làm việc hưởng trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 536509) - Ngày 27/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3205/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

* (SMS: 536508) - Ngày 27/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3201/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

* (SMS: 536507) - Ngày 27/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3200/LĐTBXH-LĐTL về việc cách tính trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 536506) - Ngày 27/08/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3197/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 536609) - Ngày 01/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1839/BXD-QLN về quyền sở hữu phần tầng hầm nhà chung cư The Mannor Hà Nội và hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà chung cư.

* (SMS: 536586) - Ngày 31/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 881/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài :"Lựa chọn phương pháp dự báo sức chịu tải của cọc ma sát phù hợp với điều kiện Việt Nam”.

* (SMS: 536566) - Ngày 31/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 381/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 536564) - Ngày 31/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 380/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 536568) - Ngày 31/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 379/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 536570) - Ngày 31/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 378/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 536533) - Ngày 28/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1806/BXD-QLN về việc báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở thu nhập thấp.

* (SMS: 536529) - Ngày 28/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1805/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

* (SMS: 536512) - Ngày 27/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 125/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án gồm nhiều loại công trình.

* (SMS: 536514) - Ngày 26/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 160/BXD-KHTC về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch năm 2009.

* (SMS: 536511) - Ngày 26/08/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 123/BXD-HĐXD về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 536589) - Ngày 28/08/2009, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2800/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 536513) - Ngày 26/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 172/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

* (SMS: 536605) - Ngày 26/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11971/BTC-TCT về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 536548) - Ngày 26/08/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2009/TT-BCT về việc quy định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

* (SMS: 536594) - Ngày 25/08/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2009/TT-BCT về quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

* (SMS: 536556) - Ngày 24/08/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2009/TT-BCT về quy định công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường.

* (SMS: 536490) - Ngày 18/08/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4093/QĐ-BCT về việc công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 536527) - Ngày 25/08/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2472/QĐ-BGTVT về việc cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành Đường bộ giai đoạn 2009 - 2015.

* (SMS: 536530) - Ngày 18/08/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2414/QĐ-BGTVT về việc thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 536542) - Ngày 24/08/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 245/BTP-KHTC về việc kê khai đăng ký tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 35/2007/TT-BTC.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 536574) - Ngày 21/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2376/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

* (SMS: 536576) - Ngày 21/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2375/QĐ-BNN-QLCL về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

* (SMS: 536552) - Ngày 21/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

* (SMS: 536553) - Ngày 21/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 53/2009/TT-BNNPTNT về quy định quản lý các loài thuỷ sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.

* (SMS: 536554) - Ngày 21/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong.

* (SMS: 536555) - Ngày 21/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT về quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 536494) - Ngày 17/08/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 12/2009/TT-BTNMT về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường".

BỘ XÂY DỰNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* (SMS: 536517) - Ngày 27/08/2009, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 30/2009/TTLT-BXD-BKH về quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 536557) - Ngày 21/08/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 531/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 536502) - Ngày 24/08/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2959/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 536505) - Ngày 19/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4973/TCHQ-KTTT về việc gia hạn nộp thuế nhập khẩu.

* (SMS: 536504) - Ngày 18/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4939/TCHQ-KTTT về việc tham vấn xác định giá trị tính thuế.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 536602) - Ngày 01/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1644/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 536541) - Ngày 29/08/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1617/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

* (SMS: 536545) - Ngày 28/08/2009 , Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1616/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 536501) - Ngày 27/08/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1602/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 536595) - Ngày 28/08/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4476/QĐ-UBND về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 536518) - Ngày 28/08/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 97/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 536493) - Ngày 28/08/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 96/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010.

* (SMS: 536522) - Ngày 25/08/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4380/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

* (SMS: 536492) - Ngày 24/08/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 95/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 536491) - Ngày 24/08/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 94/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.