(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 14/06/2008 - 20/06/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 504746) - Ngày 19/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4058/VPCP-KNTN về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 504745) - Ngày 19/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 760/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

* (SMS: 504711) - Ngày 13/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

 

* (SMS: 504710) - Ngày 13/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

 

* (SMS: 504709) - Ngày 13/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 35/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

 

* (SMS: 504727) - Ngày 09/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 803/QĐ-VPCP về việc quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học.

 

* (SMS: 504708) - Ngày 06/06/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

 

* (SMS: 504724) - Ngày 27/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 68/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 504723) - Ngày 27/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 67/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Môi trường nông nghiệp.

 

* (SMS: 504716) - Ngày 18/03/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 19/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (SMS: 504721) - Ngày 18/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3989/VPCP-KTN về việc rà soát thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng, chống động đất.

 

* (SMS: 504646) - Ngày 16/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 751/CT-TTg về việc sơ kết công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

 

* (SMS: 504633) - Ngày 13/06/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch liên tịch 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM về việc phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 

VĂN HÓA  THÔNG TIN

 

* (SMS: 504744) - Ngày 18/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 759/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

 

* (SMS: 504692) - Ngày 17/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-TTg về việc chuyển Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

* (SMS: 504643) - Ngày 19/05/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 08/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 504752) - Ngày 18/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 138/TB-VPCP về kết luật của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm.

 

* (SMS: 504728) - Ngày 16/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

 

* (SMS: 504642) - Ngày 11/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6694/BTC-PC về việc thực hành tiết kiệm, chống láng phí năm 2008.

 

* (SMS: 504704) - Ngày 03/06/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

* (SMS: 504663) - Ngày 16/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 735/TTg-KTTH về việc bố trí vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2008.

 

XUẤT NHẬP KHẨU


* (SMS: 504706) - Ngày 18/06/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 08/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

 

AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

* (SMS: 504705) - Ngày 17/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

 

* (SMS: 504637) - Ngày 16/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1151/BXD-HĐXD về việc báo cáo công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2008.

 

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 504720) - Ngày 17/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1160/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.

 

* (SMS: 504639) - Ngày 23/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 621/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

 

THỂ DỤC – THỂ THAO

 

* (SMS: 504717) - Ngày 17/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 758/QĐ-TTg về việc sửa đổi Điều 4, Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam.

 

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – PHỤ CẤP

 

* (SMS: 504731) - Ngày 17/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 81/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về quy định tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Ca-ta.

 

BẢO HIỂM

 

* (SMS: 504742) - Ngày 16/06/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3636/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.

 

ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 504638) - Ngày 16/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1154/BXD-VLXD về việc báo cáo tình hình đầu tư các dự án xi măng.

 

* (SMS: 504755) - Ngày 16/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 136/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 504719) - Ngày 16/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3439/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

 

* (SMS: 504718) - Ngày 16/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3437/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

 

* (SMS: 504729) - Ngày 16/06/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

 

 * (SMS: 504640) - Ngày 13/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1351/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.

 

* (SMS: 504619) - Ngày 12/06/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 504623) - Ngày 12/06/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra.

 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 504647) - Ngày 13/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 80/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020".

 

ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở

 

* (SMS: 504707) - Ngày 17/06/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu.

 

* (SMS: 504629) - Ngày 12/06/2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

 

* (SMS: 504722) - Ngày 10/06/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 18/2008/QĐ-NHNN về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

* (SMS: 504703) - Ngày 16/05/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN về việc cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản.

 

NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 504726) - Ngày 05/06/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 70/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra.

 

* (SMS: 504725) - Ngày 03/06/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 69/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn.

 

XUẤT NHẬP CẢNH

 

* (SMS: 504641) - Ngày 15/05/2008, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 1043CV/LS-PLLS về việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

 

GIÁO DỤC – DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 504644) - Ngày 16/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 38/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Nguội sửa chữa máy công cụ.

 

* (SMS: 504681) - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật tua bin".

 

* (SMS: 504680) - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 27/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật điêu khắc gỗ".

 

* (SMS: 504679) - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 26/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật sơn mài và khảm trai".

 

* (SMS: 504678) - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.

 

* (SMS: 504683) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 19/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật máy nông nghiệp".

 

* (SMS: 504682) - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 17/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ sản xuất ván nhân tạo".

 

* (SMS: 504702) - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 14/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ Cán, kéo kim loại".

 

* (SMS: 504701) - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 13/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Hệ thống điện".

 

* (SMS: 504715) - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ chế biến chè".

 

* (SMS: 504714) - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy.

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 504747) - Ngày 19/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

 

* (SMS: 504735) - Ngày 19/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4045/VPCP-KNTN về việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

 

* (SMS: 504743) - Ngày 17/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản.

 

* (SMS: 504645) - Ngày 16/06/2008, Chính phủ ban hành Công văn 90/ĐC-CP về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

 

* (SMS: 504598) - Ngày 10/06/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 731/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.

 

* (SMS: 504690) - Ngày 06/05/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 12/2008/NQ-QH12 về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008.

  

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.