(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 12/05/2007- 18/05/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 202801) - Ngày 21/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2718/VPCP-VX về việc Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương.

 

* (SMS: 202800) - Ngày 21/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2713/VPCP-ĐMDN về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Nghệ An.

 

* (SMS: 202799) - Ngày 21/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2712/VPCP-V.I về việc xử lý sau thanh tra tại Nhà xuất bản Giáo dục.

 

* (SMS: 202798) - Ngày 21/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2708/VPCP-TCCB về việc 03 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

 

* (SMS: 202802) - Ngày 18/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 628/TTg-QHQT về việc đàm phán Hiệp định tài trợ bổ sung dự án "Khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn 3" vay vốn WB.

 

* (SMS: 202790) - Ngày 18/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2681/VPCP-QHQT về việc thông qua dự án "Hỗ trợ thành lập cơ chế nhân quyền ASEAN".

 

* (SMS: 202789) - Ngày 18/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2669/VPCP-QHQT về việc hợp tác với Nhật Bản.

 

* (SMS: 202788) - Ngày 18/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2663/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010.

 

* (SMS: 202780) - Ngày 17/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 612/TTg-QHQT về việc chủ trương đầu tư Dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội.

 

* (SMS: 202779) - Ngày 17/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2623/VPCP-KTTH về việc bán quyền thu phí Quốc lộ 51.

 

* (SMS: 202787) - Ngày 17/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2613/VPCP-TH về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007.

 

* (SMS: 202786) - Ngày 17/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2611/VPCP-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ.

 

* (SMS: 202778) - Ngày 17/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2608/VPCP-QHQT về việc tiếp nhận Dự án do UNODC tài trợ cho Bộ Công an.

 

* (SMS: 202785) - Ngày 17/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2607/VPCP-QHQT về việc báo cáo Hội nghị công tác ngoại vụ toàn Quốc lần thứ 14.

 

* (SMS: 202774) - Ngày 16/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 611/TTg-NN về việc hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

 

* (SMS: 202773) - Ngày 16/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 610/TTg-QHQT về việc chủ trương thành lập Công ty TNHH Phát triển GS Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh).

 

* (SMS: 202777) - Ngày 16/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2605/VPCP-TH về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007.

 

* (SMS: 202772) - Ngày 16/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2595/VPCP-QHQT về việc Bộ Y tế tiếp nhận đợt 8 thuốc ARV điều trị HIV/AIDS của Chương trình PEPFAR.

 

* (SMS: 202791) - Ngày 16/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 113/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

 

* (SMS: 202784) - Ngày 16/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 111/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 21104) - Ngày 15/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

 

* (SMS: 202763) - Ngày 15/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 597/TTg-QHQT về việc Dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác Thông tin-Giáo dục-Truyền thông sức khỏe cộng đồng".

 

* (SMS: 202762) - Ngày 15/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 596/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định Khoản vay dự án, vay vốn ADB.

 

* (SMS: 202761) - Ngày 15/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 591/TTg-DK về việc kế hoạch đấu thầu các lô Bể Sông Hồng năm 2007.

 

* (SMS: 202760) - Ngày 15/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2564/VPCP-CCHC về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Nghị định 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

 

* (SMS: 202776) - Ngày 15/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2561/VPCP-CN về việc xây dựng, quản lý và khai thác cảng chuyên dùng.

 

* (SMS: 202775) - Ngày 15/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2556/VPCP-KTTH về việc thuế nhập khẩu đối với xe tải nặng và xe chuyên dùng.

 

* (SMS: 202759) - Ngày 15/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2550/VPCP-ĐMDN về việc kế hoạch cổ phần hóa năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

* (SMS: 202766) - Ngày 15/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 110/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS 202768 - Không gửi qua Fax) - Ngày 14/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 573/TTg-VX về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy.

 

* (SMS: 21103) - Ngày 11/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

 

* (SMS: 202783) - Ngày 11/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 21102) - Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 62/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng giải báo chí quốc gia.

 

* (SMS: 202782) - Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thuỷ lợi và Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam.

 

* (SMS 21099 - Không gửi qua Fax) - Ngày 10/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

 

* (SMS 202752 - Không gửi qua Fax) - Ngày 10/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

 

* (SMS 202755 - Không gửi qua Fax) - Ngày 10/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 63/2007/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

 

* (SMS 202770 - Không gửi qua Fax) - Ngày 10/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 12/2007/CT-TTg về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

* (SMS 202757 - Không gửi qua Fax) - Ngày 09/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

 

* (SMS 202769 - Không gửi qua Fax) - Ngày 09/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2007/NĐ-CP về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng.

 

* (SMS 202756 - Không gửi qua Fax) - Ngày 08/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2007/NĐ-CP về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

 

* (SMS: 202781) - Ngày 04/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 202796) - Ngày 16/5/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

 

* (SMS: 202795) - Ngày 15/5/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 34/2007/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

 

* (SMS: 202797) - Ngày 15/5/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

* (SMS: 202771) - Ngày 07/5/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

 

BỘ TƯ PHÁP 

 

* (SMS 202742 - Không gửi qua Fax) - Ngày 09/05/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 2057/BTP-HCTP về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 21100) - Ngày 07/5/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành  Quyết định số 23/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 21095) - Ngày 03/5/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Chỉ thị số 40/2007/CT-BNN về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

* (SMS: 21096) - Ngày 02/5/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 39/2007/QĐ-BNN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 

* (SMS: 21080) - Ngày 24/4/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới.

 

* (SMS: 21079) - Ngày 24/4/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN của về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 202767) - Ngày 04/5/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 202792) - Ngày 14/5/2007, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế mẫu của trung tâm dạy nghề.

 

* (SMS: 202764) - Ngày 08/5/2007, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 202794) - Ngày 10/5/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT về việc quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

 

* (SMS: 202758) - Ngày 08/5/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Chỉ thị số 02/2007/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2007.

 

BỘ CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 202793) - Ngày 08/5/2007, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BCN về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010.

 

UỶ BAN DÂN TỘC

 

* (SMS: 21089) - Ngày 12/3/2007, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT về việc ban hành khung lộ trình thực hiện chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010).

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 202804) - Ngày 17/5/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 21/2007/QĐ-NHNN về việc huỷ bỏ Quyết định số 987/2004/QĐ-NHNN ngày 05/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước.

 

* (SMS: 202803) - Ngày 15/5/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng.

 

* (SMS: 202765) - Ngày 11/5/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.