Văn bản mới cập nhật tuần 17/2007(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: https://luatvietnam.vn/

Trong tuần này (từ 28/04/2007 - 04/05/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


* (SMS: 202705)
- Ngày 20/04/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, số 34/2007/PL-UBTVQH11.

* (SMS: 202704)
- Ngày 20/04/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  đã thông qua Pháp lệnh Ký kết và Thực hiện thoả thuận quốc tế, số 33/2007/PL-UBTVQH11.

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 202711) - Ngày 07/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2371/VPCP-TCCB về việc thí điểm thành lập thanh tra xây dựng cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 202710) - Ngày 04/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2339/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nắm giữ tại công ty con.

 

* (SMS: 202715) - Ngày 04/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 95/TB-VPCP về kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi về dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của Tỉnh.

 

* (SMS: 202714) - Ngày 04/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 94/TB-VPCP về kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của Tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí 4 tháng đầu năm 2007 và triển khai một số dự án dầu khí.

 

* (SMS: 202706) - Ngày 03/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 534/TTg-VX về việc cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc.

 

* (SMS: 202709) - Ngày 03/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2310/VPCP-KTTH về việc thành lập khu kinh tế.

 

* (SMS: 202713) - Ngày 03/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 92/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc giải quyết 1.111 hồ sơ tồn đọng của thanh niên xung phong tỉnh Nam Định.

 

* (SMS: 202702) - Ngày 02/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2260/VPCP-ĐMDN về việc hình thành Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí.

 

* (SMS: 202701) - Ngày 02/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2259/VPCP-ĐMDN về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí.

 

* (SMS: 202700) - Ngày 02/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2258/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và tỷ lệ cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình-Vận tải.

 

* (SMS: 202699) - Ngày 02/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2251/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng.

 

* (SMS: 202703) - Ngày 27/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 530/TTg-NN về việc thực hiện dự án xây dựng các lớp thông tin địa hình thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

* (SMS: 202698) - Ngày 27/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2249/VPCP-CCHC về việc liên thông trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.

 

* (SMS: 202697) - Ngày 27/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2247/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

 

* (SMS: 202696) - Ngày 27/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2243/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi tỉnh Đắk Lắk.

 

* (SMS: 202681) - Ngày 25/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2213/VPCP-NN về việc kiểm tra ngăn chặn việc tác động làm thay đổi điều kiện tự nhiên của khu bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Tam Đảo.

 

* (SMS: 202688) - Ngày 25/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2211/VPCP-VX về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao.

 

* (SMS: 202687) - Ngày 25/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 91/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về khắc phục hậu quả do lốc xoáy tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

 

* (SMS: 202686) -  Ngày 25/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 89/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 19/4/2007 về Đề án 112.

* (SMS: 202694) - Ngày 19/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

* (SMS: 202685) - Ngày 17/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007 - 2008.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 21066) - Ngày 27/4/2007, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập.

 

* (SMS: 21065) - Ngày 24/4/2007, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

* (SMS: 21068) - Ngày 20/04/2007, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2006/NĐ-CP về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 202695) - Ngày 27/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành
Quyết định 29/2007/QĐ-BTC về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 21067)
- Ngày 27/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 42/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên.

* (SMS: 21063) - Ngày 24/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 28/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 202691)
- Ngày 25/04/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2007/TT-BTP về việc hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 202692)
- Ngày 25/04/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 38/2007/TT-BNN về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

BỘ GIAO THÔNG VẬN  TẢI

* (SMS: 202684) - Ngày 17/4/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thưông vận tải đã ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nghệ An.

 

BỘ CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 202690) - Ngày 13/3/2007, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN về việc ban hành Quy trình Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia.

 

* (SMS: 202693) - Ngày 02/3/2007, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-BCN về việc đính chính Quyết định số 10/2007/QĐ-BCN ngày 07/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công nghiệp.

 

* (SMS: 202689) - Ngày 14/02/2007, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BCN về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 21059) - Ngày 23/4/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN về việc công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.