Văn bản mới cập nhật tuần 14/2007(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: https://luatvietnam.vn/

Trong tuần này (từ 07/04/2007 - 13/04/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 202607)
- Ngày 02/04/2007, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11.

* (SMS: 202606)
- Ngày 02/04/2007, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 83/2007/QH11.

* (SMS: 202626)
- Ngày 02/4/2007, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 78/2007/NQ-QH11 về công trình quan trọng quốc gia Khí - Điện - Đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 202624)
- Ngày 02/4/2007, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 77/2007/NQ-QH11 về phương án quy hoạch, xây dựng nhà Quốc hội.

* (SMS: 202625)
- Ngày 02/4/2007, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 202630) - Ngày 11/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 69/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

* (SMS: 202629)
- Ngày 11/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 68/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 202601)
- Ngày 10/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 67/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

* (SMS: 202600)
- Ngày 10/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 66/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa-Thông tin.

* (SMS: 202615)
- Ngày 09/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 202614)
- Ngày 09/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.


* (SMS: 202605)
- Ngày 09/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn.

* (SMS: 202596)
- Ngày 09/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 1904/VPCP-V.I về việc kết quả thanh tra các Đài phát thanh, truyền hình địa phương.

* (SMS: 202595)
- Ngày 09/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 1876/VPCP-CCHC về việc áp dụng cơ chế "một cửa liên thông" trong đầu tư xây dựng.

* (SMS: 202594)
- Ngày 09/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 1875/VPCP-CCHC về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước 2007 - 2010.

* (SMS: 202613)
- Ngày 06/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện, thành lập huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

* (SMS: 202612)
- Ngày 06/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

* (SMS: 202611)
- Ngày 06/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2007/NĐ-CP về việc thành lập phường Hải Hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.


* (SMS: 202604)
- Ngày 06/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 202618) - Ngày 06/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 47/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010.

* (SMS: 202603)
- Ngày 06/04/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư.

* (SMS: 202610) - Ngày 05/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Hải An, Lê Chân, Kiến An và huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 202623)
- Ngày 04/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2007/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

* (SMS: 202617) - Ngày 03/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2007/QĐ-TTg về việc quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 202609)
- Ngày 02/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 202608)
- Ngày 02/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 202616)
- Ngày 30/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 202598) - Ngày 06/4/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước".

* (SMS: 202591)
- Ngày 06/04/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG


* (SMS: 202590)
- Ngày 05/04/2007, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT về việc ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet.

BỘ THƯƠNG MẠI

* (SMS: 202602)
- Ngày 10/4/2007, Bộ Thương mại đã ra Công điện số 06TM/CSTTTN về kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 202631)
- Ngày 04/4/2007, Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư số 04/2007/TT-BTM về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 202620) - Ngày 11/4/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2007/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

* (SMS: 202619)
- Ngày 09/4/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 33/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.


* (SMS: 202593)
- Ngày 03/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

* (SMS: 202592)
- Ngày 02/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

LIÊN TỊCH


* (SMS: 202622)
- Ngày 09/4/2007, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Uỷ ban Thể dục Thể thao đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

* (SMS: 202621)
- Ngày 09/4/2007, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BTC-BGDĐT của về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


* (SMS: 202599)
- Ngày 09/4/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-BGTVT tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong "Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy".ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


* (SMS: 202628)
- Ngày 11/4/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 15/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 08/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

* (SMS: 202627)
- Ngày 09/4/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân.

TỔNG CỤC HẢI QUAN


* (SMS: 202597)
- Ngày 09/4/2007, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2012/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với "ôtô tải mui kín" nhập khẩu năm 2001, 2002.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.