(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 31/03/2007 - 06/04/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 202567) - Ngày 06/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 438/TTg-NN về việc sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên.

* (SMS: 202577)
- Ngày 06/4/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 64/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 202558)
- Ngày 03/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007.

* (SMS: 202569)
- Ngày 30/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa; thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện; thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ và xã Chư Băh thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

* (SMS: 202553)
- Ngày 30/3/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 60/2007/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* (SMS: 202576)
- Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020".

* (SMS: 202575)
- Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* (SMS: 202543)
- Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


* (SMS: 202547)
- Ngày 29/03/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Cư trú.

* (SMS: 202568) - Ngày 28/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2007/NĐ-CP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng.

* (SMS: 202541)
- Ngày 28/03/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

* (SMS: 20938)
- Ngày 27/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

* (SMS: 20940) - Ngày 26/03/2007, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 556/2007/TT-TTCP về hướng dẫn việc kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

* (SMS: 202557)
- Ngày 05/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.


LIÊN BỘ

* (SMS: 202583) - Ngày 05/4/2007, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

* (SMS: 202582)
- Ngày 03/4/2007, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010.

* (SMS: 202563) - Ngày 30/03/2007, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

* (SMS: 202589)
- Ngày 27/3/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương.

* (SMS: 202588)
- Ngày 08/3/2007,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


* (SMS: 20937)
- Ngày 26/3/2007, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 281/2007/QĐ-BKH về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 202573) - Ngày 03/4/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh.

*
(SMS: 202581)
- Ngày 03/4/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2007/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

*
(SMS: 202580)
- Ngày 03/4/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2007/TT-BTC hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

* (SMS: 202572)
- Ngày 29/3/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí.

* (SMS: 202562) - Ngày 27/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

*
(SMS: 202579)
- Ngày 21/3/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2007/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

*
(SMS: 202548)
- Ngày 30/3/2007, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Chương trình thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006 - 2010".

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


*
(SMS: 202554)
- Ngày 04/4/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

*
(SMS: 202549)
- Ngày 30/3/2007, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành bổ sung mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 19 TC/QĐ/CĐKT áp dụng cho kế toán nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 202571) - Ngày 04/4/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

* (SMS: 202570)
- Ngày 04/4/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nha Trang.


* (SMS: )
- Ngày 26/03/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi".

* (SMS: 202555)
- Ngày 26/03/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".

* (SMS: 202551) - Ngày 26/3/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng.

* (SMS: 202550)
- Ngày 26/3/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số Quyết định 13/2007/QĐ-BGTVT về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

BỘ THƯƠNG MẠI


* (SMS: 202560)
- Ngày 02/4/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 0518/QĐ-BTM về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 27/2007/QĐ-TTG ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


* (SMS: 202586)
- Ngày 28/3/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

* (SMS: 202587)
- Ngày 27/3/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2007/TT-BNN về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015".

* (SMS: 202585)
- Ngày 15/3/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia sau thu hoạch lúa gạo, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020.

* (SMS: 202584)
- Ngày 01/3/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án lâm nghiệp.

* (SMS: 202578)
- Ngày 27/02/2007, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm.

BỘ XÂY DỰNG


* (SMS: 202566)
- Ngày 09/4/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra Chỉ thị số 05/2007/CT-BXD về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010.

* (SMS: 202565)
- Ngày 05/4/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra Chỉ thị số 04/2007/CT-BXD  về thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2007 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

* (SMS: 202564)
- Ngày 02/4/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra Chỉ thị số 03/2007/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2007 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.


BỘ Y TẾ

* (SMS: 202574) - Ngày 05/4/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế.

* (SMS: 202542)
- Ngày 29/03/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu".

*
(SMS: 20935)
- Ngày 20/3/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-BYT về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

TỔNG CỤC HẢI QUAN


* (SMS: 202559)
- Ngày 02/4/2007, Tổng cục Hải quan đã ra Công văn số 1886/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu vật dụng, bưu phẩm bưu kiện của Cơ quan đại diện ngoại giao.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.