(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 28/04/2007 - 04/05/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


* (SMS: 202708)
- Ngày 20/04/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, số 32/2007/PL-UBTVQH11.

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 202754) - Ngày 14/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 108/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

 

* (SMS: 202743) - Ngày 11/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 571/TTg-QHQT về việc phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do EC tài trợ.

 

* (SMS: 202753) - Ngày 11/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2479/VPCP-KTTH về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007.

 

* (SMS: 202734) - Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 568/TTg-VX về việc Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên.

 

* (SMS: 202733) - Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 567/TTg-NN về việc Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất.

 

* (SMS: 202732) - Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công văn số 566/TTg-CN về việc chủ trương thành lập Khu Công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

 

* (SMS: 202751) - Ngày 10/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 106/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

 

* (SMS: 202739) - Ngày 10/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 105/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

 

* (SMS: 202731) - Ngày 09/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2452/VPCP-QHQT về việc xin gia nhập làm thành viên chính thức của ADFIAP.

 

* (SMS: 202730) - Ngày 09/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2445/VPCP-QHQT về việc dự án nghiên cứu khả thi "Xây dựng Sàn đấu giá chè" do AFD tài trợ.

 

* (SMS: 202738) - Ngày 09/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 103/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.

 

* (SMS: 202737) - Ngày 08/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 102/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

* (SMS: 202736) - Ngày 08/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 101/TB-VPCP về kết kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (SMS: 202724) - Ngày 08/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 99/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải.

* (SMS: 202725) - Ngày 08/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

* (SMS: 202726) - Ngày 07/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 26/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007.

* (SMS: 202740) - Ngày 07/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

* (SMS: 202744) - Ngày 07/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập.

 

* (SMS: 202750) - Ngày 07/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020".

 

* (SMS: 202749) - Ngày 07/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

 

* (SMS: 202747) - Ngày 07/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

 

* (SMS: 202746) - Ngày 07/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Ninh Thuận.

 

* (SMS: 202745) - Ngày 07/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước về tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65).

 

* (SMS: 202720) - Ngày 07/5/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Công văn số 2375/VPCP-TCCB về việc thẩm quyền bổ nhiệm công chức cao cấp và quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành thanh tra.

* (SMS: 202727) - Ngày 04/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 57/2007/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

* (SMS: 202748) - Ngày 04/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.

 

* (SMS: 21070) - Ngày 03/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới.

* (SMS: 202718) - Ngày 03/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

* (SMS: 202719) - Ngày 08/05/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 56/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010.

LIÊN TỊCH

 

* (SMS: 202741) - Ngày 07/5/2007, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 21076) - Ngày 16/4/2007, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.

 

* (SMS: 21077) - Ngày 27/02/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

 

* (SMS: 21075) - Ngày 31/1/2007, Toá án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 202728)
- Ngày 07/05/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

* (SMS: 202707) - Ngày 24/04/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 27/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.

* (SMS: 202735) - Ngày 25/4/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1575/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 202722) - Ngày 07/5/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 17/2007/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 392: 2007 "Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử".

 

* (SMS: 202721) - Ngày 23/4/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 14/2007/QĐ-BXD về việc ban hành "Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị".

 

BỘ THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 21072) - Ngày 04/5/2007, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-BTM về việc bãi bỏ Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10/8/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 202723) - Ngày 25/4/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 21074) - Ngày 07/3/2007, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 189/2007/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định cấp Thẻ kiểm toán viên nhà nước, chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ kiểm toán viên nhà nước.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 202729) - Ngày 04/5/2007, Tổng cục Hải quan đã ra Công văn số 2401/TCHQ-GSQL về việc sử dụng niêm phong hải quan.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.