(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 17/03/2007 - 23/03/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 
 
* (SMS: 202524) - Ngày 22/03/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 54/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
 
 * (SMS: 202516)
- Ngày 21/03/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.
 
 
* (SMS: 202523) - Ngày 21/03/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
 
 * (SMS: 202515)
- Ngày 20/03/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
 
 * (SMS: 202513)
- Ngày 20/03/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 51/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 
 
* (SMS: 202522) - Ngày 19/03/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 50/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước.
 
 * (SMS: 202514)
- Ngày 16/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
 * (SMS: 20886)
- Ngày 16/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.
 
 
* (SMS: 20894) - Ngày 16/03/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt.
 
 * (SMS: 202521)
- Ngày 16/03/2007, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 44/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007 của Bộ Nội vụ.
 
 * (SMS: 202501)
- Ngày 15/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
 
 * (SMS: 20893)
- Ngày 14/03/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
 * (SMS: 20891)
- Ngày 08/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng.
 
 * (SMS: 20890)
- Ngày 08/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cao Bằng.

 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 20903) - Ngày 21/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu nợ nước ngoài.
 
* (SMS: 20892)
- Ngày 20/03/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC về việc thành lập Đội kiểm soát phòng, chống ma tuý trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

 
* (SMS: 202510)
- Ngày 19/03/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
 
* (SMS: 202519) - Ngày 15/03/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 202509) - Ngày 13/03/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.
 
* (SMS: 202508)
- Ngày 13/03/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
 
* (SMS: 202503) - Ngày 13/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2007/TT-BTC hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ.
 
* (SMS: 202512)
- Ngày 13/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2007/TT-BTC về hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
 
* (SMS: 202511)
- Ngày 13/03/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
 
BỘ THƯƠNG MẠI

 
* (SMS: 202520)
- Ngày 20/03/2007, Bộ Thương mại đã ra Thông báo số 1541/TB-BTM về ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch.
 
BỘ CÔNG NGHIỆP

 
* (SMS: 20888)
- Ngày 22/03/2007, Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BCN về việc bổ sung khoản 2 mục II Thông tư số 05/2005/TT-BCN ngày 31/10/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
* (SMS: 20897)
- Ngày 27/02/2007, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và hệ tọa độ quốc gia VN - 2000.
 
LIÊN BỘ

 
* (SMS: 20902)
- Ngày 21/03/2007, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 
* (SMS: 202518)
- Ngày 22/03/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 11/2006/QĐ-NHNN ngày 17/3/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 
* (SMS: 202517)
- Ngày 20/03/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ra Chỉ thị số 02/2007/CT-NHNN về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng.
 
* (SMS: 202506)
- Ngày 15/03/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.