(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 18/02/2006 - 24/02/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 201458 - Khong gui qua Fax) - Ngày 20/2/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

 

* (SMS: 201457 - Khong gui qua Fax) - Ngày 20/2/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 201452 - Khong gui qua Fax) - Ngày 21/2/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2006/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

 

* (SMS: 201451 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/2/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

 

* (SMS: 201450 - Khong gui qua Fax) - Ngày 09/2/2006, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 475/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu từ 01/01/2006.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 201453 - Khong gui qua Fax) - Ngày 17/2/2006, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 02/2006/CT-BYT về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường thuốc năm 2006.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 201456 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/2/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 11/2006/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 19243 - Khong gui qua Fax) - Ngày 13/2/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2006/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 19245 - Khong gui qua Fax) - Ngày 08/2/2006, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2006/TT-BNV về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.