(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 14/01/2006 - 20/01/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 201389 - Khong gui qua Fax) - Ngày 16/1/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/2006/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạc kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006.

 

* (SMS: 19101 - Khong gui qua Fax) - Ngày 10/1/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

* (SMS: 19106 - Khong gui qua Fax) - Ngày 10/1/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 07/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

 

BỘ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 201391 - Khong gui qua Fax) - Ngày 17/1/2006, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 190/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

 

BỘ THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 201390 - Khong gui qua Fax) - Ngày 13/1/2006, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định 04/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 201388 - Khong gui qua Fax) - Ngày 10/1/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 340/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 201387 - Khong gui qua Fax) - Ngày 30/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

* (SMS: 201386 - Khong gui qua Fax) - Ngày 29/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 101/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7).

 

* (SMS: 201385 - Khong gui qua Fax) - Ngày 28/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5).