(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 11/02/2006 - 17/02/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 201443 - Khong gui qua Fax) - Ngày 10/2/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2006/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm.

 

* (SMS: 201442 - Khong gui qua Fax) - Ngày 08/2/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 36/2006/QĐ-TTg về việc ban hành "Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp".

 

* (SMS: 201441 - Khong gui qua Fax) - Ngày 08/2/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 34/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 201444 - Khong gui qua Fax) - Ngày 07/2/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 33/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015.

 

* (SMS: 201440 - Khong gui qua Fax) - Ngày 07/2/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010.

 

* (SMS: 201439 - Khong gui qua Fax) - Ngày 06/2/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 31/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đaÌ€o taÌ£o, bôÌ€i dưỡng Chủ tiÌ£ch HôÌ£i đôÌ€ng nhân dân, Chủ tiÌ£ch Ủy ban nhân dân xã, phươÌ€ng, thiÌ£ trấn giai đoaÌ£n 2006 - 2010.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 201437 - Khong gui qua Fax) - Ngày 14/2/2006, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 560/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005.

 

* (SMS: 201438 - Khong gui qua Fax) - Ngày 09/2/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 09/2006/TT-BTC về hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản, xử lý hàng cứu hộ, cứu nạn sau khi xuất kho dự trữ quốc gia.

 

* (SMS: 201436 - Khong gui qua Fax) - Ngày 08/2/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 08/2006/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử.