(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 24/12/2005 - 30/12/2005), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 201350 - Khong gui qua Fax) - Ngày 26/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 10/2005/CT-BTC về việc bình ổn giá và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết nguyên đán Bính Tuất.

 

* (SMS: 201347 - Khong gui qua Fax) - Ngày 22/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 98/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô chở người thuộc các nhóm 8702, 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 201346 - Khong gui qua Fax) - Ngày 19/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 116/2005/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.

 

* (SMS: 201345 - Khong gui qua Fax) - Ngày 16/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 115/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 16 /12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 201344 - Khong gui qua Fax) - Ngày 15/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 114/2005/TT-BTC hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (SMS: 201343 - Khong gui qua Fax) - Ngày 15/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 113/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

* (SMS: 201349 - Khong gui qua Fax) - Ngày 15/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 201348 - Khong gui qua Fax) - Ngày 26/12/2005, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 21/2005/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách khoa học và công nghệ đối với nông trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 19024 - Khong gui qua Fax) - Ngày 20/12/2005, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 07/2005/TT-NHNN về việc hướng dẫn cho vay hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm theo Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg ngày 13/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.