(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 17/12/2005 - 23/12/2005), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 201341 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2005/NĐ-CP qui định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (SMS: 201340 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

 

* (SMS: 201339 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2005/NĐ-CP qui định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

* (SMS: 18999 - Không gửi qua Fax) - Ngày 13/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 330/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước.

 

* (SMS: 19000 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2005/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

 

* (SMS: 19004 - Không gửi qua Fax) - Ngày 08/12/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 201342 - Không gửi qua Fax) - Ngày 20/12/2005, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 20/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 302344 - Không gửi qua Fax) - Ngày 19/12/2005, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1952/QĐ-TCHQ về việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

 

* (SMS: 19001 - Không gửi qua Fax) - Ngày 13/12/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2005/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.